איש זקן הולך במסדרון (תמונת AVI: עדי רם, חדשות)
מי ששם את כספו בקרן פנסיה, הפסיד השנה. פנסיונרים | תמונת AVI: עדי רם, חדשות

בדומה למגמה השולטת ביתר הגופים המנהלים בתחום החיסכון הפנסיוני, גם קרנות הפנסיה המקיפות החדשות, המנהלות יחד כ-49.7 מיליארד שקל, רשמו בשלושת הרבעונים הראשונים של 2008 תשואה נומינלית ברוטו של 4.7%- בממוצע. זאת לאחר שבספטמבר לבדו השיגו הקרנות תשואה שלילית ממוצעת של 3.9%- על סך ההשקעות שלהן, כולל מרכיב האג"ח המיועדות, ותשואה של 6.3%- על התיק החופשי שמושקע בשוק ההון.

אמנם כשמשווים את התשואות של עמיתי קרנות הפנסיה לזה של החוסכים בקופות הגמל ובפוליסות ביטוחי המנהלים, מצבם של הראשונים נראה משופר - את מה שאיבדו עד כה בקרנות הפנסיה במהלך השנה כולה, איבדו עמיתי הגמל והפוליסות בחודש ספטמבר לבדו - ובכל זאת, לא מדובר בהצטיינות מיוחדת של מנהלי ההשקעות בקרנות הפנסיה החדשות.

התשואות השליליות הנמוכות ביחס לשוק נובעות מכך שלקרנות הפנסיה המקיפות יש מרכיב סולידי במיוחד בתיק ההשקעות שהיווה בסוף ספטמבר 32.3% מסך נכסיהן - האג"ח המיועדות שמספקות להן תשואה ריאלית קבועה של 4.86% לשנה. ללא שקלול האג"ח הללו, רשמו הקרנות מתחילת השנה תשואה נומינלית ברוטו של 10.4%-, בממוצע.

מגדל מקפת מתאוששת

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה, ינואר-ספטמבר, מובילה קרן הפנסיה גילעד החדשה, שבבעלות הראל, את דירוג התשואות בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות. הקרן, שעד אוגוסט הייתה היחידה שהציגה תשואה חיובית, יישרה בספטמבר קו עם הענף, ועברה גם היא לטריטוריה השלילית עם תשואה מצטברת של 1.1%- מתחילת שנה. בספטמבר לבדו רשמה גילעד את התשואה השנייה בטיבה מקרב הקרנות הגדולות - 3.6%-.

אחריה בדירוג הקרנות הגדולות, המנהלות מעל למיליארד שקל, ניצבת הקרן השנייה בגודלה בענף - מגדל מקפת. מקפת הצטיינה בדירוג התשואות בשנים החולפות, אך את השנה הנוכחית היא פתחה בתחתית הטבלה. בספטמבר היא רשמה את התשואה הטובה מקרב הקרנות הגדולות, 3.2%-, מה שהעלה אותה בדירוג המצטבר, שם היא רושמת תשואה של 4.2%- מתחילת השנה.

הראל פנסיה, שבבעלות קבוצת הראל, סוגרת את השלישייה המובילה בקרב קרנות הפנסיה הגדולות, שמהוות 96.5% מהשוק. הקרן רשמה תשואה מצטברת של 4.3%- מתחילת השנה, ובספטמבר היא דורגה רביעית מקרב הקרנות הגדולות, עם תשואה של 3.9%- .

במקום הרביעי מתחילת השנה ניצבת קרן מיטבית עתודות של כלל ביטוח, שרושמת תשואה מצטברת של 4.7%-. במדד תשואות ספטמבר דורגה הקרן במקום השלישי עם תשואה של 3.7%-.

מיטבית עתודות מהווה מיזוג של קרנות מיטבית ועתודות, וכיום היא מורכבת משני מסלולי השקעה שונים שהוקמו על בסיס הקרנות שמוזגו - מסלול ספיר ומסלול יהלום. באתר הפנסיה-נט מופיעות התשואות של הקרן הממוזגת, כשקלול בין שני המסלולים.

במסלול ספיר נרשמה תשואה מצטברת של 7.1%- (התשואה במרכיב ההשקעות החופשיות עומדת על 13.5%-), ואילו במסלול יהלום נרשמה תשואה של 2.3%- (6.9%- בהשקעות החופשיות).

במקום החמישי בדירוג התשואות של קרנות הפנסיה הגדולות, נמצאת קרן מבטחים החדשה שבבעלות מנורה מבטחים. הקרן, שמנהלת 41.5% מנכסי הקרנות המקיפות החדשות, רשמה בספטמבר תשואה חודשית של 4.4%- על סך השקעותיה, כשמתחילת השנה היא מציגה תשואה מצטברת של 5.1%-.

בדומה לתמונת הדירוג בפוליסות המשתתפות ברווחים - שמנוהלות בחברות הביטוח שמחזיקות גם בקרנות פנסיה, על ידי אותם אגפים - גם בדירוג הפנסיה סוגרת הפניקס את הטבלה, עם תשואה חלשה בהרבה ממתחרותיה. בספטמבר רשמה הקרן של החברה את התשואה החודשית החלשה ביותר - 5.2%- , כאשר מתחילת השנה היא הביאה לעמיתיה תשואה מצטברת של 7.95%- על סך ההשקעות.

הקטנות נותרו מאחור

הקרנות הבינוניות והקטנות, שכל אחת מהן מנהלת פחות ממיליארד שקל בנכסים, הציגו בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, תשואות חלשות מאלו של הקרנות הגדולות. בעוד שבקרנות הגדולות נרשמה תשואה מצטברת של 4.67%- בממוצע, מתחילת השנה, הרי שהקרנות הבינוניות והקטנות הציגו באותה תקופה תשואה ממוצעת של 5.27%-. פער של 0.6%.

ההבדלים הללו בתשואות הממוצעות נובעים מהתשואות החלשות מאוד של שתי הקרנות הבינוניות של בית ההשקעות אקסלנס ושל בית ההשקעות דש איפקס, שמחזיק בקרן יובלים. שני הגופים הללו רשמו מתחילת השנה תשואה מצטברת של 6%- ו-8.9%- בהתאמה. מנגד, קרן הפנסיה מנוף של הראל, וקרנות הפנסיה מגן זהב ופיסגה של איילון, רשמו תשואות מצטברות טובות יותר של 2.97%-, 3.05%- ו-3.7%, בהתאמה.