אחת הבעיות הנפוצות בעסקים הן תחלופת כח אדם, לכן במקרים רבים כשבעלי עסקים זקוקים לעובדים נוספים בעסק הם "מגייסים" לעבודה את האנשים הקרובים אליהם, בני הזוג. אחד המצבים הנפוצים הם שאחד מבני הזוג יוצא לדרך עצמאית וכאשר העסק מתפתח וצומח, בן או בת הזוג מצטרפים לעשייה. עד כמה שהדבר נשמע טבעי לחלוטין, לפני שלוש שנים, ביקשה רשות המיסים לקבוע כי מדובר בסיטואציה פיקטיבית ולכן בכל מקרה יחושב המס כאילו ההכנסה הופקה על ידי בן זוג אחד, האיום בדמות הגדלה דרמטית של שיעורי המס לעצמאים היה ברור, אך לאחר שעשרות זוגות נשואים שעובדים בעסק משותף איימו שיפנו לרבנות ויגרשו על מנת להימנע מרוע הגזירה, הוחלט לשנות את חוקי המס.
איך ומה השתנה מסביר יועץ המס שמוליק גני: "משנת 2014 יכולים בני זוג העובדים בעסק בבעלות משותפת, לבקש לערוך את חישוב המס על הכנסתם בשיטת חישוב המס הנפרד ולחסוך לעצמם עשרות אלפי שקלים בתשלומי מסים".

טעיתם בהקלדה? צפו עיקול לחשבון
ממתינים בתור סניף מס הכנסה ירושלים | צילום: דניאל נחמיה, חדשות 2

איך זכאים לחישוב נפרד?

משמעות תיקון 199 הנה להסיר את המגבלה של חישוב המס המאוחד ולאפשר לכל אחד מבני הזוג ליהנות מחישוב מס נפרד ולהנות משיעורי מס נמוכים, נקודות זיכוי והטבות המס. עם זאת, חשוב להכיר את התנאים המאפשרים זאת:  

  1. יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף – כלומר, פעילות העסק מסתמכת על העבודה האישית של כול אחד מבני הזוג. הדרך הטובה להמחיש מצב זה היא בשאלה פשוטה, אם אחד מבני הזוג יפסיק את עבודתו בעסק האם תידרש העסקת עובד נוסף, בהנחה שלא השתנה היקף העבודה.
  2. ההכנסה של כל אחד מבני הזוג התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה. במילים אחרות - ההכנסה של כל אחד מבני הזוג תקבע בהתאם להיקף עבודתו ותפקידו בעסק. כך למשל אם תפקידו של אחד מבני הזוג הוא הסעות ושליחויות, בהיקף של 1/3 משרה ושכרו לא פרופורציונאלי לסוג העיסוק עשויה ההכנסה שלא להיות מוכרת בנפרד.
  3. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – זאת אומרת, הבית של בני הזוג משמש מקום קבוע לעסק ומרבית הפעילות מתבצעת ממנו (עובדים מהבית).
שמוליק גני
שמוליק גני | יח``צ: אודי מוצני, יחסי ציבור

בהתקיים שלושת התנאים הללו במצטבר יוכלו בני הזוג לדרוש כי הכנסת העסק תחושב בעבור כל אחד מהם בנפרד, יש לציין כי המצב המתואר לא מתייחס לבני זוג שכל אחד מהם מנהל עסק נפרד, שאז בכל מקרה לא מדובר במקור הכנסה משותף והכנסתם תחושב בנפרד.

חלופה נוספת, היא כאשר אחד מבני הזוג מעסיק, במעמד של שכיר, את בן הזוג האחר "במצב זה יכול הבעל לעבוד במעמד עצמאי ולהעסיק את אשתו כשכירה או להיפך גם במצב זה חישוב המס יהיה נפרד", מסביר יועץ המס שמוליק גני, "אך יש לזכור כי מי שיירשם כבעל העסק העצמאי הוא זה שהוא גם בעל ההכשרה המקצועית שהעסק עוסק בו".

חשוב לזכור כי במצב כזה יש למסד יחסי עובד ומעביד בין בני הזוג, כלומר - לחתום על הסכם עבודה ביניהם, ליצור מסגרת בה בן / בת הזוג השכיר/ה מנהל רישום נוכחות ומשולמים בעבורו כל הזכויות הסוציאליות, ממז כמו כל עובד שכיר אחר בעסק.

האבסורד הוא שבעלי עסקים רבים שמגיעים אלינו כלל אינם מודעים למשמעות של כימות תרומתו של בן / בת הזוג לעסק, למשל בעל חנות קמעונאית הגיע אלי לפני מספר חודשים להכנת דוח שנתי, כששאלתי אותו לעיסוקה של אישתו ענה כי אינה עובדת, אך משיחה מעמיקה התברר כי מידי יום היא ממלאת את מקומות בחנות, ומתגברת בימים שבהם יש פעילות גדולה. שינוי חישוב המס בעבורו חסך 5,000 ש"ח לאותו עוסק בשנת המס. לכן, חשוב להתייעץ עם יועץ המס וכדאי לזכור כי בין לעסק וזוגיות קשר ישיר לסכומי המס שתשלמו.