רבות דובר על כך שענף המזון הציג שיעורי צמיחה יוצאי דופן על רקע השלכות משבר הקורונה על המשק הישראלי, כשהצמיחה של מכירות מוצרי הצריכה בישראל עמדה במהלך שנת 2020 על כ-9% לפי נתוני סטורנקסט. ואולם בחינה של נתוני המכירה בחברה החרדית, מציגה תמונה אחרת לחלוטין שמעוררת בחודשים האחרונים את תשומת-ליבן של חברות המזון הגדולות וגורמת להן לעקוב בדריכות אחר הנתונים הללו, ואף לגייס אנשי מקצוע עם התמחות ייעודית במכירות לשוק החרדי.

במה מדובר? נתחיל מהנתונים הכלליים: בשוק הכללי, תחום מוצרי הצריכה רשם ב-2020 צמיחה כספית של 9.3% בהשוואה ל-2019. ואולם, לעומתו, בשוק החרדי נרשמה צמיחה של 1.5% בלבד. מניתוח לנתוני סטורנקסט, בהסתכלות שנתית על 2020, קצב הצמיחה של השוק הכללי גבוה פי ארבעה מממוצע הצמיחה בשנתיים האחרונות, בעוד שקצב הצמיחה בשוק החרדי הוא שליש ביחס לשנים עברו. 

בענף המזון מעריכים כי קצב הצמיחה בשוק החרדי נמוך כתוצאה מהפחתה משמעותית בצריכת מוצרי פרימיום ומותרות. כפועל יוצא ניתן לראות ירידה גדולה יותר בצריכה של קטגוריות כמו חטיפים, עוגיות ומתוקים בהשוואה לשוק הכללי, בעוד שהצריכה של מוצרי בסיס דוגמת ביצים התגברה דווקא בחברה החרדית יותר מאשר בשאר השוק. בחינה רבעונית מגלה כי הרבעון השני והשלישי של 2020 אופיינו בקיטון עקב מגמת צמצום בקטגוריות שנתפסות כ"פינוק" לצד עלייה בקטגוריות שמוגדרות כ"בסיסיות". עם זאת, מסתמן כי ברבעון הרביעי המגמה נחלשה, והציבור החרדי שב לצרוך קטגוריות פינוק ומותרות.

גורמים בשוק המזון מעריכים כי הסיבה המרכזית לכך נעוצה בהעדפה לחיסכון וזמינות גבוה יותר של המשפחה להכין מתוקים ומאפים בהכנה ביתית. גם צריכת תחליפי חלב אם ירדה במידה ניכרת, וזאת על רק ההישארות הממושכת בבתים, מה שאפשר לאימהות יותר זמינות להניק.