ב-2014 נתפס אדם נוהג בזמן פסילה, ללא רישיון נהיגה ורכב תקפים וללא פוליסת ביטוח. לו היה מורשע בעבירות שיוחסו לו, היה הנהג היה צפוי לעונשים כבדים הכוללים מאסר ופסילה בפועל לתקופה ארוכה, אך השופט גיל קרזבום קיבל את עמדת ההגנה כי יש לבטל את האישום בדבר נהיגה בפסילה ולהתחשב בנסיבותיו האישיות ובשיהוי מצד המדינה וגזר עליו מאסר על תנאי וקנס של 1,500 שקל בלבד.  

כתב האישום הוגש נגד הנהג ב-2018. בא כוח הנאשם, עו"ד ערן בר אור, עתר לביטול כתב האישום מחמת התיישנות. הוא טען שהנאשם לא זומן לחקירה ולא נשלחה לו הודעה על ביצוע העבירות במהלך השנה שלאחר ביצוען, כנדרש בחוק.

הסנגור הדגיש כי השיהוי הארוך מנע מהנאשם לצרף תיק זה לתיק תעבורה אחר שהתנהל נגדו ב-2015 והוא חשב לתומו כי ״ניקה שולחן״. לדבריו, כיום הנאשם יתקשה לנהל את משפטו ולהמציא ראיות להגנתו.

המאשימה טענה מנגד כי הנאשם הביא בהתנהגותו לשיהוי בהגשת כתב האישום לאחר שלא התייצב לחקירות ולא בירר מה עלה בגורלו של התיק. היא ציינה כי בתיק יש שתי הזמנות לחקירה בעבירה של נהיגה בזמן פסילה, שנרשמו בטרם חלפה שנה ממועד ביצוע העבירה.

הסנגור דחה את הטענות והשיב כי המדינה לא הוכיח שהנאשם קיבל את הזימון לחקירות ולא בוצעו פעולות בסיסיות לצורך איתורו.

סגן נשיא בית המשפט לתעבורה בחיפה, השופט גיל קרזבוםקיבל את עמדת ההגנה והורה על מחיקת העבירה של נהיגה בזמן פסילה (העבירה החמורה ביותר) מכתב האישום בשל התיישנות.

הוא הבהיר כי המחוקק מצא לנכון לקבוע כי ביחס למרבית עבירות התעבורה (למעט עבירות שגרמו לתאונת דרכים בה נפגע אדם או ניזוק רכוש) ניתן להגיש כתב אישום גם אם חלפה יותר משנה ממועד ביצוע העבירה, רק אם נשלחה לנאשם במהלך אותה שנה הזמנה לחקירה או הודעה על ביצוע העבירה.

לדבריו, הוכח כי הנאשם קיבל הזמנה לדין וכתב אישום ביחס לעבירות הקלות יותר אך לא בקשר לעבירת הנהיגה בזמן פסילה.

״צודקת ההגנה שלא די בעובדה שבתיק מצויות הזמנות לחקירה ועל המאשימה להוכיח, ולו לכאורה, שאותן הזמנות אכן נשלחו לנאשם״, כתב.

לא מידתי

בהתאם, הנהג הודה והורשע בעבירות הקלות של נהיגה ללא רישיון רכב ונהיגה תקפים וללא ביטוח. המדינה דרשה להטיל עליו פסילה בפועל לתקופה שלא תפחת מ-10 חודשים, וציינה כי לחובתו 31 הרשעות קודמות.

הסנגור הדגיש את השיהוי בהגשת כתב האישום וטען שהנאשם עבר שיקום מלא, הוציא את עצמו מהמצוקה הכלכלית וחידש את הרישיונות. הוא ציין כי הנאשם, אב לארבעה, עובד כנהג ופסילה בפועל תפגע בפרנסת משפחתו באופן לא מידתי.  

השופט קרזבום קיבל את עמדת הסנגור. הוא ציין כי באופן רגיל היה משית על הנאשם מספר חודשי פסילה בפועל אך לנוכח השיהוי ״הניכר והחריג״ בתיק ונסיבותיו האישיות של הנהג יש להימנע מכך.

בסופו של דבר גזר השופט על הנאשם פסילה על תנאי וקנס בסך 1,500 שקל שישולם בחמישה תשלומים.

ב"כ המאשימה: חני דגן, עו"ד תעבורה

ב"כ הנאשם: עו"ד ערן בר-אור

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל