פגיעה בעבודה המזכה נפגעי עבודה בגמלאות מהביטוח הלאומי היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי.

תאונת עבודה מוגדרת כ״תאונה שארעה תוך כדי עבודה ועקב עבודתו של הנפגע אצל מעבידו או מטעמו". כלומר, מדובר באירוע חריג שארע לעובד במהלך עבודתו ושגרם לו לפגיעה כמו למשל פציעה ממכונה, נפילה מגובה, הרמת משקל כבד ולעתים אף ויכוח חריף שהוביל לאירוע לב.

בניגוד לתאונת עבודה מחלת מקצוע אינה נגרמת באירוע חד פעמי אלא מתפתחת לאורך זמן בשל תנאי עבודתו של העובד כמו למשל בעיות גב שנגרמו כתוצאה מעבודה פיזית ממושכת או צרידות כתוצאה מצורך להרים את הקול.

חוק הביטוח הלאומי הרחיב את המונח ״תאונת עבודה״ גם לתאונות שאירעו לעובד בדרך לעבודה או בחזרה ממנה. תאונת עבודה תיחשב ככזו גם אם העובד עבר ממקום עבודה אחד לאחר. החוק מפרט אירועים נוספים שיכולים להיחשב כתאונת עבודה כמו למשל מקרים בהם העובד נפגע כשפעל להציל גוף או רכוש במקום העבודה או בסביבתו הקרובה, כאשר נפגע מחפץ שהיה במקום העבודה ושהטיח בו אדם אחר או אם נפגע כשיצא לסעוד בשעת ההפסקה.

גם תאונות דרכים שקורות בדרך לעבודה או ממנה וכן במהלך כל אחד מהמצבים האחרים שמפרט החוק תוגדרנה כתאונת עבודה.

מתי תאונה בדרך לעבודה או ממנה לא תחשב כתאונת עבודה?

תאונה בדרך לעבודה או ממנה לא תיחשב לתאונת עבודה אם העובד הפסיק את דרכו המקובלת בהפסקה של ממש או סטה ממנה סטייה של ממש, שלא לשם מילוי חובותיו כלפי מעסיקו, וכשמדובר במבוטח עצמאי - שלא לשם עיסוקו במשלח ידו. 

גם לכלל הזה יש חריגים. כך למשל, התאונה כן תחשב כתאונת עבודה אם העובד עשה הפסקה בדרכו כדי להתפלל תפילת בוקר בציבור בבית התפילה שהוא מתפלל בו או כדי ללוות את ילדו אל הגנון, אל גן הילדים או אל מעון הילדים וכן כדי להחזירו משם.

תאונה שאירעה למבוטח בזמן שנהג ברשלנות ולא מילא אחר הוראה חוקית או הוראה של מעסיקו בעניין עבודתו לא תיחשב לתאונת עבודה, אלא אם כן עקב אותה תאונה נפטר המבוטח, או נעשה נכה או לא מסוגל לעבוד 10 ימים לפחות, ולולא נהג ברשלנות הייתה נחשבת התאונה לתאונת עבודה.

נפגעתי בתאונת עבודה. את מי תובעים?  

חברת הביטוח של המעסיק

מקומות עבודה לעיתים מבטחים את עובדיהם בפוליסת ביטוח חיים או ביטוח מנהלים שבמסגרתה בדרך כלל יש כיסוי ביטוחי בגין אובדן כושר עבודה או נכות כתוצאה מתאונה. אם העובד הנפגע מבוטח בפוליסה דומה יש לפנות לחברת הביטוח לבירור האם הוא מכוסה בביטוח תאונות אישיות.

חשוב לזכור שתביעה נגד חברת הביטוח מתיישנת כעבור 3 שנים מהתאונה ושמרבית הפוליסות אינן מכסות פגיעות שנגרמו בתאונת דרכים.

ביטוח לאומי

כאשר תאונה מוגדרת כתאונת עבודה על פי חוק הביטוח הלאומי זכאי הנפגע לדמי פגיעה, מענק נכות או קצבת נכות.

עו"ד אורן גרימברג (צילום: צילום ביתי)
עו"ד אורן גרימברג | צילום: צילום ביתי
אחוזי הנכות נקבעים על ידי רופאים מומחים מטעם המוסד לביטוח לאומי לאחר בחינת המסמכים הרפואיים, טענות הנפגע ולעיתים אף בדיקתו. החלטת הוועדה הרפואית ביחס לאחוזי הנכות נעשית במקום וזו נשלחת באמצעות הדואר אל הנפגע בדרך כלל בתוך שבועיים.

בטרם עומד הנפגע לבדיקת הוועדה הרפואית הוא נדרש לחתום על פרוטוקול המהווה את הסכמתו לבדיקתו על ידי הוועדה. לאחר מכן הוא יתבקש לחתום על הפרוטוקול לאישור כל הכתוב בו. אין להקל ראש בחתימה על הפרוטוקול ויש לקרוא אותו היטב בטרם החתימה ואם ישנו מידע שנאמר ולא נכלל בפרוטוקול או לחילופין דברים שנרשמו בצורה לא מדויקת או לא נכונה, יש לדרוש את תיקון הפרוטוקול ורק לאחר מכן לחתום על הפרוטוקול המתוקן.

ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית פעם אחת בלבד, וזאת לוועדת הערר. בסמכות הוועדה לקיים דיון מחדש בעניין הפיצויים ואחוזי הנכות שנקבעו באופן שהנפגע בעצם עומד בפני ועדה חוזרת. כך, יתכן מצב שהחלטות הוועדה הרפואית ישונו על ידי ועדת הערר אף לרעתו של הניזוק. חשוב לדעת כי על החלטת ועדת הערר בעניינים רפואיים לא ניתן לערער והחלטתה סופית.

על מנת שלא ליפול בסבך הבירוקרטיה הקיים במוסד לביטוח לאומי להלן מספר עצות לנפגעים:

דאג כי ברשותך כל המסמכים הרפואיים בטרם התייצבותך בפני הוועדה הרפואית.

מומלץ שבזמן הבדיקה יהיה נוכח מלווה מטעמך.

מומלץ להכין מראש רשימה מסודרת של התלונות אשר ברצונך להעלות מול הוועדה הרפואית. כמו כן, יש להכין תקציר אודות ביצוע טיפולים, בדיקות, קשיים וכדומה, הנובעים מהפגיעה

תביעת המעסיק

מלבד הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי, רשאי העובד הניזוק לתבוע אף את המעסיק שכן במקרים מסוימים הוא אחראי לתאונה. למשל, כשהמעסיק לא סיפק לעובד אמצעי מיגון נאותים לביצוע העבודה או לא סיפק לו הדרכה נאותה.

כיום, מרבית המעסיקים מבטחים עצמם בפוליסת ביטוח במטרה להגן על עצמם מפני תביעות עובדים בתאונות עבודה. לכן, במקרה בו עובד נפגע בעבודתו בגין רשלנות המעביד יש לברר האם המעביד מכוסה בפוליסת ביטוח "חבות מעבידים" ואם כן יש לבקש את פרטי הפוליסה.

לכתבה המקורית

 עורך דין אורן גרימברג מייצג בתיקי תאונות עבודה