ראשית הסיפור באם ושלושת בניה שמכרו 8 דירות שהיו בבעלותם בבני-ברק לידי חברת הבנייה "שוהם לבניין" תמורת 800 אלף דולר. כל אחד מבני המשפחה חתם על הסכם מכר של שתי דירות, ובכל אחד מההסכמים נקבע כי החברה תשלם את התמורה בהתאם להתקדמות הליכי העברת הבעלות וכי במקרה של הפרה יחויב הצד המפר בפיצוי מוסכם של 20% משווי העסקה.

כשנתיים לאחר מכן, התגלעו בין החברה לבין המשפחה מחלוקות בנוגע לאופן קיום ההסכמים, והצדדים הגיעו לבית המשפט, שחייב אותם לשתף פעולה לצורך השלמת העסקאות.

אלא שהמשא ומתן ביניהם לא הניב פירות ובשנת 2012 שוב הגיע הסכסוך לבית המשפט כאשר החברה תבעה פיצוי של 2.4 מיליון שקל על הפרת ההסכמים והחזר הוצאות.

בתביעה – שהוגשה נגד שני אחים ונגד אח נוסף שלא היה מעורב בעסקה אבל ירש את אמם שנפטרה בינתיים – טענה החברה בין היתר כי נאלצה להוציא 420 אלף דולר כדי לבצע פעולות שהם היו אמורים לעשות כמו כיסוי המשכנתאות על הדירות ותשלום המסים על העסקה.

האחים הכחישו את הדברים וטענו כי ההסכמים צריכים בכלל להתבטל. הם ציינו כי אח נוסף שלהם – שכיום הוא פושט רגל ולכן לא היה מעורב בהליך – הוא זה שקיבל ייפוי כוח לטפל בעסקה כולה, והחברה ניצלה את מצבו הכלכלי הקשה כדי לגזול מהם את רכושם ב"נזיד עדשים".

אם ייקבע שהסכמי המכר תקפים, הם טענו כי החברה היא זו שהפרה אותם כיוון שלא שילמה להם את מלוא התמורה, מה שמנע מהם את האפשרות לכסות את המשכנתאות ולשלם את המיסים.

התנהלות לקויה

בשבוע שעבר השופט עדי הדר קיבל את תביעת החברה בחלקה אם כי מתח ביקורת על התנהלותה.

תחילה, השופט קבע כי הסכמי המכר שרירים וקיימים והנתבעים אינם יכולים להתנער מהם כיום, כפי שכבר נקבע בהליך הקודם.

עם זאת, השופט קבע כי הם אינם אחראים להסכם שנחתם עם אחיהם פושט הרגל ולא יצטרכו לשאת בחיוביו כלפי החברה – תוך דחיית טענתה כי ארבעת הסכמי המכר מהווים מקשה אחת.

בהמשך, השופט מצא שהחברה אכן נאלצה לשלם תשלומים שהיו באחריות האחים כדי להסדיר את העברת הזכויות. ואולם, השופט השתומם לנוכח העובדה שהחברה לא הגישה חשבוניות על כל ההוצאות והעיר כי הדבר מעיד על התנהלות חשבונאית קלוקלת. בשל כך, לא נפסקו לה מלוא ההחזרים שדרשה.

כמו כן, השופט מתח ביקורת קשה על כך שהחברה לא הציגה את התכתובות המוכיחות שפנתה לנתבעים על מנת שיטפלו בהפרות הנטענות לפני שבחרה לפעול במקומם.

לבסוף, השופט מצא שהחברה לא שילמה את מלוא התמורה עבור הדירות ולכן קיזז את חיובי האחים עם יתרת התמורה. בסופו של דבר יצא כי שני אחים (לא כולל היורש) צריכים לשלם לחברה 640 אלף שקל בתוספת הוצאות ושכ"ט בסך 32 אלף שקל, ואילו ליורש נפסק שכ"ט עו"ד בסך 20 אלף שקל מאחר שלאחר הקיזוז נקבע שהחברה חייבת לאמו כספים.

שמות באי כוח הצדדים לא צוינו בפסק הדין

לכתבה המקורית

עו"ד כנרת שמיר מסיקה עוסק/ת ב- דיני מקרקעין 
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.