עסקים בזמן מלחמה: המלחמה שאליה נקלעה מדינת ישראל הביאה לעצירה כמעט מוחלטת של המסחר באופן מיידי. עסקים רבים מדווחים על ירידה משמעותית בהכנסות, עד לאפס הכנסות באופן מקיף. לצד זאת, עסקים ועובדים רבים במדינה עדיין לא יודעים כיצד לפעול בנושאים כמו אשראי, הוצאת עובדים לחל"ת וכיוצא בזאת. לשם כך, התגייס רו"ח אריאל פטל ממשרד רונן לונץ-פטל, כדי להשיב על הסוגיות הבוערות.

העסק סגור כרגע. האם מגיע לי פיצוי?

במצב הנוכחי עדיין אין פיצויים בתחום הזה, על אף שיש לא מעט פוסטים ברשתות החברתיות אשר חושפים עסקים שכבר בקריסה. הטיפול הממשלתי בכך יחל רק עם סיום המלחמה - ואין ודאות לגבי מועד החתימה על צו של שר האוצר בנושא.

טיל פגע בעסק או בבית שלי. מה עושים?

יש לפנות למס רכוש, ולזכור כי נדרש לקבל אישור מראש מאנשי מס רכוש, לפני תיקון רכוש שנפגע. בנוסף, אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק או בבית, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המיסים. חשוב לזכור שבכל מקרה לא יינתן פיצוי עבור כסף מזומן ותכשיטים.

הרו"ח שלי גויס וכעת אני מפגר בתשלומי המיסים. האם יש משהו שניתן לעשות?

המחוקק לא לקח בחשבון מצב כזה, ולכן אין התייחסות בחוק לאוכלוסייה זו. רואי חשבון, ככלל, אינם מוכרים לרשויות – ולכן גם לאחר שיפגרו בדיווחים עבור לקוחותיהם, הם ייאלצו להתמודד עם בירוקרטיה עצומה. החשש הוא שהעיכובים שלהם יגרמו לבעיות אצל לקוחותיהם, שייאלצו לשלם ריביות, פיגורים וקנסות.

אני עוד מעט צריך לשלם את תשלומי המע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי לחודש ספטמבר. האם הגופים באים לקראתנו?

המדינה אישרה דחייה בת שבוע לכלל הדיווחים השוטפים לרשות המיסים עד לתאריך 26 באוקטובר 2023. בנוסף, לא יוטלו קנסות לדיווחים עד 23 בנובמבר 2023. יחד עם זאת, אין כרגע דחייה בתשלומי ביטוח לאומי, אך כן נקבעו דחיות בהגשת דו"חות שנתיים והצהרות הון.

ומה לגבי דיני עבודה? האם מותר להוציא עובד לחל"ת?

החוק קובע שהוצאת עובד לחל"ת אפשרית רק בהסכמת שני הצדדים, קרי העובד והמעסיק. בנוסף, בתקופת החל"ת אין לעובד זכויות כלשהן, ואין פיצוי מביטוח לאומי. חשוב לדעת שהוצאה לחל"ת שאינה בהסכמת העובד, עלולה להיחשב כפיטורים.

מה דין עובד שנעדר מעבודתו?

כיום אין חקיקה בנושא, ולכן כל היעדרות של עובד אינה מזכה בשכר, אלא מוגדרת כחופשה. במקומות עבודה שנסגרו עקב הנחיות פיקוד העורף, חלה חובה על המעסיקים לשלם את שכר העובדים. נכון לרגע זה, הוגדרה "פעילות מצומצמת" ולא "הפסקת פעילות", לרבות בעוטף עזה.
ועדיין, ניסיון העבר מלמד, שבדיעבד, יחוקק חוק שיזכה את המעסיק בתגמול עבור היעדרות עובד שבחר להישאר עם ילד עד גיל 14 או על ילד בעל צרכים מיוחדים מתחת לגיל 21 שלא התייצב לעבודה. גם זאת, בטווח גיאוגרפי מסוים.

ניסיון העבר גם מלמד כי הזכאות לפיצוי בגין היעדרות עובד, אם תיקבע כזו, תתייחס לאחד ההורים בלבד. בכל מקרה, חל איסור לפטר עובד שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו, שמתחת לגיל 14, או על ילד בעל צרכים מיוחדים מתחת לגיל 21. הורים לילדים בני 15 ומעלה, שנשארו עמם בבית ולא עבדו, לא היו בעבר זכאים לפיצוי.

מה דינם של עובדים המסרבים להגיע לעבודה בשל חשש מהמצב הביטחוני?

אם לפי הנחיות פיקוד העורף נקבע כי באזור שבו הם מועסקים יש להישאר במרחב מוגן, אז על פי תקדימי העבר הם יהיו זכאים לתמורה. בכל מקרה, אי-התייצבות לא תזכה בשכר. יחד עם זאת, אסור לפטר עובד שנקרא לשירות מילואים וגם לא במשך 30 יום לאחר שירות המילואים. האמור אינו חל על תאגיד שקיבל צו והכרה כ"מפעל חיוני" בתחומי החשמל, המזון או הביטחון. במקרה כזה, היעדרות עובד מהווה, לכאורה, עבירה פלילית.