לב לבייב - בעל השליטה בחברת אפריקה ישראל
לא מכניס את היד לכיס. לבייב | תמונת AVI: חדשות

לראשונה מאז הודיעה בסוף חודש אוגוסט על כוונתה ללכת להסדר חוב עם נושיה, יוצאת אפריקה ישראל עם הצהרה גלויה לאחר שהפקירה את הזירה התקשורתית למוסדיים, אשר מצידם לא חסכו בהצהרות לוחמניות, כולל איום (מצד פסגות) לפרק את החברה במידה ובעל השליטה לב לבייב לא יכניס את היד לכיס ויזרים הון.

"החברה החלה בסבב מפגשים ראשוני לגיבוש עקרונות ההסדר, עם נציגיהם של משקיעים מוסדיים המחזיקים, במצטבר, בהיקף ניכר מסך הערך הנקוב של כלל אגרות החוב של החברה", נמסר בהודעת אפריקה. "במסגרת זו הועלה על ידי הנהלת החברה מתווה ראשוני להסדר, אשר יחול ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב של החברה".

מה כולל המתווה? ראשית כל, אפריקה מוסרת כי העיקרון שמנחה אותה הוא כי סך הערך המאזני של המרכיבים השונים שייכללו בהסדר לא יפחתמהשווי הפארי של אגרות החוב במאזן, שנאמד ב-7.4 מיליארד שקל. חבילת ההסדר שתגובש לא תהיה נמוכה מסכום זה. במילים אחרות - אפריקה לא מתכוונת לבצע "תספורת" למחזיקי האג"ח.

לבייב אמנם לא יזרים הון לחברה, אולם אפריקה עצמה תשלם במזומן למחזיקי האג"ח במעמד הסדר החוב, אם כי היקף ההזרמה לא ידוע. במסגרת ההסדר, אפריקה תנפיק סדרה חדשה של אג"ח שתחליף את הסדרות הקיימות, בהיקף שיאפשר לה לעמוד בהתחייבויותיה. כמו כן, החברה תנפיק כתבי התחייבות נדחים סחירים הניתנים להמרה למניות החברה ובנוסף תנפיק מניות חדשות שידללו את בעלי המניות הקיימים. כמו כן, כפי שפורסם ב"גלובס", החברה תעביר למחזיקי האג"ח מניות של החברות הבנות - אפריקה נכסים.

אפריקה מדגישה כי בהסדר שיגובש לבייב ימשיך להחזיק בשליטה באפריקה, שכן היא מציינת כי הנפקת המניות תיעשה "תוך שימור השליטה בידי בעל השליטה הנוכחי בחברה". עם זאת, החברה לא מפרטת לגבי מהות השליטה, כלומר כמה יחזיק לבייב אחרי הדילול. לצורך הדוגמה, ייתכן שלבייב, אשר מחזיק היום ב-74.8% ממניות אפריקה, יירד להחזקה של קצת יותר מ-50% לאחר הסדר החוב.