לאחר שיצאו בשבוע שעבר בהקלות ללווי משכנתאות לדיור (שזכו לביקורת), הבנקים מרחיבים את ההקלות גם לנוטלי הלוואות מכול סוג, בין אם הם פרטיים או עסקיים, ומאפשרים להם לדחות את החזרי שלוש החודשים הבאים (מרץ, אפריל, מאי).

עם זאת, כמו במשכנתאות, התשלומים שיידחו יחולקו על פני יתרת חודשי התשלום שנותרו, או שתקופת ההלוואה תוארך בשלושה חודשים. הבנקים מציעים גם הטבות נוספות, אבל הכול יינתן "לפי שיקול דעת הבנק ובהתאם לצרכי ופרופיל הלקוח". במילים אחרות -  לקוח שהיו לו בעיות בהחזר הלוואות בעבר, או שחזרו לו צ'קים, ספק אם יוכל ליהנות מההטבות החדשות, למרות המשבר החריג שנכפה עליו. הנה פירוט של הצעות הבנקים השונים ללקוחות פרטיים ולעסקים קטנים.

חזית סניף הבנק הבינלאומי (צילום: עודד קרני)
צילום: עודד קרני

הבנק הבינלאומי, כולל אוצר החייל

לקוחות עסקיים

אשראי במסגרת הקרן לעסקים קטנים, עם פטור מעמלת פתיחת תיק בקרן לעסקים קטנים וריבית אטרקטיבית לתקופת המשבר .

דחיית תשלומי הלוואה לתקופה של שלושה חודשים.

הגדלת מסגרות אשראי. מדובר בהגדלת מסגרת משיכת יתר נוספת, ביוזמת הבנק, לתקופה של שלושה חודשים ללא חיוב בעמלה כאשר באם המסגרת לא תנוצל לא יחויב הלקוח בעלות כלשהי.

הלוואת גישור עם תקופת גרייס של עד שישה חודשים על מנת לעזור לתזרים המזומנים של העסק.

לקוחות פרטיים

הגדלת  מסגרות משיכת יתר לתקופה של 90 יום ללא עמלה.

הקלה והגדלת מספר הפעולות שניתן לבצע באמצעות הוראה טלפונית (עד כה נדרשה מהלקוח הוראה בכתב). למשל: ביטול הרשאה לחיוב חשבון.

לקוחות המשויכים למבצעי הבנק שלא יעמדו בתנאים למתן הטבות (למשל, בשל אי קבלת משכורת) ימשיכו ליהנות מהטבות בחשבונם.

דחיית תשלומי הלוואות ודחיית תשלומי משכנתאות בשלושה חודשים (קרן וריבית).

בנק הפועלים (צילום: Toni Genes, shutterstock)
בנק הפועלים | צילום: Toni Genes, shutterstock

בנק הפועלים

הטבות לעסקים

הלוואה למימון השפעות הקורונה – עד 400 אלף שקלים, עד 24 חודשים עם אפשרות לגרייס חצי שנה (ריבית פריים פלוס 1.5% ועד פריים פלוס 4%).

דחיית תשלומי הלוואה עד 3 חודשים לתאגידים שנפגעו מהקורונה, בכפוף לעמידה בתנאים מוקדמים.

לקוחות פרטיים

דחיית תשלומי משכנתא עד שלושה חודשים (קרן+ריבית).

פיקדונות שאינם צמודים למדד לשנה ולשלוש שנים, עם ריבית ידועה מראש.

הלוואה על סך 30 אלף שקלים לתקופה של עד 60 חודשים, עם גרייס של עד 6 חודשים.

לקוח שמבקש דחייה בתשלומי הלוואה קיימת – אין מדיניות רשמית בעניין. כול פניה נבדקת לגופה.

חזית סניף בנק לאומי (צילום: עודד קרני)
צילום: עודד קרני

בנק לאומי

לקוחות עסקיים

מסלול הלוואה ייעודי לעסקים קטנים במסגרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. (קיים גם בבנקים האחרים. ר.מ.)

אפשרות למנף נכס פרטי עד 70% (חלף 50% שהיה נהוג עד כה) - ניתן לקבל הלוואה כנגד 70% מנכס פרטי לצרכים עסקיים.

דחייה בתשלומי הלוואה – בחלק מהמקרים, מתאפשר מתן גרייס על הלוואות לשלושה חודשים, כך שתקופה ההחזר מתארכת ב-3 חודשים נוספים.

 לקוחות פרטיים

הקפאת המשכנתא ל-3 חודשים –תשלומי המשכנתא שנידחים, ייפרסו מחדש על פני יתרת תקופת המשכנתא.

דחייה בתשלומי הלוואה – בחלק מהמקרים, מתאפשר מתן גרייס על הלוואות לשלושה חודשים, כך שתקופה ההחזר מתארכת ב-3 חודשים נוספים.

הקלה על האוכלוסייה המבוגרת - לאומי ביצע מיפוי של לקוחותיו המבוגרים (מעל גיל 62) שאין ברשותם כרטיס אשראי מכל סוג שהוא, ועד עתה היו מגיעים פיזית לסניפי הבנק על מנת למשוך כסף. לאור משבר הקורונה, הבנק החליט לשלוח השבוע לאותם 2,800 לקוחות כרטיס דביט, ללא עלות, בדואר מהיר עד הבית.

לקוחות בני 62 ומעלה שאין ברשותם כרטיס ולא קיבלו פניה יזומה כאמור ומעוניינים בקבלת כרטיס זה, יוכלו לעשות זאת באותם תנאים.

כספומט בסניף בנק דיסקונט (צילום: עודד קרני)
צילום: עודד קרני

דיסקונט

לקוחות עסקיים

הוחלט על פתיחת מסלולי הלוואות ייעודיים עבור עסקים שנקלעו לקשיים תזרימיים, ובתוך כך, הלוואות גישור לתשלום משכורות והוצאות שוטפות, הלוואות סיוע עם מנגנון דחיית תשלומי הקרן עד 6 חודשים ועוד.

לקוחות פרטיים

עד שלושה חודשי דחייה של תשלומי המשכנתא, כולל הקרן והריבית, וקבלת פטור מלא מעמלה. דחיית התשלומים תסייע ללקוחות השכירים והעצמאים שנמצאים בבידוד ביתי, או נתקלים בבעיות תזרים מזומנים לאור המצב.

דחיית תשלומי הלוואות קיימות ל-3 חודשים, על פי שיקול דעתו של הבנק.

לצד זה, מציע הבנק מגוון פיקדונות ללקוחות החוששים מהתנודות בשווקים ומעוניינים בהשקעה לטווח קצר ובינוני עם תחנות יציאה שבועיות.