חברת החשמל נלחמת במי שלא משלם (תמונת AVI: חדשות)
חברת חשמל. שווה לכם לבדוק | תמונת AVI: חדשות

1 מכל 8 צרכנים מקבל חשבון חשמל על בסיס הערכה של חברת החשמל ולא לפי קריאת מונה המשקפת את הצריכה בפועל, כך עולה מממצאי דו"ח תלונות ופניות הציבור של הרשות לשנת 2008.

הרשות ממליצה לציבור הצרכנים לבחון האם חשבון החשמל שבידם נעשה במדויק על ידי קורא מונים, או התבצע על ידי הערכת צריכה. במקרה כזה מומלץ לבחון האם הצריכה מדויקת ולהודיע על כך למוקד 103 - שירות הלקוחות בחברת החשמל.

מבדיקת הרשות עולה כי 1 מכל 10 חשבונות מוגשים על בסיס הערכה מטעמים התלויים בחברה וביוזמתה (אי הוצאת קוראי מונים לשטח). 1 מכל 20 חשבונות מוגשים על בסיס הערכה מטעמים הקשורים בצרכן (חוסר גישה למונה, כגון מונים המותקנים בתוך חצרות ובתים).

מממצאי הדו"ח עולה כי רבים מהצרכנים, שהגישה למונה שלהם חסומה, אינם פועלים לממש את זכותם לקריאה מדויקת. מנתוני הרשות עולה, כי 13.7% מן המונים מותקנים בתוך החצרים (בתוך שטח הבתים) ו-7% מתוכם לא נקראו במשך שנה ויותר.

היקף התלונות בעקבות בעיית הערכות הצריכה הוא הגבוה ביותר מכלל התלונות המטופלות ברשות לחשמל. בשנת 2008 נרשמה עליה של כ-100% בכמות הפניות המטפלות על ידי המחלקה בהשוואה לשנה קודמת.

מוני החשמל המותקנים הם הכלי היחידי שבידי חברת החשמל המאפשר עריכת חשבונות חשמל מדויקים עבור החשמל שנצרך במקום.

ברשות מציינים כי שיעור הערכות צריכה הגבוהה בולט על רקע העובדה כי רשות החשמל העמידה עבור חברת החשמל תקציב בסך 2% לשנה מדרישת התייעלות, לצורך הוצאת המונים אל מחוץ לבתים.

למרות זאת, טוענים ברשות, "בשנת 2008 לא ניכרת פעילות חברת החשמל להקטין את מצבת המונים המותקנים בחצרים".

כאמור הבדיקה העלתה כי 1 מכל 10 חשבונות שערכה חח"י הוגשו על יסוד דילוג יזום (מצב בו החברה לא מוציאה קוראי מונים אל השטח ביוזמתה) זאת להבדיל ממצבי הערכה קיימים (בהם קורא המונים עובר באזור אך נמנעת ממנו הגישה מצד הצרכן לקריאת המונה).

הערכות הצריכה מטבען אינן מדויקות ועלול להיווצר חוב בעד צריכת החשמל האמיתית- בין אם ביתר (קרי נגבה כסף עבור צריכת חשמל שלא נצרכה בפועל) ובין אם בחסר (עבור צריכת חשמל שנצרכה בפועל אך לא שולמה תמורתה). ברשות מציינים כי אם נגבה חשבון ביתר על חברת החשמל להשיב, בעקבות קריאת המונה המתקנת, את עודף הסכום לצרכן בתוספת רבית.

בהתאם לאמת המידה שקבעה הרשות, על חברת החשמל לקרוא את מוני החשמל אחת לחודשיים ובכל מקרה לא יעלה זמן אי-הקריאה על פרק זמן של שנה. הצרכן, מצידו, יפעל למניעת מצבים של חוסר גישה למונה. בנוסף מתאפשר לצרכן לקרוא את המונה בעצמו ולמסור את קריאתו למוקד 103 של החברה מה שיאפשר איזון של חשבונות מול צריכת החשמל.

מירב יוסף, ראש אגף פניות הציבור ברשות החשמל: "הערכות צריכה אינן רצויות. הן גורמות להצטברות חובות צרכניים ובעטיין מתקיימות לחברה עלויות של תיקוני חשבונות, זיכויים, התראות ניתוקים וכיו"ב. מאחר והדילוגים היזומים הם בשליטת החברה, עליה לפעול לצמצום מיידי של היקף הדילוגים היזומים שהיא מבצעת".

חברת החשמל מסרה בתגובה: "טענת הרשות לא ברורה- קריאת המונים היא גם אינטרס שלנו" מחברת החשמל נמסר בתגובה כי "החברה פועלת על פי אמות המידה שקבעה הרשות, ומבצעת כ-30 מליון קריאות מונים בשנה ולכן מס' התלונות בנושא הוא כמעט אפסי. החברה פנתה מס' פעמים לרשות לשירותים ציבוריים- חשמל והסבירה, כי קריאת מוני החשמל היא אינטרס מובהק של החברה, וזאת משיקולים כלכליים, מאחר ואי קריאת המונים מגדילה את הוצאות החברה".

באשר להוצאה החוצה של מונים, הנמצאים בתוך דירות נמסר כי "מדובר במאות אלפי מונים, בעלות הנאמדת בכ-2 מיליארד שקל, דבר שעל פניו אינו מוצדק מבחינה כלכלית. בתוך כך יש עלויות התאמה שעל הלקוח לבצע בדירתו. כאשר החברה נאלצת שלא לקרוא מונים, הדבר נובע ממחסור זמני באותה העת, של קוראי מונים. נדגיש, כי כל העלות הנחסכת לחברה בגין אי ביצוע קריאת המונה מועברת ללקוח על ידי זיכוי חשבונו".