לאחר יומיים מטלטלים בעקבות 'מחקר השורטים', שגרס כי ייתכן וסוחרים ביצעו מכירה בחסר (שורט) בהיקפים משמעותיים במניות בנק לאומי, על בסיס ידיעה שצפויה מתקפה של החמאס ב-7 באוקטובר, השלימה רשות ניירות ערך בדיקה מקיפה של הפרשה.

מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך מפעילה מערכת מודיעינית טכנולוגית שמנטרת את המסחר בשוק ההון בארץ באופן שוטף. המסחר מנוטר במהלך היום במשך כל שעות הפעילות ובמהלך כל ימי המסחר. המערכת של רשות ניירות ערך, מציינים ברשות, גם "יודעת לנטר מקרים חריגים כאשר אלו קורים".

מיד לאחר תחילת המלחמה, ביצעה מחלקת חקירות בדיקה יזומה נרחבת לניטור פעילות חשודה במסחר, פעילות, אשר לדברי הרשות, יכולה להיות קשורה למתקפת החמאס. "בדיקה זו לא העלתה ממצאים כלשהם", נמסר מהרשות.

ברשות מדגישים: "ממצאי הבדיקה לא העלו חשש לפעילות חשודה בבורסה" 

אלא שאז הגיע המחקר שכותרתו "סוחרים על טרור?" שחיברו הפרופסורים רוברט ג'יי ג'קסון וג'ושוע מיטס. בעקבות המחקר המדובר, "שהובא לידיעת הרשות כבר לפני מספר שבועות, ביצעה הרשות בדיקה נוספת על מנת לבחון את ממצאי המחקר. ממצאי הבדיקה לא העלו חשש לפעילות חשודה בבורסה בישראל בימים הרלבנטיים".

ברשות מציינים כי "בשונה מהאמור במחקר, יצויין כי ממצאי הבדיקות של רשות ניירות ערך העלו בין היתר כי יתרות השורט הממוצעות במניות בבורסה בתל אביב רשמו דווקא ירידה בתקופה שקדמה ל-7 באוקטובר, וכי שווי הרווח התיאורטי של יתרת השורט במניית לאומי, שנפתחה כשלושה שבועות לפני התחילת המלחמה, מוערך בכמה עשרות מיליוני שקל ולא בשלושה מיליארד שקל."

מטבע הדברים, נמסר מטעם רשות ניירות ערך: "הרשות עוסקת בפיקוח על המסחר בישראל ולכן, כלל הממצאים הנזכרים משקפים את מה שקרה במסחר בישראל בלבד".

נציין כי החוקרים הודו, לאחר פניית גלובס, כי ביצעו טעות באופן החישוב של הרווח בפוזיציה שנבנתה לטענתם במניית בנק לאומי ערב המלחמה. החישוב עודכן בטיוטא מתקדמת יותר מ-3.2 מיליארד שקל ל-32 מיליון שקל בלבד. אך לפי בדיקת הרשות כעת, הממצאים מהבדיקה שערכה בשוק ההון בכלל ובמניות בנק לאומי בפרט, לא מעלים חשש לפעילות חשודה.

הכתבה פורסמה לראשונה באתר גלובס