פנסיה בזמן מלחמה: המציאות החדשה בישראל מאז 7 באוקטובר מעלה בפני לא מעט אזרחים שאלות מורכבות, כמו מה יקבלו המוטבים, השאירים או היורשים החוקיים של הנרצחים – וכיצד המסלולים השונים משפיעים על הקצבאות. אלו הן התשובות לשאלות הפנסיוניות הקשות ביותר בעת הנוכחית:

קרן פנסיה חדשה

שאיריו של נפטר יקבלו פנסיית שאירים כמוגדר בחוק: 60% מהשכר הקובע לאלמן/ה לכל ימי חייהם, ולא פחות מ-240 קצבאות שאירים. זאת, כאשר יתומים זכאים לקבל 40% מהשכר הקובע עד הגיעם לגיל 21. העובדה שמקרה המוות אירע בזמן מלחמה אינה פוגעת בזכויות השאירים, גם אם במקביל יקבלו פיצוי כספי חד פעמי או תשלום חודשי שוטף מכל גורם אחר.

נקודה חשובה נוספת שיש לקחת בחשבון בכל הנוגע למבוטחי קרן פנסיה חדשה, היא האפשרות שיש לרווקים לוותר על כיסוי השאירים, ולעדכן את הקרן לאחר החתונה - כדי להחזיר את כיסוי השאירים לתוקף. הבעיה היא, שמבוטחים רבים לא מעדכנים את הקרן לאחר החתונה. במקרה כזה, בחלוף שנתיים ממועד הוויתור על כיסוי השאירים, הכיסוי נכנס לתוקף באופן אוטומטי.

אולם, בעת המלחמה והאבדות הרבות כתוצאה ממנה, עולה השאלה המטרידה: מה הכיסוי שיחול על אלו שהתחתנו ולא עדכנו את הקרן להחזיר את כיסוי השאירים, ועדיין לא חלפו שנתיים ממועד הוויתור? האם האלמן/ה והיתומים של הנרצחים והנופלים זכאים לקבל פנסיית שאירים מהקרן? לפי  תקנון הקרן, אם טרם חלפו שלושה חודשים מיום הנישואים (או מלידת ילד), האלמנים והיתומים עדיין זכאים לפנסיית שארים, למרות שהקרן לא עודכנה. במקרים שבהם עברו שלושה חודשים ממועד הנישואין וטרם חלפו שנתיים ממועד הוויתור על פנסיית השאירים, אין כיסוי למקרה מוות והשאירים לא יהיו זכאים לפנסיית שאירים.

עדיין, השאירים בכל זאת מקבלים את החיסכון הצבור בקרן, או פנסיית שאירים נמוכה הנובעת מהצבירה בקרן. בימים האחרונים, חזינו בהרבה זוגות צעירים שהקדימו את חתונתם. על כל העוסקים בענף הביטוח לפנות ללקוחותיהם שנישאו ולעדכן עבורם את כיסוי השאירים, במקרה שבו וויתרו עליו כשהיו בסטטוס של רווק.

פוליסת ביטוח מנהלים

הכיסוי הביטוחי למקרה מוות הקיים בפוליסה זאת, ישולם ללא קשר לכל פיצוי אחר שיקבלו  המוטבים. חשוב להדגיש שצבירת הפיצויים בפוליסה, תשולם לשאירים כהגדרתם בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, ויתרת סכום הביטוח תשולם למוטבים שאותם מינה המבוטח שנרצח או שנפל. במקרה שבו לא מינה מוטבים, הסכום ישולם ליורשיו החוקיים כהגדרתם בחוק הירושה. בהקשר זה, כדאי לבדוק מי המוטבים המוגדרים בפוליסה ולוודא שהם עדכניים ותואמים את רצון המבוטח.

פוליסת ביטוח חיים

הכיסוי הביטוחי למקרה מוות הקיים בפוליסה זו, ישולם ללא קשר לכל פיצוי אחר שיקבלו המוטבים או היורשים. כדאי לבדוק מי המוטבים המוגדרים בפוליסה ולוודא שהם עדכניים ותואמים את רצון המבוטח.

קרן פנסיה וותיקה

בניגוד לתקנון התקני של קרנות הפנסיה החדשות, תקנוני הקרנות הוותיקות קובעות שפנסיית השאירים שתשלם הקרן, תקזז כל סכום שהשאירים של נרצח או נופל יקבלו מגורמים מפצים אחרים, כגון חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ועוד. אם הפיצוי שהשאירים מקבלים ממקור מפצה אחר גבוה מפנסיית השאירים שהיו זכאים לקבל מהקרן, הקרן הוותיקה תשלם להם את החיסכון הצבור בקרן (״ערך פדיון״) כסכום חד פעמי.

כיסוי אובדן כושר עבודה בפוליסת ביטוח

קיימות פוליסות שונות בהגדרה ובהיקף שלהן, שמכסות מקרה של אובדן כושר עבודה. כך או כך, קיים בתנאי הפוליסה קיזוז מהפיצוי שזו תשלם, במקרה של פיצוי מגורם מפצה אחר. אולם, בפוליסות מאוגוסט 2017, הפוליסה תשלם לא פחות מ-30% מהשכר המבוטח גם במקרה של פיצוי מלא שיקבל המבוטח מגורם אחר. כמו כן, קיים בשוק הביטוח כיסוי המכונה ״ביטול קיזוז״, לפיו הפוליסה תשלם פיצוי מלא גם אם המבוטח יקבל פיצוי מלא מגורם אחר.

איציק בן ארויה (צילום: לירון אלוני )
צילום: לירון אלוני

כיסוי פנסיית נכות בקרן פנסיה חדשה

לפי תקנון הקרן, הקרן תקזז מהפיצוי אשר לו זכאי העמית, כל תשלום או פיצוי אחר שהוא יקבל מגורמים מפצים אחרים - אולם תשלם בכל מקרה לא פחות מ-25%. גם כאן, קיים כיסוי המכונה ״מטריה ביטוחית״, שאחד הכיסויים הקיים בה הוא כיסוי לביטול קיזוז המשולם מגורם מפצה אחר.

כיסוי פנסיית נכות בקרן פנסיה וותיקה

במקרה זה, הקרן תקזז מהפיצוי אשר לו זכאי העמית, כל תשלום או פיצוי אחר שיקבל מגורמים מפצים אחרים. בקרנות הוותיקות אין פיצוי מינימלי במקרה זכאות שבו הפיצוי ממקור אחר גבוה מהפיצוי שזכאי העמית מהקרן, וגם לא ניתן לרכוש ביטוח שמבטל את הקיזוז בקרן הוותיקה.

על אף שאנו נמצאים באחת התקופות הקשות והאפלות שידעה מדינת ישראל, עלינו לנקוט בצעדים מסוימים שיבטיחו ככל הניתן תחולה של כיסויי מוות ונכות, וכן יבטיחו שתשלום סכומי הביטוח יגיעו למי שהתכוונו אליהם. חשוב לאזרחי ישראל, במיוחד בעת הזו, לערוך בדיקה מול בעלי הרישיון הפנסיוני כדי להבטיח את כל אלו.

הכותב הינו איציק בן ארויה, יועץ פנסיוני ומייסד פלטפורמת AROYA