רפורמה בתחום ביטוחי רכב רכוש יוצאת לדרך; רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בראשות הממונה ד"ר משה ברקת, פרסמה הוראות חדשות שנועדו להוזיל את עלות פוליסות ביטוח רכב רכוש (ביטוח מקיף וצד ג') לציבור הצרכנים, ולאפשר את שיווקם של מוצרים ביטוחיים בהתאם למאפייני המבוטח. מדובר ברפורמה כוללת של תחום ביטוחי הרכב הנ"ל, שתגביר את השקיפות למבוטח והעיקר – תוזיל את עלויות הביטוח גם בפרמיה וגם בהשתתפות העצמית. ברשות מעריכים שההוזלה לציבור תסתכם בכ-300 מיליון שקל בשנה (מאות שקלים למבוטח).

בין היתר, הרפורמה מציעה שיווק  פוליסות Low Cost ופוליסות המציעות תיקון תאונות קלות ללא רישום תביעה. מדובר בבשורה בפני עצמה, שכן היעדר רישום תביעה צפוי לחסוך משמעותית בפרמיה העתידית למבוטחים, ובא לסייע למבוטחים החוששים להפעיל את הביטוח מחשש לייקור הפרמיה העתידית.

הרפורמה מוצעת לאור ממצאים המעידים על עלייה משמעותית מחירי החלפים לרכב ומחירי תיקון רכב במסגרת תביעות ביטוח, כאשר סך התביעות ששולמו על ידי חברות הביטוח בענף רכב רכוש נאמדות בכ-6 מיליארד שקלים בשנה. הרפורמה נועדה להוזיל את עלויות תיקוני הרכב ולמנוע את הניפוח שלהן על ידי בעלי אינטרסים כמו שמאים ומוסכים.

בשנים האחרונות הפרמיה הממוצעת עלתה ב-15% לאור הזינוק בעלויות התביעות שמשלמות חברות הביטוח. על פי נתוני הרשות, הפרמיה הממוצעת לביטוח רכב רכוש עמדה בשנת 2017 על כ-3,000 שקל בממוצע לעומת כ-2,500 שקלים בממוצע ב-2012. גובה התביעה הממוצעת עלה מכ-12,300 ב-2010 לכ-16,200 שקלים ב-2017 – זינוק של כ-30%.

למרות סכום העתק שמשלמות חברות הביטוח בתביעות רכב רכוש, דו"חות חברות הביטוח לשנת 2017 חשפו רווחיות אדירה בביטוחים אלה עם זינוק של 50% ברווח המצרפי של 6 החברות הגדולות בענף ל-723 מיליון שקל. על כול שקל שהן גובות כפרמיה, החברות מכניסות לכיסן כ-10 אגורות בממוצע.

שמאים אוביקטיביים ואפשרות ערעור מצד המבוטח

על מנת למנוע השפעה על שמאי הרכב ולטפל בחשש לניגודי העניינים בענף, ההוראות מבטלות את רשימות השמאים הקיימות של חברות הביטוח ומייצרות מנגנון בחירת שמאי באופן אקראי.

חיזוק אובייקטיביות השמאי תיעשה על ידי:

1 .בחירה אקראית של שמאי

2 .מניעת השפעה על שמאים

3 .ביטול רשימות השמאים הקיימות

4 .מניעת ניגודי עניינים

5 .דיווח שומה בפרקי זמן קצרים לפני תיקון הרכב

6 .ניתוק הזיקה בין תיקון הרכב על ידי המוסך לאומדן הנזק בידי השמאי.

על מנת שמבוטח יוכל לפנות לשמאי לצורך הערכת הנזק שנגרם לרכבו, ולבחור את המוסך בו יתקן את הרכב, חברת הביטוח תעביר למבוטח ותפרסם לציבור באמצעות אתר האינטרנט שלה את האפשרויות העומדות בפניו לבחירת השמאי ולבחירת המוסך. את המידע יוכל המבוטח לקבל באופן אלקטרוני על מנת לייעל את תהליך ההתקשרות וסיום התביעה.

כמו כן, במטרה לפשט את הליך בחירת השמאי עבור המבוטח, ועל מנת להבטיח את זמינות השמאי, חברת ביטוח תשלוף באופן אקראי מתוך מאגר השמאים שלושה שמאים מהם יבחר המבוטח. הצעת התיקון תועבר מהשמאי לחברת הביטוח לא יאוחר מיום עבודה אחד מיום בדיקת הרכב כאשר לחברת הביטוח תינתן האפשרות להודיע על רצונה לערער למוסך ולמבוטח לא יאוחר מיום עבודה אחד ממועד מסירת הצעת התיקון.

עוד מוצע לאפשר למבוטח או לניזוק בתביעת צד ג' לערער על שומת של השמאי האקראי 21 ימים לאחר מסירתה.

שקיפות ודירוג מוסכים באתרי החברות

עוד נמסר, כי ההוראות החדשות מגבירות את השקיפות למבוטחים. חברות הביטוח וסוכני הביטוח נדרשים להגביר השקיפות למבוטח הרוכש ביטוח רכב על ידי:

1 .הצגת הבדלים בין מאפייני הפוליסות ברכישה: השתתפות עצמית, פרמיה, אופן התיקון, בחירת שמאי.

2 .הצגת דו"ח מפורט בסיום תיקון על ידי מוסך מורשה שבחרה חברת הביטוח

3 .פרסום דירוג שביעות רצון באתר האינטרנט של חברת הביטוח.

בנוסף, מטרה לשפר את השירות הניתן למבוטחים וכן לייעל את התהליך המתקיים בין חברות הביטוח למוסכים, רשות שוק ההון קובעת עקרונות שיחייבו את חברות הביטוח ואת המוסכים המוסכמים.

המוסכים ידורגו על פי סולם ציונים המודד את רמת שביעות הרצון של כל המבוטחים שקיבלו שירות בכל מוסך, והדירוג יפורסם באתר החברה. הדירוג יאפשר שקיפות מלאה לכלל הציבור ויסייע לשפר את רמת השירות הניתנת על ידי חברות הביטוח ועל ידי המוסכים. כול מבוטח יוכל לראות את דירוג המוסך אליו יופנה ויוכל לבקש מוסך בדירוג גבוה יותר.