CES
כסף
כסף

ברננקי: חבילת התמריצים הפיסקאליים אינה מספקת; על הממשל לרכוש או לערוב לנכסי הבנקים הבעייתיים

יו"ר הפדרל ריזרב בפקולטה לכלכלה של אוניברסיטת לונדון: "עוד הזרמות הון וערבויות עשויות להידרש על מנת להבטיח יציבות ונרמול של שוקי האשראי"

ארז וולברג | גלובס | פורסם 13/01/09 15:09