הקורונה היא רק תירוץ? האוצר מאפשר לעצמאים למשוך מהחיסכון לפנסיה שלהם "דמי אבטלה" בגובה שליש מהחיסכון שלהם במסגרת הפנסיה חובה לעצמאים, למרות שהחוק איפשר לעשות זאת כבר מ-2017.

משבר הקורונה והקושי האדיר שהוא השית על עצמאים רבים הוביל את שר האוצר ישראל כ"ץ והממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת להודיע היום כי תיקנו תקנות שיאפשרו לעצמאים שסגרו את העסקים שלהם למשוך של עד שליש מהחיסכון שלהם לפנסיה, במסגרת הפנסיה חובה לעצמאים. על פי הודעת השר והממונה הם נקטו במהלך בשל משבר הקורונה והקושי האדיר שיצר לעצמאים רבים שעסקיהם נסגרו לתקופה ניכרת או שהכנסותיהם נחתכו בחדות.

על פניו נראה כי משבר הקורונה מהווה כמעין תירוץ להעביר את התקנות האמורות. כך, רק לקראת סוף 2020 מועברות התקנות שמאפשרות את המשיכה כאמור וזאת למרות שהן היו אמורות לעבור כבר לפני כמה שנים, כחלק מכללי חוק פנסיה חובה לעצמאים - שכולל מהתחלה רכיב של מעין דמי אבטלה לעצמאים.

החל משנת 2017 הוחלה בישראל חובה לחסוך לפנסיה גם לעצמאים, בהמשך לפנסיה חובה לשכירים שהוחלה פה עוד קודם. המהלך קבע מינימום הפרשה לקרנות פנסיה או לקופות גמל לתגמולים או לביטוח מנהלים על ידי עצמאים תוך שהמדינה ייעדה חלק מכספי החיסכון כמעין דמי אבטלה לעצמאים.

היכולת למשוך דמי אבטלה לעצמאים נקבעה בחוק כבר מהתחלה, אך היכולת להשתמש בה תלויה הייתה בהתקנת תקנות על ידי האוצר - דבר שלא קרה מאז שהפנסיה חובה לעצמאים הפכה למחייבת ועד היום, כולל בגל הראשון של משבר הקורונה. כך, רק בעיצומו של הגל השני של משבר הקורונה ועדיין בעיצומו, האוצר ורשות שוק ההון מתקינים את התקנות שמאפשרות את ביצוע משיכת דמי האבטלה שנקבעו בחוק ממזמן.

החיסכון המינימלי לפנסיה של העצמאים עומד על הפרשה של לפחות 4.45% מהכנסת העצמאי עד לגובה מחצית מהשכר הממוצע במשק, כאשר על ההכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק יש חובה להפריש לפחות 12.55%. שני שליש מהכספים שהעצמאי מפריש עבור הפנסיה שלו נחשבים כרכיב תגמולים​​ והשליש הנותר הינו "רכיב סיוע במצב ​​אבטלה - חלק ייעודי מהחיסכון הפנסיוני אותו ניתן למשוך במצבי אבטלה ולא רק בגיל הפרישה", כפי שמצוין באתר האוצר שלי, כאשר מפורט שם בנוסף כי "דמי האבטלה יינתנו כקצבה חודשית במשך שלושה חודשים", וש"על מנת להיות זכאים לדמי האבטלה יש להפקיד 24 חודשים לפחות מתוך 36 החודשים האחרונים".​

החוק עצמו ממשיך וקובע כי כספי האבטלה בפנסיה חובה לעצמאים היו ניתנים עד כה למשיכה רק אם וכאשר העצמאי סגר את העסק שלו או שהוא חדל מלעסוק במשלח ידו ואין לו הכנסות בגינן הוא נדרש להפקיד לקופת גמל (כאשר מצב זמני שבו אין לעצמאי הכנסות אינו מאפשר מימוש הכסף שנצבר במרכיב "חסכון למצב אבטלה").

ואולם, כאמור, המשיכה של דמי האבטלה לא התאפשרה עד להתקנת התקנות עליהן הודיעו היום האוצר ורשות שוק ההון, כשמדברי שר האוצר עולה כי לא מדובר בהוראת שעה אלא בתקנות קבועות שילוו את העצמאים גם בעתיד, וזאת בהתאם למה שנקבע בחוק הרלוונטי כבר לפני כמה שנים.

כך, שר האוצר כ"ץ מסר היום כי "בנוסף לרשת הביטחון הכלכלית שפרשנו, קיימת חשיבות רבה למתן סיוע מיידי לציבור העצמאיים במטרה להעניק להם כלים להתמודדות עם המשבר עד להתאוששות המשק. התקנות החדשות יאפשרו משיכת כספים מהחיסכון הפנסיוני בפטור ממס הן בעתות משבר והן בעת הפסקת עבודה בשגרה, בדומה לציבור השכירים".

הממונה על רשות שוק ההון ברקת הוסיף כי "התקנות יאפשרו, בפעם הראשונה מנגנון דומה לדמי האבטלה של שכירים, לעצמאים שהופסקה פעילותם העסקית, ועומדים בתנאים שנקבעו בחוק, להשתמש בחלק מכספי החיסכון הפנסיוני שחסכו במטרה לשמור על נזילות משק הבית בתקופה מאתגרת זו".

הכתבה התפרסמה לראשונה באתר גלובס