שביתה החל ממחר. אילוסטרציה (צילום: שי פוקס)
הנהג עבר על תקנות התעבורה. אוטובוס של אגד | צילום: שי פוקס

בית המשפט לתעבורה בירושלים הרשיע את אגד ונהג המועסק אצלה, בעקבות תלונה של נוסע על עוצמת שמע גבוהה ברדיו והתעלמות מבקשתו להנמכת הקול.

השופט אברהם טננבוים הטיל על החברה קנס של 15 אלף שקל ופיצוי בסך 400 שקל למתלונן. על הנהג הוטל קנס של 2,000 שקל.

בהתייחס לעברה המיוחסת לנהג ציין השופט טננבוים, כי בתקנות התעבורה מצויין במפורש כי על הנהג להנמיך את קול הרמקול שלידו, ולהפסיק את פעולת הרמקול המיועדת לנוסעים - לפי דרישת אחד הנוסעים.

וכך נכתב בגזר הדין: "אין חולק כי תוכן השיחה או השירה ברדיו לא נשא חן בעיני המתלונן. אולם, ברור שמה שלא מצא חן בעיניו היה גובה הקול. שכן אם היה מונמך השידור, לא היו לו תלונות".

בהתייחס לאחריותה של אגד כמעסיקה ציין: "לגבי הסעת נוסעים שלא בבטיחות או בנוחות, ברור שמי שנאלץ לשמוע מוסיקה או קול שאיננו חפץ בו, נסיעתו איננה בנוחות" - וכאן הרשעתה של אגד כמעסיקה.

עוד ציין השופט כי "מדובר בתחבורה ציבורית שהנוסעים בה אינם מהמגזר החזק של האוכלוסייה, ויש להגן עליהם".