מדד השירות השנתי של רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, המדרג את חברות הביטוח לפי רמת השירות המוענק ללקוחותיהן, התפרסם הבוקר (15.9.20). המדד, בוחן את חברות הביטוח על פי פרמטרים קבועים, ביניהם: אחוז התביעות שאושרו ומהירות הטיפול (סטטיסטי), שביעות רצון הלקוחות והאם יספקו המלצה על החברה לחבריהם, כמות תלונות וסיווגן (ביחס לנתח שוק) שיעור מענה אנושי (תוך 3 דקות) ומגוון הפעולות שניתן לבצע בצורה דיגיטלית. הציונים המתקבלים בכל פרמטר משוקללים לכדי ציון אחד סופי המדרג את החברות על פי טיב השירות הכולל.

למקום הראשון במדד השירות בענף הביטוח רכב רכוש הגיעה חברת הביטוח הדיגיטלית ליברה, עם ציון כולל של 89 נקודות, זאת פחות משנתיים לאחר הקמתה ולראשונה כמשתתפת במדד. הציון מורכב מציונים גבוהים ומרשימים בקריטריונים המרכיבים אותו, ביניהם קריטריון שיעור תשלום התביעות (96), טיפול בלקוחות (94), זמן מענה טלפוני (89) ועוד.

גם במדדי שביעות רצון הלקוחות בענפי ביטוח דירה וביטוח רכב חובה התמקמה ליברה במקום גבוה במיוחד. בביטוח רכב חובה זכתה ליברה ב-94 נקודות בקריטריון הטיפול בלקוחות (82 ציון ממוצע בין החברות) ו-89 בזמן מענה טלפוני (83 ממוצע חברות) ובביטוח דירה זכתה ליברה ב-ציון 93 בקריטריון טיפול בלקוחות (76 ציון ממוצע) ו-89 בזמן מענה טלפוני (ממוצע חברות 83)

מנכ"לית ליברה, אתי אלישקוב: " ליברה קמה כדי לנער את ענף הביטוח, וזה אכן מה שעשינו – לא רק במחיר אלא גם בסטנדרט השירות ורואים את זה היטב גם בתוצאות המדד. אני מודה לכל המבוטחים שלנו שנותנים בנו אמון ומבטיחה להמשיך לחולל שינויים ולהביא בשורות חדשות".

*לחברת ליברה הסכם מסחרי עם חברת קשת