חוסר הוודאות בשוק בישראל: בזמן שהמצב הכלכלי בארץ נקלע למשבר, לא מעט אזרחים מתמודדים עם תהיות מקצועיות וכלכליות – ולא יודעים כיצד עליהם לפעול. רו"ח אריאל פטל התגייס על מנת לתת מענה לשאלות הבוערות שבפניהן עומד הציבור בימים אלו.

יש לי ילד עד גיל 14, מה הן הזכויות שלי?

במצב שבו לאדם יש ילד עד גיל 14 או ילד בעל צרכים מיוחדים עד גיל 21 - אחד משני ההורים רשאי להישאר עם ילדו להשגחה. עם זאת, העובד לא יהיה זכאי לשכר בגין ימים אלו, אלא אם הממשלה תחליט אחרת בהמשך. בנוסף, חל איסור לפטר עובד שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו מתחת לגיל 14 או על ילד בעל צרכים מיוחדים מתחת לגיל 21. בשלב זה לא נקבע כל פיצוי להורה לילד במוסד חינוכי, כולל מעונות יום, שלא נפתחו עקב הנחיות פיקוד העורף ו/או הנחיות הרשות המקומית ו/או הנחיות משרד החינוך, בין אם יש באותו מוסד מרחב מוגן – ובין אם לא. הפיצוי כאמור נקבע, מניסיון העבר, בדיעבד.

בנוסף, ניסיון העבר מלמד שבדיעבד צפוי להיחקק חוק שיזכה מעסיק בתגמול עבור היעדרות עובד שבחר להישאר עם ילד עד גיל 14 או עם ילד בעל צרכים מיוחדים מתחת לגיל 21, ולא התייצב לעבודה בשל כך. גם זאת, בטווח גיאוגרפי מסוים. הזכאות לפיצוי כאמור צפויה להתייחס לאחד ההורים בלבד, וכרגע הנושא לא נמצא על הפרק. הורים לילדים בני 15 ומעלה, שנשארו עמם בבית ולא עבדו, לא היו בעבר זכאים לפיצוי – וזהו הדין גם למי שאין לו ילדים.

האם אני יכול לדרוש מהמעסיק לעבוד מהבית בשליטה מרחוק למשרד?

עובד רשאי לבקש זאת, אך לא ניתן לכפות על המעסיק עבודה מרחוק. ההחלטה על כך נתונה בידי המעסיק.

אני קבלן שמעסיק עובדים באתר בנייה. ראש העיר החליט לא לפתוח אתרי בנייה - מה ניתן לעשות?

ראשי ערים רבים פרסמו הודעה בדבר איסור פתיחת אתרי בנייה מתוך חשש ביטחוני. יתכן שהנחיה זו אינה חוקית, אך לא קיים גורם שיפצה קבלנים באופן ספציפי בגין סגירת אתרי בנייה. יחד עם זאת, מוצע לבחון אפשרות של הוצאת עובדים לחופשה למספר ימים.

לכמה זמן ניתן להוציא עובד לחופשה?

ראשית, יש לבדוק כמה ימי חופשה נצברו לעובד, כיוון שלא ניתן להכניס את העובד ליתרת חופשה שלילית. על פי חוק חופשה שנתית, ניתן להוציא עובד לחופשה ללא הודעה מוקדמת, למשך עד 7 ימים. חופשה מעל 7 ימים מחייבת הודעה מוקדמת של 14 ימים. בכל מקרה, יש לבחון את כמות ימי החופשה הצבורה לעובד, ואם מספר הימים הצבור לעובד נמוך ממספר ימי החופשה, יישא המעסיק בעלות החופשה העודפת, מבלי להכניס את העובד ליתרת חופשה שלילית.

יש לי חרדות ואני מעדיף לא להגיע למקום העבודה עד לסוף המלחמה. מה הדין במקרה כזה?

עובדים שאינם מתייצבים במקום העבודה בשל חרדות או בשל חשש מהמצב הביטחוני, לא יהיו זכאים לשכר.

האם ניתן לקבל אישור מחלה בגין חרדות?

כן, ניתן לקבל אישורי מחלה בגין חרדות, ולקבל על כך תמורה מהמעסיק על פי חוק דמי מחלה.

במקום העבודה שלי אין מרחב מוגן. האם עובד רשאי להחליט שאינו מגיע לעבודה?

במקומות עבודה שבהם לא קיים מרחב מוגן, רשאי עובד לסרב להגיע לעבודה, אך הוא לא יהיה זכאי לשכר.

אני מעסיק נהגים שמספקים סחורה לאשדוד ולאשקלון. הם חייבים להתייצב בעבודה?

התשובה מורכבת. על פי הנחיות פיקוד העורף, אין הגבלות על נסיעה ממקום למקום - ולכן הכלל הוא שעל כל נהג להתייצב בעבודה. אי-התייצבות אינה מזכה בשכר. עם זאת, אם לנהג יש ילד עד גיל 14, והוא בוחר להישאר עם הילד - אז כן קיימת זכות זו (לאחד משני ההורים). מנגד, זכות זו אינה מזכה בשכר, אלא אם כן תתקבל החלטת ממשלה אחרת בנושא בחודשים הקרובים. אם המעסיק קיבל אישור ממשרד העבודה לפיו מדובר במפעל חיוני, היעדרות עובד עלולה להיחשב לכאורה כעבירה פלילית.

האם עובד זר שהוחלט לפטרו זכאי לדמי אבטלה?

עובד זר אינו מבוטח בביטוח לאומי במרכיב אבטלה, ולכן אינו זכאי לדמי אבטלה (בשונה מזכאות לתאונת עבודה וחדלות פירעון של מעסיק).

אני בעל שליטה בחברה, וכמנהל החלטתי על הוצאתי לחל"ת. האם אני זכאי לדמי אבטלה?

בעל שליטה בחברה אינו מבוטח בביטוח לאומי במרכיב אבטלה, ולכן אינו זכאי לדמי אבטלה כלל, כמובן שגם לא בעת יציאה לחל"ת.

אם אני רוצה לערוך שימוע לעובד, מה כולל המכתב לעובד?

את הכול: כולל הטענות כלפי העובד. בזמן השימוע, המעסיק לא יעלה טענות שלא נכללו במכתב הזימון לשימוע. בנוסף, יש להשלים לעובד מסמכים על פי בקשתו, כמו דו"חות נוכחות וכן הלאה.

מהו פרק הזמן להודעה על קיום שימוע?

הכלל מהפסיקה הוא שלושה ימי עסקים. ככל שהסוגיות לשימוע "כבדות" יותר, כדוגמת גניבה, אלימות וכן הלאה - יש להאריך עד לשבועיים את פרק הזמן עד למועד השימוע, לצורך היערכות.

מהי תקופת הזמן שיש להמתין עד למסירת התשובה לשימוע?

הכלל מהפסיקה הוא שלושה ימי עסקים. ניתן לכתוב בתקופה זו את טיוטת ההחלטה, ולהיות ער לאפשרות של שינוי ההחלטה. אין להשתהות בכך חודשים.

האם ניתן לפטר ללא שימוע עובד שזומן לשימוע, ולא הגיע?

הכלל הוא שיש לבחון את סיבת אי-הגעת העובד. עובד שאינו מגיע מסיבה שאינה מוצדקת, פוטר את מעסיקו מחובת ביצוע השימוע. בית הדין הארצי קבע כי סירוב של עובד המועמד לפיטורים להופיע בהליך של שימוע, תוצאתו היא כי "פגע הוא למעשה בזכותו שלו". בית הדין קבע כי עובד שוויתר על זכותו לשימוע, אינו יכול להעלות טענה על פגם בהליך פיטוריו בשל העדר שימוע, שהרי הליך השימוע הוא מתן הזדמנות לעובד להשמיע טענותיו בטרם פיטוריו, ואם העובד אינו מנצל הזדמנות זו, לא תישמע טענתו על אי מתן זכות לשימוע (דב"ע  3-89/נז).