בית הדין לעבודה בבאר שבע דחה לאחרונה תביעה שהגישה אחות במקצועה נגד "מכבי" וחברת כוח האדם "מנפאואר", דרכה הועסקה בקופת החולים לתקופה של כחצי שנה. במוקד התביעה: טענת העובדת כי פוטרה בהיריון באופן המנוגד לחוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. השופט עדו בן-צור שוכנע כי פיטורי האחות נעשו מטעמים ענייניים, על רקע ירידת התחלואה בקורונה וצמצום היקף העבודה הזמנית אליה גויסה, ללא קשר להיריון.

בספטמבר 2020 נערך לתובעת ראיון ב"מכבי" לצורך שקילת העסקתה במבצע חיסונים נגד שפעת וקורונה. בסיכום הראיון נרשם שהוסבר לתובעת, שהייתה אז בעלת רישיון זמני בלבד לעסוק בסיעוד, כי הגיוס הוא לתקופה זמנית ומבוצע דרך "מנפאואר". בהמשך נרשם שהתובעת "מבינה ומסכימה עם כל התנאים".

בשלב מסוים של עבודתה גילתה האחות שהיא בהיריון. לאחר כחצי שנת עבודה, במהלך מרץ 2021 היא זומנה לשימוע לפני פיטורים. ארבעה ימים לאחר מכן היא פוטרה רשמית.

בתביעה שהוגשה לבית הדין חודשיים לאחר מכן טענה האחות שבפיטוריה הפרו "מכבי" ו"מנפאואר" הן את הוראות חוק עבודת נשים והן את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. הפיצוי שדרשה הועמד על 144,500 שקל.

מנגד טענו הנתבעות שאין קשר בין הפיטורים להיריון. "מנפאואר" הבהירה שהאחות גויסה במיוחד לצורך תמיכתה במערך הצוות הרפואי של "מכבי" כחלק ממבצע החיסונים, והיה לה ברור שמדובר בתפקיד זמני. "מכבי" מצדה הוסיפה שכקופת חולים רצינית היא נוהגת לגייס כוח אדם איכותי, כלומר אחיות עם רישיון קבוע, וגיוסה של התובעת עם רישיון זמני נעשה מראש רק לתקופה ארעית לנוכח צו השעה.

היחס אליה לא השתנה

תחילה הבהיר השופט בן-צור שהגנת עובדת מפני פיטורים לפי חוק עבודת נשים מותנית בשישה חודשי העסקה לפחות. מאחר שהתובעת פוטרה ימים ספורים לפני שהשלימה חצי שנה, היא ממילא אינה זכאית להגנות שבחוק זה.

אשר לטענת ההפליה לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שוכנע השופט מהסברי הנתבעות כי פיטורי האחות נעשו משיקולים ענייניים הנוגעים לצמצום כוח האדם על רקע ירידת התחלואה בנגיף הקורונה והצורך בחיסונים, ולא בשל ההיריון.

בהקשר לכך קיבל השופט את נימוקי ההגנה בדבר הסכמת העובדת להעסקתה הזמנית, ובעניין ההסמכה הנדרשת בדרך כלל מאחיות המועסקות בקופת החולים. האחות גם אישרה בעדותה שעם תחילת עבודתה סוכם עמה שמדובר בעבודה זמנית לתקופה של כחצי שנה בלבד.

לתמיכה במסקנתו שהפיטורים אינם קשורים להיריון ציין השופט שהתובעת אישרה כי גם לאחר שדיווחה לממונה הישירה עליה שהיא בהיריון, היחס כלפיה לא השתנה והיא לא הרגישה שום שינוי. מעבר לזה, הגם ש"מנפאואר" היא זו שערכה בפועל את השימוע, ההחלטה הראשונית לסיים את העסקת התובעת התקבלה על ידי מנהלת ב"מכבי" שלא ידעה על ההיריון.

משלא נמצא קשר בין הפיטורים להיריון, השופט דחה את התביעה וחייב את העובדת ב-5,000 שקל הוצאות.

  • ב"כ התובעת: עו"ד אדמית בכר ועו"ד שרון ברוורמן עטיה
  • ב"כ "מנפאואר": עו"ד יעל גלוזמן
  • ב"כ "מכבי": עו"ד יערית פליס

עו"ד יעקב לביא עוסק/ת ב- דיני עבודה
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין. בהכנת הכתבה השתתפו צוות העורכים של אתר פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל. הוא מכיל מידע כולל ומגוון בתחום המשפט. האתר מופעל באמצעות חברת "פסק דין אתרי משפט בע"מ". המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.