בימים אלה כל צרכן בישראל מקבל את הדו"ח השנתי מחברת הביטוח/קרן הפנסיה שלו, אשר נשלח כקישור באמצעות מסרון או מייל עם קישור לאזור המידע האישי. הנוסח שנשלח הוא הנוסח המקוצר ובאזור המידע האישי ישנה גם הגרסה הארוכה והמפורטת יותר של הדוח. אז כיצד לעבור את קריאת הדוח בשלום ולהבין את המשמעות שלו? נעזרנו במומחי "מנורה מבטחים" שאספו את הטיפים והנקודות החשובות ביותר בקריאת הדו"ח – למה לשים לב ומה לחפש.

כל הטיפים החשובים איך לקרוא את הדוח השנתי:

טבלה א' -תשלומים צפויים מקרן הפנסיה

אחת הטבלאות החשובות בדוח והיא משקפת קצבאות צפויות נכון לנתונים הנוכחיים בקרן הפנסיה. כלומר קצבת הנכות או השאירים במקרה של פטירה חו"ח מבוססת על ההכנסה הנוכחית המבוטחת בקרן הפנסיה ואילו קצבת הזקנה הצפויה מבוססת על הצבירה הנוכחית בקרן הפנסיה והיא לא מביאה בחשבון הפקדות עתידיות.

הטבלה הזו מאפשרת לעשות סוג של בדק בית ולבדוק האם קצבת הנכות או השאירים מספיקות לצרכינו וצרכי משפחתנו ובמידה ולא, שווה לשקול הוספת ביטוחי אבדן כושר עבודה ו\או ביטוח חיים נוספים.

הנתון של קצבת הזקנה הצפויה חשוב בעיקר לכל מי שצפויים לפרוש לפנסיה בעשר השנים הקרובות. זה הזמן לבחון את הנתון ולשקול האם נדרשים צעדים נוספים כדי להגדיל את החיסכון הפנסיוני או חסכונות אחרים כדי להגדיל את הקצבה ליום הפרישה.

טבלה ב' - "תנועות בקרן הפנסיה"

כדאי להשוות את הסעיף הראשון בטבלה - "כספים בתחילת שנה" לדוח השנתי של השנה הקודמת ולוודא כי הסכום זהה לסכום שצויין בשורת "יתרת הכספים בסוף השנה" של הדוח הקודם.

טבלה ג' - אחוז דמי ניהול

בדקו שדמי הניהול שמצוינים בדוח הם אכן דמי הניהול שסוכמו איתכם במסגרת הסכם אישי או הסדר מטעם המעסיק או ארגון אחר. בקרן פנסיה מקיפה דמי ניהול מקסימאליים הם 6% מההפקדה השוטפת ועוד 0.5% (במונחים שנתיים) מהיתרה הצבורה. ליד טבלת דמי הניהול תוכלו לראות את דמי הניהול הממוצעים שהעמיתים משלמים בפועל בקרן. כך תוכלו לבדוק מה מצבכם ביחס לממוצע ולדרוש תיקון אם תמצאו שאתם משלמים דמי ניהול גבוהים יחסית.

טבלה ד' - מסלולי השקעה ותשואות

בדקו האם מסלול ההשקעה המצוין בדו"ח תואם את גילכם והעדפות הסיכון שלכם. רשימת המסלולים ואופיים נמצאת באתר האינטרנט של החברה המנהלת. יחד עם זאת חשוב לזכור ששנת 2020 לא הייתה שנה רגילה והיא התאפיינה בתנודתיות חריגה מהרגיל. בימים אלו החברות משיקות מסלולי השקעה חדשים שתואמים את המציאות הכלכלית פוסט קורנה ומאפשרים לכל חוסך לבחור את המסלול המתאים להעדפות הסיכון שלו.

ממליצים להיפגש עם מתכנן פנסיוני מטעם החברה בה אתם מבוטחים שהינו בעל רישיון להתאמה מרבית של המסלול.

טבלה ה' - פירוט הפקדות לקרן הפנסיה

הטבלה משקפת את ההפקדות שנעשו בשנה הזו לחשבון. כדאי להשקיע רגע ולבחון את הנתונים הרשומים ולוודא שקיימות הפקדות רציפות בכל חודשי העבודה שלכם ושאלו אותם נתונים שרשומים בתלושי המשכורת או שהופקדו באופן עצמאי על ידי עמיתים עצמאיים.