יום הזיכרון הוא יום קשה ומורכב לכל ישראלי, ובייחוד לקרובי משפחה של חללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה. השנה, לאחר שבעה באוקטובר, היקף קרובי המשפחה של הנופלים גדל באופן משמעותי. עו"ד חגי ורד, שותף במחלקת דיני עבודה במשרד הרצוג פוקס נאמן, עונה על כל השאלות בנוגע לעבודה ואפשרות ההיעדרות ממנה ביום הזיכרון.

האם יום הזיכרון הוא יום עבודה רגיל?

ככלל, ערב יום הזיכרון הוא יום עבודה רגיל. עובד המבקש שלא להגיע לעבודה בערב יום הזיכרון נדרש לתאם מול המעסיק ניצול של יום חופשה, ככל שעומדת לרשותו מכסה של ימי חופשה. המעסיק נדרש לשקול את הבקשה, בהתאם לצורכי מקום העבודה.

יום הזיכרון אף הוא יום עבודה, אולם כיוון שמדובר בערב יום העצמאות, זהו יום עבודה מקוצר: במקומות עבודה הפועלים חמישה ימים בשבוע יום העבודה יהיה קצר יותר בשעה אחת - 8 שעות עבודה בתשלום עבור 9 שעות, או 7 שעות עבודה בתשלום עבור 8 שעות.

מי רשאי להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון?

קרובי משפחה של חללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה זכאים להיעדר ממקום העבודה ביום הזיכרון. זאת, תוך תשלום שכרם הרגיל, מבלי שיידרשו לקבל את אישורו של המעסיק ומבלי שינוכה יום חופשה ממכסת החופשה השנתית שלהם. קרוב משפחה בהקשר זה מוגדר בחוק כהורה, סב, סבתא, בן או בת זוג, ילד או ילדה, אח או אחות של חלל צה"ל או נפגע פעולת איבה.

אם אינני קרוב.ת משפחה לפי ההגדרה בחוק, האם אני יכול.ה להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון?

מי שאינם נכללים בהגדרה של קרוב משפחה לפי החוק יכולים לממש את האפשרות של ניצול "יום בחירה" לפי חוק חופשה שנתית. לפי החוק, לעובדים קיימת זכאות לנצל אחד מימי החופשה השנתית שלהם באחד מהמועדים שנקבעו בתוספת לחוק, בהם יום הזיכרון. על עובד המבקש לממש את זכאותו ליום בחירה על פי החוק ביום הזיכרון להודיע למעסיק על כך מראש (החוק דורש שההודעה תימסר 30 יום מראש). במקרה כזה לא יוכל המעסיק להתנגד להיעדרות העובד.

ככל שהעובד כבר ניצל את זכאותו ליום בחירה לפי החוק, הוא יוכל לבקש לממש ביום הזיכרון את זכאותו ליום חופשה 'רגיל' מתוך מכסת ימי החופשה השנתית. במקרה כזה יהיה על המעסיק לשקול את הבקשה ולאשרה ככל שאין מניעה לכך מבחינת צורכי העבודה.

במקומות עבודה רבים, במגזר הציבורי וגם במגזר הפרטי, שבהם חלים הסדרים קיבוציים שונים, ישנו הסדר מרחיב בנוגע לימי בחירה ואפשרות ניצולם, ובמרבית המקרים יום הזיכרון נחשב כיום בחירה שבו יכול העובד לקחת יום חופשה. בחלק מההסדרים הללו גם ערב יום הזיכרון נחשב ליום בחירה. 

בית העלמין הצבאי בהר הרצל (צילום: יונתן סינדל, פלאש 90)
היקף קרובי המשפחה של הנופלים גדל באופן משמעותי | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

האם יש התייחסות בחוק לתקופת מלחמה?

מאז החלה הלחימה ב-7 באוקטובר נחקקו כמה חוקים ופורסמו תקנות וצווים המתייחסים לזכאויות שונות של חיילי מילואים ובני זוגם, חטופים ובני משפחותיהם, משפחות שפונו מבתיהם ועוד. זכאויות שונות אלה חלות בתקופות שונות, שראשיתן בתחילת הלחימה וסיומן תלוי בדבר החקיקה הרלוונטי. בכל הנוגע להיעדרות ביום הזיכרון לא הוכנס תיקון מיוחד המשנה מההוראות הרגילות החלות בהקשר זה.

אם החלל היה בן.ת זוג, אך לא במסגרת נישואים (קשרי חברות, אירוסים, ידוע.ה בציבור), מה המעמד בחוק?

החוק מתייחס לבני זוג. למרות שאין בחוק התייחסות מפורשת לידועים בציבור, הרי שהזכאות קיימת גם במקרה של מי שהיה ידוע בציבור של החלל. לצורך כך, נדרש שיתקיימו התנאים שנקבעו בפסיקה ביחס להכרה בידועים בציבור (אירוסים אכן עשויים להצביע על כך). עם זאת, אין בקשרי חברות שאין בהם את האלמנטים הנדרשים להכרה כידועים בציבור, כמו חיים תחת קורת גג אחת וניהול משק בית משותף, כדי להקים את הזכאות להיעדרות בתשלום מהעבודה ביום הזיכרון.

האם אפשר להמיר את יום ההיעדרות ליום אחר, לדוגמה אזכרה שנתית או אירוע דומה?

ביום האזכרה של חלל צה"ל או חלל נפגע פעולות איבה יכול קרוב המשפחה להיעדר מהעבודה תוך ניצול "יום בחירה" מתוך מכסת ימי החופשה השנתית. אין אפשרות להמיר את הזכאות להיעדרות בתשלום ביום הזיכרון להיעדרות ביום אחר.

האם יש הבדל בימי החופשה / זכאות ליום חופש לגבי מי שעובד מהבית?

לא אמור להיות הבדל בהקשר זה. עבודה מהבית, במקומות עבודה שבהם הדבר מתאפשר ומוסדר, היא עבודה לכל דבר ועניין, והאפשרות להיעדרות מהעבודה ביום הזיכרון כוללת גם את האפשרות שלא לבצע את העבודה מהבית.

משרד ביתי  (צילום: DiMedia, shutterstock)
עבודה מהבית היא עבודה לכל דבר ועניין | צילום: DiMedia, shutterstock

אם המעסיק לא נותן לי אפשרות להיעדר למרות שאני זכאי על פי החוק, למי ניתן לפנות?

במקומות שבהם קיים ארגון עובדים ניתן לפנות אליו. כמו כן ניתן להגיש באופן מקוון תלונה על הפרת החוק באתר משרד העבודה. אפשר להסתייע גם בגורמים רלוונטיים במשרד הביטחון ובארגונים אזרחיים שונים. ככל שיידרש ניתן לפנות בהליך לבית הדין לעבודה. 

ומה בנוגע לעבודה ביום העצמאות?

יום העצמאות הוא אחד מימי החג שבהם מרבית מקומות העבודה אינם פועלים. בדומה לימי חג אחרים על פי החוק, העובדים הנעדרים מהעבודה ביום זה מקבלים ככלל את שכרם הרגיל. עובדים הנדרשים לעבוד ביום העצמאות זכאים ככלל לתשלום בשיעור 150 אחוז משכרם ובנוסף ליום חופשה, או לתשלום בגובה 250 אחוז משכרם. לצורך זכאות לתשלום התעריף בגין עבודה ביום העצמאות נחשבת עבודה מהשעה 20:00 בערב יום העצמאות ועד השעה 20:00 במוצאי יום העצמאות.

יום העצמאות 2023 (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)
מרבית מקומות העבודה אינם פועלים ביום העצמאות | צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

האם אני זכאי ל"דמי חגים"?

עובד שמועסק במקום עבודה שסגור ביום העצמאות זכאי לתשלום שכרו הרגיל כאילו עבד באותו יום.