בית הדין לעבודה בתל אביב חייב לאחרונה את קאנטרי רמת השרון וחברת כוח האדם ע.נ. עדן שרותי נקיון והשמה בע"מ לשלם פיצויים וזכויות סוציאליות למנקה שפוטרה בתקופה המוגנת שלאחר הלידה. מטעם הקאנטרי נטען שהמעסיקה הייתה חברה כוח האדם אך השופטת חופית גרשון-יזרעאלי קבעה שגם הקאנטרי היה מחויב לפקח ולדאוג שזכויות התובעת מתקיימות.

התובעת, נתינה זרה מאריתריאה, הועסקה דרך חברת כוח אדם כמנקה בקאנטרי.

בתביעה שהגישה נגד חברת כוח האדם ונגד הנהלת הקאנטרי, טענה העובדת כי עבדה במקום מפברואר 2017 ועד אוגוסט 2018, אז יצאה לחופשת לידה. בתום חופשת הלידה ביקשה לשוב לעבודה אך לא הוחזרה.

בין היתר היא תבעה שכר על התקופה המוגנת של חודשיים לאחר הלידה בה אסור היה לפטר אותה, פיצויי פיטורים, סכומים שנוכו משכרה, הבראה, הפרשות לפנסיה ועוד.

נגד חברת כוח האדם ניתן פסק דין חלקי והתביעה המשיכה להתברר בנפרד נגד הקאנטרי.

העובדת טענה כי חברת כוח האדם רק שילמה לך את שכרה, אך היא החתימה כל יום כרטיס בקאנטרי, הייתה כפופה להוראות האחראים מטעם הקאנטרי, וכלי העבודה וחומרי הניקיון סופקו על ידו. למרות זאת, הנהלת הקאנטרי לא וידאה שהיא מקבלת את שכרה וזכויותיה ולא דאגה שיחזירו אותה לעבודה – ולכן גם היא אחראית לפצות.

מטעם הנהלת הקאנטרי נטען כי היא לא הייתה המעסיקה של התובעת, וגילתה רק בדיעבד שזכויותיה לא שולמו לה ושפוטרה לאחר הלידה. נטען כי הפיטורים נעשו לאחר שהתובעת עזבה לחופשת הלידה ובהנהלת הקאנטרי סברו שהיא פשוט הוצבה במקום אחר.

בנוסף מנהל הקאנטרי נהג לשוחח מדי פעם עם עובדי הניקיון כדי לוודא שכל זכויותיהם משולמות להם. בנסיבות אלה, נטען, כי אין להטיל על הקאנטרי אחריות לפצות את התובעת.

עצימת עיניים

השופטת גרשון-יזרעאלי קיבלה את התביעה. היא הסבירה שהמעסיקה היא חברת כוח האדם שקיבלה אותה לעבודה ושילמה את שכרה אך גם הקאנטרי חייב בתשלום זכויותיה כמעסיק במשותף, בהיעדר פיקוח ראוי מטעמו על תנאי העסקתה.

הקאנטרי מצד אחד טיפל בהעסקתה השוטפת של התובעת, כגון מתן הוראות וכלי עבודה ומצד שני לא דאג שזכויותיה משולמות לה כראוי במיוחד לאור העובדה שמדובר בעובדת זרה שלא בקיאה בזכויות המגיעות לה.

לכן נקבע שהקאנטרי והמעסיקה חייבות שתיהן בתשלום הזכויות.

בהמשך דנה השופט בנסיבות סיום עבודתה של התובעת והתרשמה שגרסתה אמינה. נקבע כי התובעת לא הוחזרה לעבודה לאחר הלידה אף שביקשה, ושמנהל הקאנטרי עצם עיניים ולא בירר האם היא פוטרה. לכן יש להטיל על הקאנטרי אחריות בהתאם לחוק עבודת נשים.

בסך הכל נפסקו לתובעת פיצויים בסך 97,630 שקל בגין אי מסירת הודעה לעובד, חלף שכר בתקופה המוגנת שלאחר הלידה, פיצויי פיטורים, השבת סכומים שנוכו משכרה, פדיון חופשה שנתית, דמי הבראה וחגים, הפרשות לפנסיה וקרן השתלמות, הפרשות לפיקדון מסתננים, ופיצוי בהתאם לחוק עבודת נשים.

בנוסף, הקאנטרי חויב לשלם לעובדת שכ"ט עו"ד בסך 10,000 שקל. 

עו"ד גולן לוי (צילום: ניר סטולוביץ)
עו"ד גולן לוי | צילום: ניר סטולוביץ

ב"כ התובעת: עו"ד שחר דור

ב"כ הנתבע: עו"ד יניב בריטשטיין ועו"ד אורי קצנשטיין

עו"ד גולן לוי עוסק/ת ב- דיני עבודה
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל. הוא מכיל מידע כולל ומגוון בתחום המשפט. האתר מופעל באמצעות חברת "פסק דין אתרי משפט בע"מ". המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.