ההכנסות בשנת 2023 ברשת מקס סטוק צמחו בכ-7% לכ-1.12 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ-1.05 מיליארד שקל בשנת 2022 – כך על פי דוח חדש שפרסמה היום (ג') החברה.

הגידול במחזור המכירות מיוחס לגידול במכר חנויות זהות של כ-2.4%, ששיקף גידול במספר הלקוחות בסניפים לצד פתיחת סניפים חדשים, וכן גידול במכירה העונתית בהשוואה לאותה תקופה אשתקד. זאת, על אף הירידה במחיר הממוצע לפריט.

כתבות נוספות בכסף >>

הרווח הנקי לבעלי המניות עלה בכ-26% לכ-81 מיליון שקל

עלייה במכר חנויות זהות נרשמה ברבעון הרביעי של שנת 2023, ברקע מלחמת "חרבות ברזל" – לאחר ירידה של 16% בחודש אוקטובר (עם פרוץ המלחמה). בחודשים נובמבר-דצמבר נרשמה עלייה חדה של כ-11% במכר חנויות זהות.

רשת מקס סטוק מפעילה כיום 65 סניפים בישראל, לאחר שפתחה 10 סניפים חדשים מתחילת שנת 2023 – והיא צפויה להתרחב עם פתיחות והרחבות של 5 סניפים נוספים עד לסוף שנת 2026. השנה צפויה החברה לפתוח מרלו"ג חדש בשטח של כ-31 אלף מ"ר בדרום הארץ, במטרה לתמוך בצמיחה בהיקפי הפעילות בשנים הבאות, בהתאם לתוכנית האסטרטגית של החברה.

במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 60 מיליון שקל - המשקף תשואת דיבידנד של כ-5%, במקום 40 מיליון שקל שהוכרזו ושולמו בשנה שעברה (2022). אורי מקס, מייסד ומנכ"ל מקס סטוק: "המודל העסקי שלנו מאפשר לנו להיות עוגן קמעונאי גם בתקופות מאתגרות, ואנו ממשיכים בביצוע התוכניות העסקיות שלנו, כדי ליצור ערך לכלל לקוחותינו ולבעלי המניות שלנו".

רווח גולמי של מאות מיליוני שקלים

הרווח הגולמי של מקס סטוק בשנת 2023 עלה בכ-12% לכ-468 מיליון שקל, בהשוואה לכ-418 מיליון שקל בשנת 2022. שיעור הרווח הגולמי עלה לכ-41.8% מההכנסות, בהשוואה לכ-39.9% מההכנסות בשנת 2022. השיפור ברווחיות נובע מירידה במחירי השילוח הבינלאומיים, לצד שיפור ניהול המלאי והקטנת היקף האחסנות.

הרווח התפעולי בשנת 2023 עלה בכ-20% לכ-148 מיליון שקל, בהשוואה לכ-123 מיליון שקל בשנת 2022. העלייה ברווח התפעולי נבעה מהגידול בהיקפי הפעילות ומהשיפור האמור ברווחיות הגולמית, שקוזזו בחלקם על ידי עלייה בהוצאות התפעול, בין היתר, מגידול בהוצאות המיוחסות לפתיחת סניפים חדשים, גידול בהוצאות חשמל וארנונה וכן מהקמת הפעילות בפורטוגל. הרווחיות התפעולית עלתה לכ-13.3%, בהשוואה לכ-11.8% בשנת 2022.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בשנת 2023 עלה בכ-26% לכ-81 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-64 מיליון שקל בשנת 2022. העלייה ברווח הנקי נבעה כאמור, מהעלייה בהיקפי הפעילות של החברה ומהשיפור ברווחיות התפעולית. מנגד, השפעות אלה קוזזו באופן חלקי על ידי העלייה בהוצאות המימון, נטו, שהסתכמו לכ-26 מיליון שקל לעומת כ-19 מיליון שקל בשנת 2022 (בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות החכירה בגין פתיחת סניפים חדשים).

התאוששות מאז פרוץ המלחמה – זינוק ברבעון הרביעי של שנת 2023

הכנסות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2023 עלו בכ-8% לכ-272 מיליון שקל, לעומת כ-252 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. הגידול בהכנסות נבע מפתיחת סניפים חדשים וכן מגידול של כ-2.6% בהכנסות מחנויות זהות. ברקע מלחמת "חרבות ברזל", ההכנסות מחנויות זהות בחודש אוקטובר ירדו בשיעור של כ-16%, ששיקף בעיקר את הסגירה הזמנית של סניפי החברה בימים הראשונים למלחמה. בחודשים נובמבר-דצמבר 2023, עם חזרת מרבית הסניפים לפעולה סדירה, נרשמה עלייה חדה של כ-11% במכר חנויות זהות.

אורי מקס, מקס סטוק (צילום: רמי זרנגר)
אורי מקס, מקס סטוק | צילום: רמי זרנגר

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2023 עלה בכ-13% לכ-117 מיליון שקל, בהשוואה לכ-104 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. העלייה ברווח הגולמי נבעה מהשיפור ברווחיות הגולמית ברבעון כתוצאה משיפור בניהול המלאי והקטנת היקף האחסנות, וכן מירידה במחירי השילוח הבינלאומיים. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-42.8% מההכנסות, בהשוואה לכ-41.2% מההכנסות ברבעון המקביל בשנת 2022.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הרביעי של שנת 2023 עלה בכ-6% לכ-20 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-19 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022, וזאת בעיקר כתוצאה מהצמיחה במכירות והשיפור האמור ברווחיות הגולמית, שקוזזו באופן חלקי על ידי גידול בהוצאות המימון נטו, שהסתכמו בכ-7 מיליון שקל ברבעון ב-2023 לעומת כ-5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וכן על ידי הגידול בהוצאות התפעול כאמור.