אם אתם מעוניינים להקים עסק עצמאי, יש לכם אפשרות לקצר חלק מהתהליכים ולרכוש עסק קיים ועובד. אולם גם במקרה כזה יש חשיבות להבנה של הפרטים המלאים במהלך המשא ומתן. חוסר תשומת לב שכזה עלול לעלות לכם הרבה כסף.

לכול אחד מהצדדים במשא ומתן יש את האינטרס שלו. המוכר רוצה לקבל כמה שיותר עבור העסק, ומנגד הרוכש מבקש לשלם כמה שפחות. במקרים רבים שני הצדדים מגיעים להסכמה על מחיר העסקה הכללי, אבל מתעלמים מהפרטים. הכוונה היא לשלושה מרכיבים נוספים בהעברת בעלות על עסק שהם חשובים מבחינת מיסוי לכול אחד מהצדדים - מלאי, רכוש ומוניטין.

הדרך הנכונה להתמודד עם כל אחד מהמרכיבים הללו, מסביר יועץ המס אייל אלון, המשמש כיו"ר מחוז תל אביב וסגן נשיא בלשכת יועצי המס בישראל, היא להתייחס אליהם באופן מפורט בהסכם המכירה ובחשבונית המס. ללא התייחסות נפרדת ומפורטת לכל אחד מהם, הרוכש או המוכר עלולים לשלם כסף מיותר.

מלאי

רצוי מאוד לבצע ספירת מלאי מדויקת הכוללת גם מוצרים שערכן נמוך ולציין את ערך המלאי ואת הכמות לכל פריט. "רוכש העסק יכול לתבוע מרשויות המס הוצאה זו במלואה בשנה בה התבצעה העסקה ולפיכך יחסוך מס מרבי וביטוח לאומי. מנגד, המוכר יישא במס מלא (מס שולי) שכן זו הכנסה רגילה ואינה בשיעור מס מיוחד", מסביר אלון.

אייל אלון
כל מה שעל המדף נרשם? אייל אלון | צילום: יחסי ציבור

רכוש / ציוד

בדרך כלל רשימת הציוד מצוינת בכל עסק על גבי טופס הפחת של העסק (טופס י"א). רצוי להשוות את פירוט הציוד והמכונות הקיימות בעסק עצמו לעומת הרשום בטופס הפחת. הציוד שיעבור במסגרת העברת הבעלות הוא, באופן טבעי, רק הציוד הקיים בפועל. עם זאת, יש להעריך את את המחיר הנורמטיבי לכל ציוד בנפרד.

על פי אייל אלון, במקומות בהם אי אפשר להעריך את מחיר הציוד, יש לציין את המחיר כרשום בטופס פחת כמובן לאחר ההפחתות שבוצעו עליו (יתרת מחיר מקורי). כך, הרוכש אמנם ישלם מחיר מלא על הציוד והמכונות אך יוכל לקזז מהכנסותיו כהוצאה אחוז יחסי מהוצאות אלו כאמור על פי תקנות מס הכנסה. בתקנות אלו ישנן פירוט לכל סוגי הציודים ולצדן אחוז הפחת שניתן לקזז בכל שנה מההכנסות (לדוגמה : ציוד מחשבים 33%, ציוד אלקטרוני 15% וכך הלאה).

מוניטין

לדברי אלון, סעיף המוניטין קשה להערכה מדויקת וקיימות מספר שיטות לשם ביצוע ההערכה. השיטה הנהוגה הינה שיטת היוון תזרים המזומנים. "בשיטה זו נמצא מה הוא הרווח של העסק, אותו רווח שמייצג את העסק (למעט עסקאות חד פעמיות), נקבע מה התקופה שבה נהוון את הרווח ונמצא את שיעור הריבית לתקופה, כל הנתונים הללו מרכיבים את 'המוניטין'".

ברוב המקרים המוכר והקונה מסכמים מחיר גלובאלי לעסק. אז מפחיתים ממחיר זה את ערכם של המלאי והציוד. מה שנותר הוא למעשה הערך של המוניטין.

"חשוב מאוד בשלבי המשא ומתן לבצע בדיקה לפי שיטת הערכת המוניטין כך שבעת מכירת העסק תהיה הסכמה לגבי שווי המוניטין. זאת כיוון שלמכירת מוניטין השפעה חשובה מבחינת דיני המס. הרוכש יוכל לדרוש כהוצאה (הפחתה) רק 10% מסכום המוניטין בכל שנה, מאידך - המוכר יהיה זכאי לתשלום מס מוגבל (רווח הון) בשיעור שלא יעלה על 25% ויהיה פטור מתשלום ביטוח לאומי על מכירה זו", אומר אלון.

אישה חזקה
לקבל עסק בלי חובות לעובדים | צילום: אימג'בנק / Thinkstock

הוצאות ליווי העסק

במקרים מיוחדים נדרשת מעורבותו של בעל העסק המוכר בעסק הנמכר לתקופה מסוימת. למעשה מתבצעות כאן שתי עסקאות – האחת: מכירת העסק. השנייה - ליווי מקצועי כפי שסיכמו הצדדים.

 "הרוכש רוצה להבטיח את עצמו ככל שניתן שיידע לתפעל את העסק וחשובה לו מעורבותו של המוכר הן להיכרות עם הלקוחות, לתפעול יעיל של העסק והיכרות עם הבעיות שיכולות להתעורר", אומר אלון, "לכן במקרה שהצדדים סיכמו כי המוכר יסייע בליווי מקצועי לתקופה מסוימת ונקבע מחיר לעניין זה, יש להפריד סעיף זה משאר הסעיפים בהסכם, שכן הוצאה זו תוכר במלואה לרוכש בשנה ששולמה מהכנסותיו של העסק. מצד שני, מוכר העסק ישלם מס מלא (מס שולי) על הכנסה זו ודמי ביטוח לאומי".

העובדים בעסק

בדרך כלל רוכש העסק יעדיף את העובדים שהיו בעסק שרכש שימשיכו לעבוד אתו. לכן, ממליץ אייל אלון, לבדוק כי מוכר העסק שילם את כל התחייבויותיו כלפי העובדים הנובעים מתקופת עבודתם אצלו וכי הרוכש מקבל את העובדים עם וותק חדש ולא ממשיך לשמור על הוותק שנצבר להם בכל תקופת עבודתם אצל המוכר. "המשמעות היא אדירה והרוכש חייב לציין זאת ולוודא כי לגבי כלל העובדים התבצע 'סגירת חשבון'," מדגיש אלון.

תכנון נכון של כל המרכיבים ברכישת עסק יכול להוביל לחיסכון ניכר בנטל המס. מומלץ תמיד בעת רכישת עסק קיים להיוועץ עם יועץ מס מוסמך שילווה אתכם בכל הליך רכישת העסק שחלילה תיתקלו בתאונת מס שיכולה לגרום לכם נזק רב.