כולנו מאחלים לעצמנו להגיע לפנסיה שתאפשר לנו לחיות ברווחה ולשמור על רמת החיים אליה הורגלנו. כל מי שיוצא לפנסיה, מאחל לעצמו להגשים חלומות, לפתח תחביבים וליהנות מבריאות איתנה לאורך שנים. כדי שאפשר יהיה להגשים את כל אלה, חשוב להכיר כמה מהסיכונים או הקשיים שמלווים את השלב הזה. סיכוני תוחלת החיים המתארכת, סיכוני הדרדרות מצבנו הבריאותי, סיכוני אינפלציה עתידית וסיכוני שוק ההון.

ההחלטות המתקבלות עקב הפרישה הן חד פעמיות ולרוב בלתי הפיכות, ועל כן הן ילוו את הפורש ואת משפחתו במשך שנים רבות. בחירה מושכלת אחראית על רווחתו הכלכלית של הפורש ומשפחתו, ומסייעת בהפגת החששות מפני אי הוודאות.

אם עברת את גיל 55, הנה כמה דברים חשובים שכדאי לשים אליהם לב:

התארגנות מוקדמת: מומלץ לבני הגיל השלישי לכלכל את צעדיהם באופן שקול, לארגן את התיק הפנסיוני, לבחון את מקורות ההכנסה אל מול ההוצאות כיום ולאחר הפרישה ולהיערך ליום שאחרי. ההוצאות החודשיות נחלקות להוצאות חודשיות קבועות (מים, ארנונה, חשמל, קופת חולים וכו'), וכן הוצאות חודשיות משתנות והוצאות בלתי צפויות.

 חשוב לבחון פתרונות להשלמת הפערים הכספיים הנוצרים בשל הירידה בגובה ההכנסה החודשית עקב הפרישה. מגוון אפשרויות הבחירה גדול מכפי שנדמה למרבית הפורשים, ומתכנני הפרישה מיטיבים לייצר פתרונות גמישים המותאמים לצרכי הלקוח ולהעדפותיו.

ריכוז החסכונות הפיננסיים והפנסיוניים: קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות ביטוח, נכסים הוניים פרטיים, פוליסות חסכון, פיקדונות, תיקי השקעות, נכסי נדל"ן ועוד – חשוב להבין מהם החסכונות ולרכז אותם. עוד מומלץ לבחון את ההתחייבויות: משכנתה, הלוואות, תמיכה, בבני משפחה ועוד.

ברור לגבי מקורות רלוונטיים: המקורות החודשיים הצפויים להשתלם לאחר הפרישה עשויים לנבוע מפנסיה חודשית, מקצבת ביטוח לאומי, מהכנסה מנכס ועוד. בירור מוקדם ומקיף מול הגופים הרלוונטיים הן באמצעות עיון בדוחות התקופתיים והן באמצעות פנייה יזומה, עשוי להגביר את תחושת הוודאות ולאפשר היערכות מתאימה.

והנה כמה טיפים נוספים לפורשים

בדקו את הטבות המס להן אתם זכאיםאנשי המקצוע בתחום תכנון הפרישה מעריכים כי רבבות מהפורשים משלמים מס ביתר בשל אי מיצוי זכויותיהם לפטור ממס בעיקר בגלל חוסר ידע, ניצול הטבות המס יכול לנבוע ממקורות רבים ובין היתר מהחלטה לנצל פטור על מענקי פרישה, על פיצויים, על היוון קצבה או על קצבה מזכה שוטפת. כדי להנות מהפטור, יש להגיש טופס 161 ד למשרדי מס הכנס. חשוב לדעת שגם החלטות בדבר ניצול פטור ממס לגבי רכיבים כאלה ואחרים הן החלטות משמעותיות ובמרבית המקרים הן בלתי הפיכות.

התייחסו לתא המשפחתי ולא רק לפורשמיפוי הצרכים, זיהוי מקורות ההכנסה, אומדן ההוצאות הצפויות ובחינת ההסדרים הפנסיוניים נכון שייעשו בראיית התא המשפחתי כולו. בחירת מסלול הקצבה היא בלתי הפיכה, ולכן ניכרת חשיבות לשקלול הנתונים במלואם באופן צופה פני עתיד.

הישמרו מתחושת העושר המדומהרבים מבין היוצאים לגמלאות לאחר שנות עבודה רבות מקבלים מענקי פרישה חד פעמיים וממהרים להשתמש בכספים אלה למגוון מטרות שאינן מוגדרות כ"חיוניות" מבלי שוודאו שהיתרה או שהקצבה החודשית ישתלמו להם, ויספיקו להם לשארית חייהם.

בחנו את החלופות האפשריותהמוצרים הפנסיוניים שברשותכם הם גמישים בחלקם ומאפשרים פתרונות מגוונים. כך למשל, מי שיש לו פוליסת ביטוח מבטיחה תשואה, יכול להותיר בפוליסה סכומים נזילים ופטורים ממס, אותם יוכל החוסך למשוך במשיכה הונית חד פעמית אם יזדקק לכך. במקרים רבים מומלץ לאתר מבעוד מועד את הצבירות שעשויות להניב קצבה מוכרת פטורה ממס.

נושא נוסף שחשוב לתת עליו את הדעת הוא עניין הפיצויים / מענק הפרישה, שכן לעיתים אלה ניתנים למימוש באמצעות קצבה, הון או שילוב ביניהם תוך בחינת היבטי המיסוי.

התייעצו עם מומחיםבדיקה מפוכחת ומעמיקה של החלופות עשויה לסייע בידכם לקבל החלטה נכונה, ועל כן מקצועיות השירות ואיכותו הם הכרחיים להצלחת המשימה של חיים ברווחה כלכלית לאורך תקופה מתמשכת.