לינוי מירל ואסף בן אהרון, זוג צעירים מרמת גן, היו אמורים להתחתן ביולי 2020. באוקטובר 2019 חתמו עם בעלי אולם "אדאו" שבצומת כנות על חוזה לקיום אירוע החתונה שמונה 500 מוזמנים. הם שילמו מקדמה של 15 אלף שקל מתוך 112 אלף שקל עלות האירוע.

החתונה נקבעה ל-20 ביולי, אבל הקורונה טרפה את כל הקלפים. בני הזוג פנו לבעלי האולם וביקשו לבטל את החתונה או לדחות אותה למועד מאוחר יותר מאחר והם מעוניינים לקיים את האירוע עם 500 אורחים ולא 250 כפי שמורה משרד הבריאות.

בניסיון למנוע את ביטול האירוע, בעלי האולם הציע לזוג לקיים את האירוע עם 500 אורחים ואף הציג להם את סידור הישיבה תחת הכותרת "סקיצת קורונה". "הוא התעקש שנקיים את האירוע עם 500 איש ומבחינתו אם נבטל או נדחה נשלם את כל הכסף", אומר בן אהרון בשיחה עם mako, "יש קורונה, בחתונות ובאירועים רבים אנשים נדבקו כי לא הקפידו על נהלים ואני לא מוכן לקחת סיכון שאנשים יידבקו אצלנו בקורונה".

לינוי מירל ואסף בן אהרון
לינוי מירל ואסף בן אהרון
התכתבות בעל האולם עם הזוג
ההתכתבות של בעל האולם עם החתן

הוא מוסיף כי המשא ומתן עם בעלי האולם החל כבר בחודש מרץ עם הכניסה להסגר. "ביקשנו כמה פעמים לדחות או לבטל את החתונה אבל הוא התעקש שנשלם את כל עלות החתונה לפי החוזה".

יצוין כי השניים חתמו על חוזה לפיו הם צריכים לשלם את מלוא עלות החתונה רק במידה והם מבטלים את האירוע פחות מ-30 ימים מתאריך קיומו (20 ביולי), אך כבר בחודש מאי דרש בעל האולם את מלוא התשלום גם אם יחליטו לבטל את האירוע.

לבסוף, לאחר דין ודברים, הציע להם, כאמור, לקיים את האירוע בניגוד להנחיות הברורות של משרד הבריאות לפיהן מקסימום האורחים לא יעלה על 250 איש. "חתונה של 500 איש הוא רצה לעשות לנו בניגוד לנהלים אבל לבוא לקראתנו הוא לא מוכן. אנחנו מבקשים לדחות את החתונה למועד אחר עם חוזה שמגן עלינו כדי שלא נגרום להדבקה של אורחים בקורונה. הוא יכול לקחת את המקדמה אבל זה לא הגיוני לחייב אותנו בכל עלות החתונה. אין לנו כסף מאיפה לשלם את זה".

מאולם אדאו נמסר בתגובה: "אדאו אירועים בע"מ דוחה את דברי בעלי האירוע אשר הוצגו על ידכם בפנינו מכל וכל ועדיף שלא היו נאמרים כלל. יובהר כי בסקיצה שהועברה לידי בעלי האירוע והוצגה לנו על ידכם בהודעת טקסט מצוין ללא כחל וסרק כי סקיצה זו אינה סופית והושבו בה 0 אורחים וכי פוטנציאל ההושבה בה ולא כמות האורחים בפועל, הינו 550 אורחים, כמות התואמת את כמות המנות הבסיסית שהוזמנה על ידם בחוזה האירוע החתום עמנו ובתוספת 50 מנות רזרבה. כמו כן, הובהר לבעלי האירוע מספר פעמים בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, כי כמות האורחים בפועל תהא על פי הנחיות ו/או הגבלות משרד הבריאות ו/או משרד ראש הממשלה כפי שיהיו סמוך למועד האירוע היות והנחיות ו/או הגבלות אלו משתנות חדשות לבקרים. אנו דוחים את טענתכם כי נדרש בעקבות רצון בעלי האירוע לבטלו, קנס שאינו תואם את החוזה החתום בין בעלי האירוע לחברת אדאו אירועים בע"מ, שכן בעלי האירוע ביקדו לבטלו על דעתם ובאופן חד צדדי על אף שהוצעו להם מגוון פתרונות חלופיים למצב שנקלענו אליו יחדיו בעל כורחנו ואשר היו מקובלים לשביעות רצונם של זוגות אחרים אשר בתקופה זו מצויים בסיטואציה דומה. על כן, על פי ההסכם החתום במקרה של ביטול הסכם על ידי מי מהצדדים יש לשאת בפיצוי מוסכם. צר לנו כי בימים קשים אלו בעלי האירוע מסירים אחריות ממעשיהם ומתנערים מחוזים עליהם חתמו ומשתמשים באמצעי התקשורת על מנת להציגנו באור שלילי בניגוד כמור למציאות. יחד עם זאת נשמח לקיים את האירוע על פי ההסכם החתום בינינו ככתובו וכלשונו ובכפוף להנחיות והגבלות משרד הבריאות ומשרד ראש הממשלה".