נהג ממוצא ערבי שגרם בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל" למהומה, כשהשמיע מהאגזוז של רכבו קולות ירי, נענש בפסילת רישיון הנהיגה שלו. בכך קיבלה השופטת דנה כהן-לקח מבית המשפט המחוזי בירושלים את הערר שהגישה המדינה נגד החלטת בית משפט השלום בעיר, לשחרר את הנהג ממעצר בתנאים כספיים בלבד. "אינני סבורה כי המעשים המיוחסים למשיב – בוודאי בעתות מלחמה – אינם מקימים מסוכנות או שהמסוכנות הכרוכה בהם היא 'ברף נמוך ביותר' כלשונו של בית משפט קמא", כתבה.

בכתב האישום שהוגש לבית המשפט תואר כי בנובמבר האחרון – בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל" – נהג הנאשם בשעת לילה ברכב שבבעלותו, באזור צומת המצודה שבירושלים. מדובר במכונית אותה "שיפר" הנהג תוך יצירת שינויים במערכות היניקה והפליטה של הרכב, לרבות ריתוכים והתקנה של אגזוז לחץ שלא לפי הוראות היצרן. שינויים אלה הביאו לכך שכאשר הנהג לחץ על דוושת ההאצה של הרכב, בקעו מהאגזוז אש וקולות שנחזו ליריות.

בגין המעשה חסר האחריות יוחסה לנהג עבירה של התנהגות העלולה להפר את שלום הציבור, לצד עבירות תעבורה נוספות. במקביל להגשת כתב האישום עתרה המדינה, בין היתר, להושיב את הנהג במעצר בית מלא אך בית-משפט השלום דחה את בקשתה, בנימוק שמדובר בסנקציה בלתי מידתית, שכן רמת המסוכנות מהנהג הינה "ברף הנמוך ביותר, אם בכלל".

בסופו של יום הנהג שוחרר בתנאים כספיים בלבד של חתימה על התחייבות עצמית וערבות צד ג'. בקשת המדינה לעיון חוזר בהחלטה נדחתה ומכאן הערר שהוגש למחוזי בחודש שעבר.

לא מעשה קונדס

לטענת המדינה המסוכנות העולה ממעשיו של הנהג אינה מאפשרת להסתפק בתנאים כספיים בלבד, ובנסיבות העניין יש להורות על תנאים מגבילים של מעצר בית מלא, פסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים, והורדת הרכב מהכביש עד תום ההליכים. מנגד טענה ההגנה שאין עילה להתערבות בהחלטותיו של בית משפט השלום. הסנגור הדגיש כי לקוחו הוא בחור נורמטיבי ללא עבר תעבורתי או פלילי.

אבל השופטת כהן-לקח קבעה שדווקא מוצדק להתערב בהחלטות שניתנו: "נהיגתו לכאורה של המשיב ברכב בבעלותו שנעשו בו שינויים מבניים שנועדו להביא לכך שמאגזוז הלחץ יבקעו אש וקולות רמים הנחזים לירי, והכל בעתות מלחמה ובשעת לילה מאוחרת, אינם בגדר מעשה קונדס שנעשה בקלות הדעת. מדובר במעשה שקשור בנהיגה ברכב ברבים, אשר מעיד על שיקול דעת בלתי אחראי ולקוי, לשון המעטה, ומוביל לפחד ולבהלה בציבור באופן המקים מסוכנות לשלום הציבור".

השופטת ציינה שבניגוד לעמדת בית משפט השלום, היא סבורה שמסוכנותו של הנהג – בפרט על רקע המלחמה והשפעתה על הציבור בישראל – איננה "ברף נמוך יותר", אלא גבוהה מכך. מכאן שאין מקום, לדבריה, לשחרר את הנהג בתנאים כספיים גרידא שכן אין בכך כדי לתת מענה הולם למסוכנות הנשקפת ממנו.  

לצד זאת היא קבעה כי בשל העובדה שהנהג לא עשה את המעשה כחלק מחבורה מאורגנת, אין הצדקה למעצר בית. מנגד, בהתחשב במסוכנות הנשקפת ממנו, עדיין קיים הצורך להרחיקו מהכביש לתקופה מסוימת.

באיזון הכולל הורתה השופטת על פסילת רישיון הנהיגה של הנהג לתקופה של שלושה חודשים נוספים. היא קבעה שהתנאים הכספיים אשר קבע בית משפט השלום ישמשו להבטחת תנאי זה.

עו"ד ערן בר-אור (צילום: עדי כהן)
עו"ד ערן בר-אור | צילום: עדי כהן

באי כוח הצדדים לא צוינו בהחלטה

עו"ד ערן בר-אור עוסק/ת ב- תעבורה
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין. בהכנת הכתבה השתתפו צוות העורכים של אתר פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל. הוא מכיל מידע כולל ומגוון בתחום המשפט. האתר מופעל באמצעות חברת "פסק דין אתרי משפט בע"מ". המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.