בית המשפט המחוזי בנצרת הורה לאחרונה על ביטול הסכם למכירת דירה במגדל העמק ועל מחיקת הערת אזהרה שנרשמה על שם הרוכש. השופט יונתן אברהם קיבל את טענת התביעה כי ההסכם נכרת למראית עין, תוך הטעיית בעל הדירה שמדובר בסך הכל בהתחייבות להסדר חוב כלפי הרוכש.

ההסכם נכרת באוקטובר 2016 וכמה ימים לאחר מכן נרשמה לטובת הרוכש הערת אזהרה. כעבור כחודשיים הגיש בעל הדירה תביעה לביטול הסכם המכר ומחיקת ההערה.

בתביעה נטען כי ההסכם נכרת תחת לחץ, איומים וכפייה. עוד נטען כי התובע הוטעה ולמעשה מדובר בהסכם למראית עין, כיוון שהמטרה האמיתית שלו הייתה בסך הכל להבטיח תשלום חוב והלוואה עסקית שהתבקשה מהרוכש, חלפן כספים, ולבסוף כלל לא ניתנה.

התובע חזר וטען שהסכים לשעבד את דירתו למקרה שלא יעמוד בהחזרי ההלוואה, אך מעולם לא נתן הסכמתו למכור אותה בפועל ואף לא קיבל עבורה תמורה.

מהצד השני גרסת הנתבע התמקדה בהכחשה גורפת של טענות התביעה. הנתבע עמד על כך שמדובר בעסקה אמיתית שנכרתה מרצונו החופשי של התובע ואף דווחה לרשות המסים. הנתבע הדגיש כי כל הטענות לכפייה, לחץ או איומים שקריות וכי התובע ידע והבין על מה חתם.

רק בכאילו

השופט יונתן אברהם דחה את הטיעונים לאיומים וכפייה, וקבע שמעמד חתימת ההסכם, שצולם בווידיאו, מעיד דווקא על אווירה נינוחה ומבודחת, שלא לוותה בלחצים או הפחדות.

עם זאת, הצפייה בסרטון ועדויות התובע, הנתבע ועורך הדין שערך את ההסכם שכנעו את השופט כי גרסת התובע, שלפיה מטרת ההסכם הייתה שונה מזו שהוצהרה בו, נכונה.

השופט קיבל את טענת התובע כי היה בטוח שחתם על הסכם להבטחת החזר חוב והלוואה ולא היה מודע לכך שהוא מוכר את דירתו. בין היתר השופט התבסס על סד הזמנים הלחוץ של מעמד החתימה, שהעיד כי לתובע לא ניתנה הזדמנות לקרוא את ההסכם. בנוסף הראה הסרטון כי התובע חתם בחופזה היכן שנאמר לו, מבלי שקיבל כל הסבר על משמעות חתימותיו ותוכן ההסכם. עוד צוין כי דבריו של התובע במעמד החתימה מעידים כי סבר שהוא "כאילו" מוכר את הדירה.

בנוסף, השופט קבע כי הנתבע לא הציג כל הוכחה לכך ששילם לתובע את התמורה שנקבעה בהסכם וגם עורך הדין אישר בעדותו שלא ראה הוכחה להעברת הכספים.

כמו כן, עורך הדין הודה שלא ערך בדיקות מקדימות המתחייבות כשמדובר בהסכם למכירת דירה שיש עליה משכנתה והערת אזהרה, ואף לא החתים את התובע על טפסי ההצהרה לרשות המסים. מחדל, שלטעמו של השופט, מהווה ראיה נוספת לכך שהתובע לא ידע שערך עסקת מכר.

עו"ד עמנואל יוזוק (צילום: עמי ארליך)
עו"ד עמנואל יוזוק | צילום: עמי ארליך

אם לא די בכך אף הוכח שלאחר החתימה על ההסכם, כשהתובע הבין את משמעותו האמיתית, הוא ביקש מיד לבטלו וקיים עם הנתבע פגישות בנושא.

לנוכח הדברים האמורים השופט הצהיר כי דין הסכם המכר להתבטל משום שנחתם תחת הטעיה ולמראית עין בלבד, והורה למחוק את הערת האזהרה לטובת הרוכש שחויב בהוצאות משפט בסך 10,000 שקל.

ב"כ התובע: עורך דין יריב ועקנין

ב"כ הנתבע: עורך דין מקרקעין ח'יתם נאסר

עו"ד עמנואל יוזוק עוסק/ת ב- דיני מקרקעין
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל