בנק הפועלים ובנק לאומי ספגו קנס של מיליון שקל כל אחד לאחר שלא עמדו בהוראות הפיקוח על הבנקים שעוסקים בגביית חובות מלקוחות וקבלת לקוחות. בנוסף, הטיל הפיקוח קנס של 250 אלף שקל בעקבות זמני המתנה במוקד הלקוחות שלה.

בנק לאומי ספג את הקנס לאחר שמשרדי עורכי דין שעבדו עם הבנק לא דיווחו להוצאה לפועל על תשלומים שביצעו חייבים לבנק, וחשפו אותם לסנקציות מיותרות. בנוסף, נמצאו מקרים שבהם הדיווח להוצאה לפועל חרג ממסגרת הזמנים המוקצב של שבעה ימים לאחר התשלום.

בנק הפועלים נקנס לאחר שלקוחות סמויים מטעם הפיקוח ניסו להיכנס לסניפי הבנק ללא קביעת תור, אולם כניסתם נמנעה. הבדיקה נעשתה לאחר תלונות של לקוחות הבנק. בפיקוח הבהירו שאין מניעה להפעלה של מערכת יעילה לניהול תורים. עם זאת, הבנקים מחויבים לאפשר כניסה חופשית ללקוחות שבחרו לא לעשות שימוש במערכת כזאת.

לכתבות נוספות במדור כסף >>

ישראכרט ספגה קנס של 250 אלף שקל לאחר שלא סיפקה מענה אנושי במוקד הטלפונים שלה בתוך 6 דקות בבדיקות שנערכו בין דצמבר 2022 ליוני 2023. נמצאו בתקופה זו חריגות מזמני ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי בשלושת השירותים המנויים בחוק: טיפול בתקלה, בירור חשבון וסיום התקשרות.

 

מבנק הפועלים נמסר: העיצום מתייחס למספר מצומצם של מקרים שהתרחשו בעבר. מקרים אלה אינם מייצגים את מדיניות הבנק ומנוגדים להנחיות שניתנו. הבנק בדק את המקרים וערך תהליך הפקת לקחים כדי למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.

חשוב לציין, כי גם לקוחות שלא תיאמו פגישה מראש יכולים לקבל שירות בכל אחד מסניפי הבנק הפרוסים לשירותם ברחבי הארץ. בנק הפועלים ממשיך להציע ללקוחותיו המעוניינים לקבל שירות בסניף – לתאם פגישה מראש כדי לקבל שירות מהיר, זאת לצד שימוש בערוצים דיגיטליים מתקדמים העומדים לרשות הלקוחות בכל מקום ובכל זמן.

מלאומי נמסר: "כל הליקויים תוקנו, והופסקה העבודה עם משרדי עורכי הדין האמורים. בשל כך, הקנס הופחת משמעותית".

מישראכרט נמסר: "נושא השירות מהווה נדבך מרכזי וחשוב בפעילותנו ועומד תמיד לנגד עינינו.
כתוצאה משינויים שמבוצעים במערך המוקדים, בין היתר הפסקת הפעילות עם אחד המוקדים החיצוניים עמם עבדנו, אכן הייתה פגיעה במדדים במועד הבדיקה (תחילת 2023). אנחנו פועלים בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי להשתפר ולתת את השירות הטוב ביותר ללקוחותינו וכבר כיום אנו מבחינים במדידות שאנו מבצעים בשיפור במדדים אלה"