בנק ישראל מוריד את תחזית הצמיחה של המשק הישראלי ל-2009 מ-1.5% ל-0.2%-, כך הודיע היום (א') בנק ישראל. מדובר בפעם השלישית שבה מעדכן הבנק המרכזי את תחזית הצמיחה של המשק. רק לפני חודשיים הוא עשה זאת מרמה של 2.7% ל-1.5%.

לעדכון הזה צפויות השלכות גם על גובה הריבית במשק. נזכיר כי כעת מקיימת הנהלת בנק ישראל את הדיון המוניטארי המורחב המסורתי, שיימשך מחר בפורום המצומצם יותר ובו יחליט הנגיד על גובה הריבית במשק.

ההודעה זו מאותתת שישנה אפשרות סבירה, לעומת הערכות המוקדמות המדברות על הפחתה של חצי אחוז בלבד, כי יוחלט מחר על הפחתת ריבית משמעותית יותר של 0.75%, אם לא אחוז אחד שלם (בהסתברות נמוכה יותר). נזכיר כי לפני חודש החליט נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, להפחית את הריבית ב-75 נקודות בסיס לרמה של 1.75%.

"רוב המידע החדש הוא שלילי", נכתב בהודעה ששיגר הבנק. "הרעה ניכרת בפעילות הכלכלית וירידה בתחזיות הצמיחה והסחר העולמיות; ירידה בפעילות הכלכלית ברביע הרביעי בישראל, ובייחוד ירידה חדה ביצוא ובייצור התעשייתי; למבצע 'עופרת יצוקה' עלות פיסקאלית בלתי-מבוטלת, וכן עשויה להיות השפעה שלילית על יצוא שרותי התיירות".

מנגד, כותבים כלכלני בנק ישראל, כי השפעות שליליות אלו קוזזו חלקית על ידי השיפור בתנאי הסחר החיצוניים (בעיקר עקב ירידת מחירי הנפט) ועדכון ההוצאה הציבורית כלפי מעלה, שצפויות להשפיע באופן חיובי על הפעילות במשק.

בתוך כך עדכן הבנק המרכזי את תחזיתו לשיעור האבטלה, הצופה עלייה לרמה של 7.6%, מהתחזית הקודמת שצפתה אבטלה ברמה של 7% בלבד - אף היא גבוהה בכאחוז מהרמה הנוכחית במשק. עוד עולה מהודעתו של בנק ישראל, כי "העודף בפחשבון השוטף צפוי להישמר למרות הירידה בפעילות הכלכלית, כתוצאה מהשיפור הניכר בתנאי החסר". בנק ישראל מעריך כי הגירעון בתקציב הממשלה יעלה בשנה הנוכחית ל-4%, לעומת 2.1% ב-2008, ועלייה של יחס החוב לותצר אל מעבר ל-82%, בהשוואה ל-79% בתחזיתו הקודמת.

בבנק יודעים לציין, כי למרות הירידה בתוצר לנפש, התחזית הנוכחית מתונה מזו הצפויה במדינות מפותחות אחרות: "נקודת המוצא הטובה של המשק הישראלי - ובייחוד העודף במאזן התשלומים ושיעורו הגבוה של החיסכון הפרטי, וכן תפקודה הטוב יחסית לעולם של המערכת הבנקאית, צפויים לאפשר למשקי-הבית להגדיל את הצריכה הפרטתי השוטפת, וזו צפויה לקזז חלקית את הירידה בביקוש לשימושים אחרים", נכתב בהודעתו.

בנק ישראל גם שחרר תחזית ל-2010, המבוססת על שיפור מסוים בסביבה העולמית, על רקע עלייה בהיקף הסחר העולמי וירידה קלה בריביות הריאליות. בבנק צופים התייצבות בשיעור האבטלה, עליה של יחס החוב-תוצר לרמה של 85% בקירוב. "במידה והסחר העולמי לא יתאושש, שיעור הצמיחה החוזי הוא 2% ושיעור האבטלה הממוצע צפוי לעלות עד 8%".