בעקבות משבר הקורונה חלה עלייה של כ-40 אחוז בבקשות להגדלת או הקטנת תשלומי המזונות. בדיקה שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת לבקשת חבר הכנסת עודד פורר (ישראל ביתנו), יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, מציגה נתונים על קצבאות מזונות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי, תיקים לגביית חובות מזונות שנפתחו בהוצאה לפועל ופניות שהוגשו לסיוע המשפטי במשרד המשפטים בנוגע להפחתה וביטול של דמי מזונות או הגדלתם – במהלך החודשים הראשונים של משבר הקורונה.

מהבדיקה, שהגיעה לידי mako באופן בלעדי, עולה כי מספר הפניות שהוגשו לסיוע המשפטי במהלך מרץ-יולי 2020 בנוגע לתביעות להפחתה או ביטול של דמי מזונות או להגדלתם גבוה ב-39 אחוזים ממספרן בתקופה המקבילה ב-2019. 584 תיקים לעומת 420 בתקופה המקבילה בשנה שעברה. ההערכה היא כי עלייה זו נובעת מההחרפה במצב הכלכלי בעקבות משבר הקורונה.

נתונים מפתיעים נוספים שעולים מהמסמך מצביעים על כך שבניגוד לציפיות, בתביעות לקבלת קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי ובתיקי מזונות שנפתחו בהוצאה לפועל חלו ירידות ולא עליות. מדובר בשתי דרכים באמצעותן יכולות נשים אשר לא מקבלות את תשלומי המזונות מגרושיהן לקבל את תשלומי המזונות או מביטוח לאומי, שאחר כך יגבו את התשלום מהגרוש, או דרך הוצאה לפועל.

לפי הנתונים, במהלך החודשים מרץ-יולי 2020 חלה ירידה במספר התביעות לקבלת קצבת מזונות שהוזנו למערכות המוסד לביטוח לאומי וטופלו על ידו: 1,314 תביעות במרץ-יולי 2020 לעומת 1,755 בתקופה המקבילה ב- 2019 .הירידה החדה ביותר נרשמה בחודשים אפריל ומאי, אך גם בחודשים יוני ויולי, שבהם נרשמה עלייה במספר התביעות שטופלו, מספרן היה נמוך משהיה ב- 2019.

בנוסף לתיקי מזונות שנפתחו בהוצאה לפועל היה מספר התיקים שנפתחו במהלך מרץ-יולי 2020 (1,249 תיקים) נמוך בכ-18 אחוזים ממספר התיקים שנפתחו בתקופה המקבילה ב- 2019 (1,515 תיקים), כאשר הירידה החדה ביותר חלה בחודשים מרץ-אפריל. ביוני וביולי 2020 מספר התיקים שנפתחו גבוה במעט ממספרם בתקופה המקבילה ב-2019.

"עם פרוץ משבר הקורונה היה ברור שגלי ההדף שלט יפגעו באזרחיות והאזרחים וביכולתם לעמוד במחוייבויות הכלכליות שלהם. הדו"ח שביקשתי ממרכז המחקר והמידע מציג באופן ברור כי השינויים הקיצוניים במספר הפניות לשינוי או ביטול בדמי המזונות רק מדגיש כי הדרישה שלנו מהממשלה לתכנית כוללת, הופכת להכרח. משמעות הנתונים היא שהפגיעה תגיע לכל המשפחות בישראל. הילדים באותן המשפחות, הופכים להיות שבויים בידי החלטות כלכליות לא הגיוניות, שאת מחירן נשלם עוד שנים רבות", אומר ח"כ פורר.