השופט מאזן דאוד פסק לאחרונה בתביעות הדדיות בין אישה שביקשה למכור שטח לבין הרוכשים הפוטנציאלים. האישה ביטלה את הסכם המכר שנחתם בין הצדדים והרוכשים הסכימו לביטול. מאוחר יותר הם טענו שהיא הטעתה אותם והשתמשו בהסכם כדי לקדם רישום לטובתם. טענתם נדחתה והשופט קבע שהאישה פעלה כדין בביטול ההסכם ומנעה "תאונה משפטית".

אישה בשנות ה-90 לחייה ירשה ב-2014 שטח בחדרה מבעלה והוא נרשם על שמה.

זמן קצר לאחר מכן היא חתמה על הסכם למכירת השטח עם שני אנשים, ועל בסיסו נרשמה הערת אזהרה לטובתם. 

בחלוף תקופה קצרצרה, ביטלו הצדדים את הסכם המכר וחתמו על הסכם ביטול. בעקבות זאת בוטלה הערת האזהרה והושב לקונים כל הסכום ששילמו לאישה.

למרות זאת, אחרי מספר שנים רשמו השניים הערת אזהרה על שמם ביחס לקרקע, על יסוד הסכם המכר שבוטל. 

בנסיבות אלה הגישה האישה תביעה נגדם, בה דרשה להצהיר שההסכם אינו תקף ועליהם למחוק את הערת האזהרה.

השניים הגישו תביעה נגדית בה טענו שהאישה הטעתה אותם לפני החתימה על הסכם הביטול, כך שהביטול לא תקף ואילו הסכם המכר כן בתוקף. לטענתם, הם הסכימו לביטל לאחר שהאישה הציגה בפניהם מצג שווא שלפיו הקרקע אינה שייכת לה אלא לעיריית חדרה, אך בפועל זה לא נכון והקרקע רשומה עד היום על שם התובעת. 

עסקת חליפין

השופט מאזן דאוד מבית המשפט המחוזי בחיפה כתב שהתובעת הוכיחה שהסכם המכר בוטל בהסכמת שני הצדדים. הוא קבע שרישום הערת האזהרה מכוח ההסכם שבוטל, נעשה בניגוד להסכמות בין הצדדים ובחוסר סמכות, ודין הערת האזהרה להימחק.

בתוך כך דחה השופט את התביעה הנגדית. הוא ציין שהתובעת גילתה לנתבעים לפני חתימת הסכם המכר שקיימת עסקה קודמת ונוגדת בנוגע לקרקע. מדובר בעסקת חליפין בין בעלה המנוח לבין עיריית חדרה שלפיה הבעל העביר את הקרקע שבמחלוקת לעירייה ובתמורה קיבל דירה.

השופט ציין שלא ברור מדוע הקרקע לא נרשמה על שם העירייה עד היום, אך יש הוכחות לקיומה של עסקת החליפין ולכך שהזכויות במקרקעין שייכות לעיריית חדרה. הוא הבהיר כי בהסכם המכר הנתבעים אישרו שרכשו את הקרקע בכפוף לזכויות העירייה ואם תהיה בעיה בהעברת הזכויות ההסכם יבוטל.  ואכן, לאחר חתימת ההסכם הגיעו לתובעת מסמכים שמוכיחים את קיומה של עסקת החליפין ובנסיבות אלה היא פנתה לנתבעים בהודעת ביטול. 

"טוב עשתה התובעת שביקשה לבטל את ההסכם ואף שכנעה את הנתבעים לחתום על הסכם לביטול הסכם המכר", כתב השופט והדגיש שהתובעת מנעה תאונה משפטית.

לפיכך הוא קבע שהסכם המכר בוטל כדין ואינו תקף, והורה על ביטול הערת האזהרה. 

הנתבעים חויבו לשלם לתובעת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך של 30,000 שקל.

ב"כ התובעת: עו"ד רונן גפני

ב"כ הנתבעים: עו"ד רפאלה שפריר

עו"ד ספיר כהן עוסק/ת ב- מקרקעין ונדל"ן
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין. בהכנת הכתבה השתתפו צוות העורכים של אתר פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל. הוא מכיל מידע כולל ומגוון בתחום המשפט. האתר מופעל באמצעות חברת "פסק דין אתרי משפט בע"מ". המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.