אופק, אגודה שיתופית ששמה לה למטרה להקים את הבנק הקואופרטיבי הראשון בישראל, הודיעה שהיא מתחילה סופסוף בפעילות פיננסית. בנק של ממש עדיין אין, אבל האגודה הודיעה שתתחיל לספק הלוואות עמיתים בריבית "חברתית" של 3 אחוזים בלבד. לטענת הנהלת האגודה, המודל הזה יאפשר לה לצבור הכנסות בדרך להגדלת הפעילויות עד להקמתו של הבנק עצמו.

עוד ב-mako כסף:

אופק תציג את התכנית שלה לחבריה ולציבור כולו במסגרת האסיפה הכללית של האגודה שתתקיים בתחילת דצמבר בתל אביב.

האגודה הוקמה בקול תרועה ביוני 2012, בניסיון להתחרות במחירי השירות הגבוהים שמשלמים משקי בית ועסקים קטנים בבנקים. הייתה זו אחת ההתארגנויות האזרחיות הגדולות שקמו בעקבות המחאה החברתית של קיץ 2011.

על פי המודל של האגודה, כל אחד יכול לקנות מניה בבנק תמורת 3,000 שקל ולהיות שותף בו. עד כה, על פי דיווחי האגודה, היא מונה 3,700 חברים וצברה בחשבון נאמנות 7 מיליון שקל. מספר קטן לאור דרישת בנק ישראל להון עצמי של 75 מיליון שקלים כדי להקים אגודה בנקאית חדשה.

האגודה התקשתה לממש את החזון, ובנוסף ספגה ביקורת פנימית מחבריה. בסוף 2014 מתחה ועדת הביקורת של האגודה ביקורת על תפקודה של ההנהל, חוסר הבהירות במצב הכספי וכשלים בשיווק.

מתחילים בקטן

עד שבנק ישראל יוריד את החסמים (להערכת הנהלת האגודה מדובר בשנים), גיבשו חברי האגודה פיתרון לפיו יתחילו פעילות בתחום האשראי. המדובר במערכת "הלוואות עמיתים", כמו שמקובל בגופי "הלוואות חברתיות", דוגמת חברת eLoan. חברי האגודה  שירצו בכך יעבירו סכומים מוגדרים אשר ישמשו למתן הלוואות: הלוואות למשקי בית, לעסקים זעירים ובהמשך גם לעסקים קטנים, לעסקים חברתיים ולעמותות חברתיות.

 הלוואות אלו יינתנו על סמך בדיקת יכולת ההחזר של הלווה. לפי המודל הכלכלי, המלווים, מצד אחד, יזכו לקבל ריבית גבוהה מזו אותה הם יכולים לקבל כיום על פיקדונות בנקאיים. הלווים, מצד שני, ישלמו ריבית נמוכה מזו הנהוגות במערכת הבנקאית על הלוואות. הפעילות החדשה תתנהל בעיקר באינטרנט.

על פי המודל, בשלב ראשון יינתנו ללווים הלוואות של עד 10,000 שקל. מלווים יוכלו לתת הלוואות בסך כולל של 15 אלף שקל - המינימום יהיה 1,000 שקלים למלווה. הריבית אטרקטיבית מאד ללווים – 3% לשנה בלבד פלוס 2.5% מגובה ההלוואה לטובת עלויות תפעול. המלווים יקבלו ריבית של 3% לשנה. בנוסף יקוזז חצי אחוז מההכנסות מהן ייהנה המלווה לטובת השלמת רכישת המניה באגודה. אופק צופה הצטרפות של כ-3,000 חברים לתחום ההלוואות בשנה הראשונה.

כחלק משינוי הכיוון, האגודה מוסיפה אפשרות להצטרף אליה במעמד של "מועמד לחברות", המשלם את עלות המניה שלו באופן הדרגתי מתוך רווחים שיצבור בעקבות פעילות האשראי. בנוסף, חברים שמתנגדים למהלך יוכלו לראשונה לבטל את חברותם ולקבל את כספם בחזרה.

האגודה מעריכה כי הכנסות הפעילות החדשה שיתקבלו ממרווח ריביות מצומצם ומחלק מסכום המניה של המצטרפים החדשים לאופק, תביא להצטברות הון נוסף של כ-20 מיליון שקל בתוך כעשר שנים, וזאת בטרם הוספת שירותים נוספים.