בזמן שהשריפות מאיימות על בתים מחיפה ועד הרי ירושלים, חשב להתכונן ליום שאחרי. קיימת חשיבות מכרעת לפעולה נכונה מול חברת הביטוח לאחר שהלהבות כבות. העובדה כי קיימת פוליסה לא פוטרת אתכם מפעולה נכונה על מנת לקבל את מלוא הפיצויים המגיעים לכם. במקרים לא מעטים, המבוטח שפעל בהתאם לתפיסת עולמו, ובניגוד לתנאי הפוליסה וציפיית חברת הביטוח, מצא את עצמו עם פיצוי מופחת.

יש לזכור שבמקרים לא מעטים הנזק העיקרי שנגרם משריפות, מקורו אינו מהאש עצמה, אם  כי מתוצרי הבעירה והפיח שזורעים הרס ברכוש. נוסף על כך, אמצעי הכיבוי גם הם גורמים לנזק לא קטן, בין אם מדובר באבקה או במים. כמובן שהנזקים אינם נשארים במתחום השרוף, תוצרי הבעירה מתפשטים בחלל הבית וכך, משריפה בקנה מידה קטן, נוצר נזק מצטבר שאומדן תיקונו יכול להגיע לכדי למאות אלפי שקלים.

שורת העצות הבאות יסייעו לכם לצלוח את תהליך קבלת הפיצוי על הצד הטוב ביותר.


צמצום הנזק

פוליסת הביטוח מחייבת את המבוטח לנקוט בכל פעולה אפשרית אשר תקטין את מידת הנזק, מסביר עורך הדין אסף ורשה, מומחה לתביעות רכוש ויו"ר ועדת שיבוב בלשכת עורכי הדין. על המבוטח לנהוג תמיד כאילו אין פוליסה בתוקף, שכן במידה והמבטח יוכיח כי לא פעל כך, עלול הדבר לשלול את תגמולי הביטוח. כך לדוגמא, רכוש שעולה באש מצריך קריאה מידית למכבי האש וליתר כוחות ההצלה. כן מוטלת על המבוטח החובה לפנות את הרכוש שטרם נפגע, כמובן מבלי לסכן את חייו או את חיי האחרים.

הודע מיד לחברת הביטוח

עורך הדין ערן יעקובוביץ', מומחה לדיני ביטוח ונזיקין ממשרד צבי יעקובוביץ' ושות' ממליץ לא להשהות את ההודעה לסוכן הביטוח או למבטחת. חשוב ליצור איתם קשר מיד לאחר היווצרות הנזק. "היו לא מעט מקרים של מבוטחים שסברו שמאחר ומדובר בנזק קטן יחסית אין צורך לדווח באופן מיידי. להפתעתם, חברת הביטוח חשבה אחרת, הערימה קשיים על קבלת הפיצוי", הוא אומר.

כוחות הכיבוי הפועלים בחיפה
שריפה בחיפה | צילום: באדיבות כיבוי והצלה מחוז חוף

לשון החוק, הפוליסה והפסיקה מחייבת את המבוטח לפעול מייד לאחר היווצרות הנזק על מנת להקטין ככל שניתן את הנזקים הנוספים שעלולים להיגרם לו. מבוטח אשר לא פעל באמצעים סבירים על מנת להקטין את נזקיו, פותח פתח בפני חברת הביטוח, המאפשר לה לשלול את זכאותו לקבל פיצויים מלאים.

כמו כן, שיהוי בדיווח עלול להקים לחברת הביטוח עילה לטענה כי המבוטח יצר "נזק ראייתי"- נזק במישור הראייתי, שכתוצאה ממנו, תתקשה חברת הביטוח לברר את אחריותה.

בתוך כך, לא אחת, היד של חברת הביטוח על הדק הטענות האלו, היא קלה ביותר. לא כל השתהות מצד המבוטח משמעה כי הוא גרם לנזק ראייתי. לפיכך, אין לראות בטענת חברת הביטוח משום תורה מסיני ובהחלט מומלץ להיוועץ עם עורך דין.

שיתוף פעולה עם המבטח

לדברי עורך הדין ורשה, על המבוטח מוטלת החובה לשתף פעולה עם המבטח או נציגיו (שמאי, חוקר) בכל הקשור לבירור נסיבות התביעה, איסוף מידע, מסמכים וכו'. היעדר שיתוף פעולה ללא הצדקה עלול לגרום לאבדן חלק מתגמולי הביטוח.

יחד עם חובה זו, יש להתייחס בכובד ראש לכל מגע עם נציג מטעמה של חברת הביטוח. כך למשל, אין לחתום על "כתב קבלה וסילוק" אלא אם אכן הסכום המוצע מהווה את מלוא גובה הנזק או כאשר תביעתך סוכמה איתך בפשרה. בכלל - בכל דרישה לחתום על מסמך כלשהו, יש להקפיד כי תוכנו מובן לחלוטין ולא להסתמך על האינטואיציה. אם יש ספק, פנו מיד לאיש מקצוע שיבהיר לכם א העניין.

לתבוע את הגורם שאחראי לנזק

לדברי עורך הדין יעקובוביץ', לחברת הביטוח נתונה הזכות לתבוע את הגורם לשריפה. בסופה של הבדיקה ייכתב דו"ח שיהווה בסיס לתביעה אותה תגיש חברת הביטוח כנגד הגורם הרשלן. המבוטח יכול, בתיאום עם המבטחת, לעשות שימוש בדו"ח לצורך תביעת הנזקים שנגרמו לו מהשריפה ובכלל זה, ההשתתפות העצמית ששולמה למבטחת, פיצוי בגין עוגמת הנפש וכו'.

כיבוי השריפה במודיעין, אתמול
כיבוי שריפה במודיעין | צילום: ניצן אביבי

גם אם אין כיסוי ביטוחי – ניתן לתבוע

לא מעט בעלי דירות ועסקים לא מבוטחים בביטוח תכולה. ובכל זאת, עורך הדין יעקובוביץ' מסביר שאפשר לתבוע את הגורם האחראי לשריפה על הנזקים. "העובדה כי אין חברת ביטוח המבטחת את הרכוש, אינה שוללת את האפשרות להגיש תביעה נזיקית כנגד הגורם האחראי", הוא אומר.

לצורך כך, יש לזמן שמאי פרטי אשר יסתייע בשורת אנשי מקצוע לצורך גיבוש הדו"ח וקביעת הגורם שאחראי לשריפה. דו"ח השמאי יצורף לכתב התביעה יכלול גם את עלות שכר הטרחה ששולמה לשמאי ולשאר אנשי המקצוע.

נזק גדול? מומלץ לשכור שמאי פרטי

פעולותיו של המבוטח במטרה להקטין את נזקיו עלולות לשבש את הממצאים שנותרו בדירה או בעסק ובכך תתקשה חברת הביטוח לנתח את הנסיבות שהובילו לשריפה. בהתאם לכך, ככל שמודבר בנזק קטן, מומלץ ליידע את חברת הביטוח באופן מידי ולהמתין להנחיותיה ולבואו של שמאי מטעמה. עם זאת, כאשר מדובר בנזק גדול ממליץ עורך הדין יעקובוביץ' לשקול את האפשרות לזמן שמאי פרטי, שאינו שליח של חברת הביטוח. כך אפשר להבטיח שאומדן הנזק יעשה באופן אובייקטיבי לחלוטין.

אלא שעצם היותו של השמאי נציג מטעמכם, לא הופך אותו למוכשר למשימה. חשוב לבחור שמאי שמסוגל לאמוד באופן הנכון את גובה הנזק ומסוגל לנהל משא ומתן מוצלח עם חברת הביטוח ושאר הגורמים שמעורבים בתביעה. במקרים לא מעטים, שמאים לא מיומנים הביאו לכך כי התיק התגלגל לבית המשפט, בעוד שניתן היה לסיים את ההתדיינות עם חברת הביטוח באופן עצמאי.

עורך הדין ורשה מוסיף שלרוב הפוליסה מתירה כשישה חודשים (ולעתים יותר) להגשת הוכחת הרכישה הנדרשת על מנת לקבל מחברת הביטוח את ההפרש בין ערכו של הפריט עליו מתקבל פיצוי לבין רכישת פריט חדש. יש להקפיד שהרכישה תתבצע במסגרת הזמן שנקוב בפוליסה, או לסכם הארכה מראש ובכתב.

ערכו של הפיצוי לפריט מוגבל בהתאם להערכת השמאי כרשום בדו"ח. אם קיימות השגות לכך, יש לדאוג להביא זאת לידיעת הסוכן. חברת הביטוח לא תשלם מעבר למצוין בדו"ח. מנגד, חשוב לזכור שניתן בהחלט לערער על קביעת השמאי.

קבלת תגמולי ביטוח

"חברת הביטוח אינה מחויבת להתחיל לטפל בתביעה, אלא לאחר שהועברו אליה כל המסמכים כפי שנדרשו להוכחת התביעה", אומר עורך הדין ורשה, "חשוב לזכור כי מרגע שהוגשו המסמכים, זכותו של המבוטח לקבל את תגמולי הביטוח בתוך 30 יום. לאחר מכן הוא זכאי להפרשי הצמדה וריבית. במקרה הצורך יש לציין בפני חברת הביטוח בכתב כי נשמרת הזכות לעדכן את התביעה. במידה ונתקבל צ'ק או העברה בנקאית - יש לחתום על 'כתב קבלה וסילוק' רק כאשר ברור כי בזה תם מהלך התביעה וכל התשלומים הרצויים נתקבלו".

צוותי כיבוי בנטף, השבוע
שריפה בנטף | צילום: דוברות כב"ה בית שמש

תאמו את משך שיקום הנזק

הליך שיקום הנזק לאחר השריפה עשוי להתמשך זמן רב. הנזק מועצם אם מדובר בבית עסק, שמפסיד באותו הזמן כסף, מוניטין ולקוחות. עורך הדין יעקובוביץ' ממליץ לתאם מראש עם השמאי מטעם חברת הביטוח את משך הליך השיקום. מבוטחים שפוליסת הביטוח שלהם כוללת פרק של "אובדן רווחים", יכולים לרהיות רגועים יחסית שכן קיומו של כיסוי זה גורם לחברת הביטוח להאיץ ככל שניתן את מהלך השיקום.

קבל החזר מלא עבור ההוצאות

עורך הדין יעקובוביץ' מסביר שהמבוטח זכאי לקבל החזר כספי עבור כל הוצאה שהוציא לצורך הקטנת הנזק, ולא משנה אם אלו חרגו מגבולות האחריות של חברת הביטוח הנקובות בפוליסה. זכות זו מעוגנת בחוק חוזה הביטוח, בסעיף 61. יש לזכור כי אין זה משנה אם בסופו של דבר אם הפעולות לא הצליחו להקטין את הנזק. חברת הביטוח תחויב להשיב את הכספים למבוטח.

לדוגמה, אם מדובר בתכולת דירה שבוטחה בשלוש מאות אלף שקל, והמבוטח נדרש להוציא 60 אלף שקל בעת שניסה להציל את התכולה שטרם ניזוקה כתוצאה מהשריפה. חברת הביטוח תדרש לשלם למבוטח את הפיצוי עבור הנזק שנגרם וגם את הסכום שהוציא.

בית משפחת כהן נשרף כליל
בית שרוף בזכרון יעקב | צילום:

כמובן שהסעיף אינו מאפשר למבוטח לראות בחברת הביטוח בור ללא תחתית. הוא מחויב למזער גם את ההוצאות ככל שניתן. אם מערכת הסאונד ניזוקה מהשריפה והחלטתם לשלוח אותה למעבדה בחו"ל בזמן שברחוב הסמוך יש טכנאי מורשה, סביר להניח שחברת הביטוח תטען שמדובר בהוצאה מיותרת, ותסרב לשלם פיצוי מלא.

אגב, בשל קצב הפיתוח המואץ של מוצרי אלקטרוניקה ניתן לבחון את האפשרות לבקש מחברת הביטוח שלא תתקן את המכשיר. במקרים רבים, עדיף לקבל פיצוי.

צילום פותר מחלוקת

במקרה של מחלוקת ביניכם לבין חברת הביטוח לגבי גובה הנזק, ניתן לפתור אותה בקלות באמצעות הצגה של תמונות ממקום האירוע, שיכולות לבסס את הטענות שלכם. כמובן שאין להסתפק בצילום של הפריט שניזוק בלבד. צלמו את חלל הבית או העסק, כדי שתתקבל תמונה מלאה של זירת האירוע. כל דבר נוסף שיכול לעזור לכם לבסס את תביעתכם, צלמו אותו. מומלץ גם לצלם את הליך השיקום, אל מנת לא להשאיר אף סעיף שנוי במחלקות.

מעבר לכך, הנטייה לסלק את הפסולת מהבית אינה משרתת אתכם, מאחר ועליכם להציק בפני חברת הביטוח את כלל הפריטים שניזוקו. מומלץ להשאיר את הפריטים שניזוקו עד בואו של השמאי או לחלופין, לצלמם, לשמור את העתקי התמונות, ולהעביר אותן לחברת הביטוח.

יודעים מה הסיפור הבא של mako כסף? כתבו אלינו money@mako.co.il