לאחרונה החליט הזמר עומר אדם לוותר על הדרכון ועל האזרחות האמריקאית הנחשקת, בגלל החובה לדווח לרשויות המס בארה"ב על הכנסותיו ולשלם לה מיסים. מעטים יודעים, אך מערכת המס בארה"ב בנויה באופן שונה ממערכת המס שלנו ומבוססת על אזרחות, כך שכל אדם עם דרכון או אזרחות אמריקאית, כמו גם גרין קארד, מחויב לדווח על הכנסותיו ועל נכסיו לרשויות המס בארה"ב, בין אם הוא מתגורר בארה"ב ובין אם הוא חי מחוץ לתחומי המדינה.

המהלך של אדם גרם לישראלים רבים שמתגוררים בארץ אך מחזיקים באזרחות אמריקאית להבין שהם מבצעים למעשה עבירות מס בארה"ב, מבלי שהיו מודעים לכך. אם אתם עונים לקריטריונים האלו ולא הגשתם דוחות מס לארה"ב, דעו שאי-דיווח לרשויות המס היא עבירה פלילית, וכדאי לטפל בנושא לפני שמקבלים מכתב ההתראה בדואר.

בשנים האחרונות רשויות המס במדינה מגבירות את הציות לדיני המס ואת אכיפת החוק בכל הקשור לחובות האזרחים כלפיה. כדי למנוע התחמקויות מתשלומי מס באמצעות חשבונות פיננסיים המנוהלים מחוץ לארה"ב, נחקק חוק הפקטא (FACTA – Foreign Account Tax Compliance Act), שמחייב כל מוסד פיננסי מחוץ לארה"ב לבצע בדיקת נאותות לחשבונות המנוהלים על ידו, ולבחון האם בעלי החשבונות הם אזרחי ארה"ב לצרכי מס.

ממשלת ישראל חתמה עם ממשלת ארה"ב על הסכם "שיתוף פעולה ויישום חוק הפקטא", וכבר ב-2016 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה, שבו נקבעו הוראות שונות לצורך יישום הסכם הפקטא והסכמים נוספים לחילופי מידע אוטומטיים בין רשויות המס בישראל ובארה"ב לגבי חשבונות פיננסיים של אזרחי ארה"ב. לפי הוראות פקודת מס ההכנסה, על המוסדות הפיננסיים מוטלת אחריות לזהות בעלי חשבונות ולדווח על חשבונות פיננסיים בבעלות אזרחי ארה"ב. תושבי ישראל שלא דיווחו לרשויות המס בארה"ב חשופים גם מכוח פקודת מס הכנסה (התיקון) בפני הגופים הפיננסיים השונים בישראל, לרבות בנקים, שכאמור מחויבים על פי חוק הפקטא לדווח אודות אזרחים אמריקאיים לרשויות המס בארה"ב.

אז מה עושים?

בפני האנשים שלא דיווחו לרשויות המס בארה"ב עומדת האפשרות לצמצם את החשיפה הפלילית מעצם אי-הדיווח וכן להפחית או לבטל את הקנסות באמצעות הליך של "גילוי מרצון". במסגרת ההליך ניתנת לאזרחים אמריקאיים אפשרות ליישר קו עם רשויות המס בארה"ב ולדווח על הכנסותיהם ונכסיהם ללא חיובי קנסות וללא חשיפה לסנקציות כלכליות שונות.

הדיווח באמצעות ההליך עדיפה על כך שרשויות המס האמריקאית יגלו את דבר העלמת ההכנסה בעצמם, שכן במקרה כזה הנישום צפוי לעונשים חמורים יותר, לרבות סנקציות כלכליות חמורות וקנסות בסכומים גבוהים.

עו"ד ראניה עלימי (צילום:  - צלמת סיגל סבן)
עו"ד ראניה עלימי | צילום: - צלמת סיגל סבן

ומה לגבי בעלי אזרחות אירופית?

מיליוני ישראלים זכאים לדרכון אירופי הודות למוצאם מאחת ממדינות האיחוד. בשנים האחרונות גדל מאוד מספר הישראלים הזכאים לאזרחות, במיוחד מאז 2015, אז תוקן בפורטוגל "חוק צאצאי המגורשים" המקל על צאצאי מגורשי ספרד ומגורשי פורטוגל לקבל אזרחות אירופית.

דרכון ואזרחות אירופית מקנים לא מעט הטבות וזכויות, כמו האפשרות להתגורר, ללמוד ולעבוד באירופה, שבזכותן הם הפכו למבוקשים מאוד בקרב אזרחי ישראל. למרבה השמחה, בכל הנוגע להיבטי מס, נראה שמדינות האיחוד האירופי מקלות יותר מארה"ב על אזרחיהן, וברובן מטילות מס על בסיס תושבות ולא על בסיס אזרחות, כך שמחזיקי דרכון אירופי יצטרכו לשלם מס רק במדינה בה הם נחשבים כתושבים.


הכותבת היא מומחית למיסוי במשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות'