בחור מחזיק שקיות קניות (צילום: Nickilford, Istock)
פסח הביא לעלייה בסעיף הנופש | צילום: Nickilford, Istock

מדד המחירים לצרכן בישראל עלה בחודש אפריל ב-1% - בהתאם לתחזיות האנליסטים בשוק ההון. כך מסרה היום (שישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

כתוצאה מכך עומד שיעור האינפלציה ב-12 החודשים (אינפלציה שנתית) על 3.1%, כמעט בגבול העליון של יעד יציבות המחירים שקבעה הממשלה.

בלמ"ס מציינים כי כמעט כל הסעיפים המרכיבים את המדד עלו. בין הסעיפים שהשפיעו ביתר שאת על העלייה באינפלציה השנתית ניתן לזהות את סעיף ההבראה והנופש בישראל ובחו"ל, שעלה ב-7.8%, וזאת עקב חופשת חג הפסח באותו חודש.

בנוסף, עלו מחירי הדלק והשמנים לרכב ב-8.3%, וזאת בעקבות העלייה במחירי הנפט בעולם באותה תקופה. כמו כן, נרשמה עליה של 3.3% בסעיף ההלבשה, שכן בחודש אפריל נכנסה קולקציית אביב/קיץ לחנויות.

סעיף הדיור ממשיך לעלות ולהשפיע כלפי מעלה על מדד המחירים לצרכן, אם כי בחודש אפריל היה הגידול מתון יותר (0.4%). בלמ"ס מציינים כי שני הסעיפים שירדו בשיעור הגדול ביותר היו מחירי המלפפונים ומחירי הלחם (לפי הוראת משרד התמ"ת), אך הם לא הצליחו למתן בכלל את עליית המחירים.

לפני שנה עמד מדד אפריל, הידוע כמדד גבוה, על 1.5%. נזכיר כי חופשת הפסח גרמה לעליית הביקושים וכתוצאה מכך לעלייה מסוימת במחירים.

בשוק ההון מעריכים כי מדד אפריל לא צפוי להשפיע בצורה משמעותית על המדיניות המוניטרית שנוקט בנק ישראל. קרי, לא צפויה ירידה נוספת בריבית המשק, העומדת עתה על 0.5% בלבד - וגם לא עלייה. כמו כן לא צפויה הפסקה בשימוש בשני הכלים הלא קונבנציונאליים של בנק ישראל: רכישות דולרים (100 מיליון דולר ליום), ורכישות אג''ח ממשלה (200 מיליון שקל ליום בשוק המשני).