בישראל אזרחים ותיקים זכאים להטבות מס שונות שנועדו להפחית את נטל המס שלהם עם גילם. עם זאת, רבים מהם עשויים שלא להיות מודעים להוראות אלה או לא לנצל אותן במלואן.

שיעורי מס מופחתים על הכנסה משוק ההון

המחוקק הישראלי קבע כי מדרגות המס על הכנסה פסיבית יופחתו כאשר חוצים את גיל 60. הכנסה פסיבית, כגון השקעות בשוק ההון או השכרת נכסים, מתחילה בדרך כלל בשיעור מס של 31%. כשעוברים את גיל 60, מדרגות מס אלה הופכות דומות לאלה של הכנסה פעילה, אשר מתחילה ב -10% על הכנסה מעבודה או פנסיה. יחד עם ירידה טבעית בהכנסות עקב צמצום העבודה או הפרישה, שינוי זה מפחית באופן דרמטי את המסים שהאזרחים הוותיקים נדרשים לשלם. נקודות זיכוי נוספות עשויות להיות זמינות בגיל כזה אם לבן או בת הזוג יש הכנסות נמוכות או כשהם חסרי הכנסה, וכן הטבות שונות בגין הוצאות הקשורות להחזקת קרובי משפחה במוסדות רפואיים.

הפחתת המס על הכנסות מהשכרת נכסים

עבור אזרחים ותיקים המשכירים דירות מגורים מעל תקרת הפטור (5,472 שקל בשנת 2023), חובה לבחור מסלול דיווח ותשלום מס. ישנם שלושה מסלולים: פטור פוחת, דיווח מלא ומסלול 10%. המסלול האופטימלי תלוי בנתונים האישיים של בעל הנכס, הכנסות אחרות שלו ונתוני הנכס הספציפי המושכר, ולכן המסלול האופטימלי משתנה מאדם לאדם ומנכס לנכס. בחירת המסלול הנכון היא קריטית עבור בני הגיל השלישי, שכן ירידה בשיעורי המס ובהכנסות משנה את הכדאיות של המסלולים השונים.

מי שמשכירים את דירתם ועוברים לדיור מוגן זכאים להפחית מהכנסותיהם משכירות 50% מההוצאה השנתית שלהם על דיור מוגן. החל משנת 2023, הנחיה חדשה מאפשרת בנוסף למי שיש לו דירה אחת  בלבד שמושכרת, ושוכר דירה אחרת או משלם עבור דיור מוגן, לקזז עד 7,500 שקל בחודש של הוצאות השכירות מהכנסות ההשכרה.

הוראה פחות מוכרת מתייחסת לאזרחים ותיקים שהיו בעבר עצמאים ולאחר פרישתם משכירים את מקום העסק שלהם (חנות או משרד). אנשים אלה יכולים לקבל פטור של 35% על הכנסות משכירות, בדומה להטבה לגמלאים שהיו שכירים ומקבלים פנסיה לאחר הפרישה ממקום העבודה.

הפחתת החיוב במס שבח במכירת נכסים

עם פרישתם, אזרחים ותיקים מבקשים לפעמים למכור נכסים כדי לעזור למשפחתם, לשלם עבור  שינוי והתאמת מגורים או לממן מעבר לדיור מוגן. במקרים בהם בבעלות המוכר מספר נכסים או כשנמכרת דירה יקרה או שנמכר נכס מסחרי, המוכר עשוי להידרש לשלם מס שבח על הרווח מהמכירה שיכול להגיע למאות אלפי שקלים ויותר. מכיוון שלאזרחים הוותיקים יש  הטבות שונות המפחיתות את נטל המס, כדאי בכל מקרה שמשולם מס שבח לבחון את האפשרות לבצע "פריסה" של הרווח, קרי לחלק את הסכום לתקופה של עד 4 שנים, ואז בכל שנה ישולם מס רק על החלק היחסי מה שיכול להפחית את מס השבח בצורה משמעותית.   

החזר מס שנוכה בגין השקעות בשוק ההון

המס על הכנסות מריבית ורווחי הון מנוכה במקור על ידי בנקים ובתי השקעות ועומד בדרך כלל על 25% מהרווח. עבור אזרחים ותיקים מעל גיל 60, הכנסות אלה חייבות בשיעורי מס נמוכים יותר (מדרגות מס של 10%, 14% ו-20%).

הקלות ופטורים נוספים

הטבות מס נוספות לאזרחים ותיקים כוללות:

- פטור ממס רווחי הון וריבית על השקעות מסוימות למי שנולד לפני 1949.

- מי שעברו את גיל הפרישה ולא הוונו (לקבל בבת אחת במקום בתשלומים) קצבה, יכולים לקבל פטור מוגדל לפנסיה בשיעור של עד 67%.

- אלה שחסכו בקופת גמל להשקעה ומושכים את הכספים שנצברו כקצבה לאחר גיל 60 יכולים לקבל פטור מלא על התשלומים שיקבלו.

- כדי לתמרץ הליכים של התחדשות עירונית  תוך התחשבות באזרחים ותיקים מעל גיל 70 במטרה להקל עליהם את התהליך הלא פשוט של החלפת והתאמת מגורים בגיל מתקדם, נקבעו בחוק אלטרנטיבות שונות משולבות בהקלות מס שיכולים היזמים להציע לאזרחים הוותיקים ומשפחותיהם.

יש לציין כי לא מדובר ברשימה סגורה וייתכנו הטבות נוספות. מומלץ בכל מקרה להתייעץ ככל הניתן עם איש מקצוע שמכיר היטב את החוק ואת הפסיקה וכן את מצבו הפיננסי והאישי של אותו אזרח ותיק.

עו"ד משה (מוש) גבע הוא שותף משפט ומיסוי, AUREN ישראל