בכול הקשור לתשלומי מס, השכירים שומרים על "ראש קטן" (ברובם, לפחות). הם מניחים שהמעסיק ו/או מחלקת הנהלת החשבונות שלו יודעים טוב מהם כמה מס עליהם לשלם. לידיעתכם - חישובי מס ההכנסה שלכם הם שנתיים, אבל את המס אתם משלמים מדי חודש בתלוש השכר, ולכן בסוף שנת המס יכול להיות ששילמתם יותר ממה שהייתם צריכים לשלם לרשות המסים. איך זה קורה? יש לכך כמה סיבות שנפרט אותן בהמשך, אבל כדאי לכם לבדוק אם מגיע לכם החזר מס, שיכול להגיע לכמה אלפי שקלים ולעיתים גם עשרות אלפים בשנה.

בעיקרון, החזר מס מגיע על פי חוק, למי שהעביר למס הכנסה סכומים הגבוהים מאלו שהיה אמור לשלם. רשות המסים אפילו מאפשרת לבקש החזר עד שש שנים לאחר תום שנת המס שבגינה מבקשים את ההחזר, כשלהחזר המס מתווספים הפרשי הצמדה וריבית של4%. אגב, באתר רשות המסים יש סימולטור חינם, ללא דרישת הזדהות, לבדיקת זכאות להחזר מס הכנסה. הבעיה היא שהוא קיים בדפדפן אקספלורר בלבד, לתשומת לבה של רשות המסים.

איך קורה שמשלמים יותר מס מהנדרש?

בעת חישוב המס במהלך השנה, לא מובאים בחשבון נתונים שונים שמשפיעים על חישוב המס.

חישוב שנתי ולא חודשי. גובה מס ההכנסה שעל עובד לשלם, מחושב על בסיס שנתי, כלומר, על פי סך הכנסותיו בכול שנת המס. בפועל מנוכה משכרו מס הכנסה מדי חודש בתלוש השכר ("ניכוי במקור"), כשהסכומים מבוססים על חישוב משוער לגבי הכנסתו השנתית של העובד. מאחר שרק בסוף שנת המס ניתן לדעת במדויק מה הייתה ההכנסה השנתית שלו, ייתכנו פערים בין הסכום המדויק שהיה עליו לשלם למס הכנסה לבין הסכומים שנוכו ממנו במהלך השנה ואשר התבססו על הכנסה משוערת. עצמאים משלמים במהלך השנה "מקדמות" שמבוססות אף הן על הכנסה שנתית משוערת. אם על פי החישוב הסופי בסוף שנת המס מסתבר שסכום המס ששילם העובד גבוה ממה שהיה עליו לשלם, הוא זכאי לקבל החזר מס.

העובד לא הצהיר על מקרים שבהם היה זכאי לזיכוי מס.

מה הם המקרים עליהם אתם יכולים לקבל זיכוי ממס?

הפקדות עצמאיות לחיסכון פנסיוני גם עבור קרוב משפחה מדרגה ראשונה – על סכומים שאתם מפקידים לחיסכון פנסיוני או קרן השתלמות, וגם עבור ביטוח חיים במשכנתא, בכפוף לגובה מקסימלי של 7% מגובה השכר או עד 7,224 שקלים בשנה, אתם זכאים להחזר של 35% מההפקדות. משיכת כספי קופת גמל או פדיון קרן פיצויים או פוליסת ביטוח, אשר בוצע בגינם ניכוי מס במקור, פטורה ממס.

תרומה – אם תרמתם למוסד ציבורי ללא מטרת רווח, אתם זכאים להחזר מס של 35% מסכום התרומה בתנאי שהסכום עולה על 180 שקלים באותה שנה.

תואר אקדמי/מקצועי – סיום תואר ראשון או לימוד מקצועי מזכה אתכם בנקודת זיכוי נוספת, שזה 215 שקלים לחודש (2580 שקלים בשנה).

דמי לידה - עובדת שיצאה לחופשת לידה (14 עד 26 שבועות לפי חוק הביטוח הלאומי) מקבלת דמי לידה שנועדו לפצות אותה על אובדן הכנסה בתקופת החופשה. אפשר להאריך את חופשת הלידה מעבר לתקופה הנקובה בחוק, אלא שאז העובדת לא תקבל שכר על תקופת ההארכה וגם לא תצבור זכויות סוציאליות.

לענייננו – יש שני היבטים לזיכוי ממס לעובדת שילדה: א. תוספת של נקודת זיכוי על הילד שנולד (רלוונטי גם לאב). כאשר לעובד/ת נולד ילד במהלך שנת המס, הוא זכאי לנקודת זיכוי נוספת עבור כול השנה; כלומר, גם אם הילד נולד בנובמבר 2017, ההורים זכאים לנקודת זיכוי על כול שנת 2017.
ב. תשלום מס על תקופה בה העובדת לא עבדה עקב חופשת הלידה -  מאחר שחישוב השכר הוא חישוב שנתי, כאמור, הרי שהמעסיק מנכה את מס הכנסה במקור מתוך הנחה שהמשכורת תהיה זהה לאורך כל השנה ושהעובדת תעבוד שנה שלמה. לכן כשעובדת יוצאת לחופשת לידה, ובמיוחד אם האריכה אותה (ללא שכר)

שילמתם יותר מס ממה שנדרש מכם

תקופת אי השתכרות – אם עקב פיטורים או התפטרות, אינכם עובדים בחלק משנת המס, הרי שתהיו זכאים להחזר חלקי או מלא של מס ההכנסה שנוכה ממשכורתכם בתקופה שעבדתם. שוב משום שהמס חושב על בסיס ההנחה כי ימשיך לעבוד ולקבל את אותו שכר במשך כל השנה.

דמי אבטלה - אם הפסקתם לעבוד אצל מעסיק מסוים ואתם מקבלים דמי אבטלה, במיוחד אם הם נמוכים מהשכר הקודם שלכם, ייתכן שמגיע לכם החזר מס.

החלפת מעסיק - אם עברתם למקום עבודה חדש, ויש ירידה בשכרכם, ייתכן וכתוצאה מהפרשי השכר, תקופת זמן האבטלה וכו' אתם זכאים להפחתת גובה המס שעליכם לשלם בפועל בשנה זו.

היעדר תיאום מס - עובד המועסק בכמה מקומות עבודה ולא עורך תיאום מס, מנוכים משכרו סכומי מס הכנסה על פי מדרגת המס הגבוהה ביותר. לכן, בסוף שנת המס כאשר ניתן לחשב באופן ודאי את גובה ההכנסה השנתית ואת כל הנסיבות המזכות בהקלות ממס, ניתן לבצע חישוב סופי של סכום המס שעל העובד היה לשלם.

טיפול בבן משפחה מוגבל - מס הכנסה מעניק 2 נקודות זיכוי להורים לילד המוגדר "נטול יכולת" (כולל בוגר מעל גיל 18 - בהתאם לתנאי הזכאות), או למי שמונו לאפוטרופוס שלו "לגוף ולרכוש". שווי ההטבה הוא 5,184 ש"ח לשנה ו-432 ש"ח לחודש.

מי שמטפל בבן זוג או הורה זקן או נכה זכאי לנקודת זיכוי ממס הכנסה, הנמדד על פי הכנסותיו האישיות, והוצאותיו עבור הנזקק. רק בן משפחה אחד זכאי להקלות במס בגין טיפול בהורה זקן או נכה. לפי סעיף 44 לפקודת מס הכנסה, אחד מבני המשפחה שהוא תושב ישראל ושילם בשנת המס בעד החזקתם במוסד מיוחד של בן זוג או הורה שנמצא במצב סיעודי, תשישות נפש, סובלים מעיוורון ,מחלת נפש או פיגור יותר לו זיכוי ממס של 35% מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על 12.5% מהכנסתו החייבת.

פטור ממס עקב נכות רפואית - אנשים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 100%, או בשיעור של לפחות 90% לפי חישוב מיוחד, עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה במשך התקופה לה נקבעה הנכות הרפואית. לא מדובר על נכות כמו עיוורון או חירשות וכד'; למשל, חולות סרטן שד מקבלות נכות רפואית של 100% למשך שנה לפחות, כשבאותה תקופה הן זכאיות לפטור ממס הכנסה.

עוד זכאויות ממס - חייל משוחרר, תשלום מס על פיקדונות וניירות ערך, זיכוי עבור עולים חדשים, אחזקת קרוב משפחה במוסד, הוצאות להנצחת חייל ועוד.

אמא מדגדגת  (צילום: Shutterstock)
יצאת לחופשת לידה ארוכה? כדאי לבדוק מה מגיע לך ממס הכנסה | צילום: Shutterstock

תהליך מימוש הזכות

את החזר המס  ניתן לבקש החזר רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש ההחזר, כאמור.

את בקשת החזר מגישים בלשכת פקיד השומה שאליה משתייכים. לא ניתן להגיש בקשה להחזר מס באמצעות האינטרנט.

שכירים ימלאו טופס 135 (טופס החזר מס לשכירים). עצמאים ואחרים צריכים למלא טופס 1301. לטפסים יש לצרף את כול האישורים הרלוונטיים להקלות וזיכויים ממס כמו אישור על תשלום לקופות גמל, תרומות, מצב משפחתי אישי או בריאותי, מקום מגורים המזכה בזיכוי ממס וכד'.

אגב, מי שמבקש החזר מס עבור יותר משנת מס אחת צריך להגיש בקשה נפרדת להחזר עבור כל אחת מהשנים, ולצרף אליה את האישורים הרלוונטיים לאותה שנה.

אם אתם עצמאים, מס הכנסה יכול ליצור אתכם קשר לגבי החזר בעקבות הדו"ח השנתי אותו הגשתם. 

איך מבוצע תשלום ההחזר?

החזר המס מועבר ישירות לחשבון הבנק של העובד. שכירים מקבלים את ההחזר בתוך שנה מיום שנערכה שומה (לאחר שהוגשה הבקשה להחזר), או בתוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס - לפי המועד המאוחר מביניהם.

עצמאים אמורים לקבל את ההחזר בתוך 90 יום מיום קבלת הדו"ח במשרד השומה, או ביום 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח - לפי המועד המאוחר מביניהם.

אז אם אתם עונים לאחד ויותר מהקריטריונים שפורטו לעיל, תתחילו לעבוד על הבקשה להחזר מס. אם זה נראה לכם מסובך מדי, יש גם רוואי חשבון וחברות פרטיות שמבצעות את הבדיקה תמורת אחוז מסוים מההחזר (לרוב סביב ה-10%). חלק מהחברות דורשות עבור הבדיקה 300 שקלים, שאינם ניתנים להחזרה.

בכתיבת המדריך נעזרנו באתרי "כל זכות", "פעמונים", "פרוטוקול", רשות המסים ומשרד הרווחה.