השופטת אפרת בוסני קיבלה לאחרונה חלקית תביעה שהגישה אישה שהיה בבעלותה משק במושב סתריה נגד הרוכשים. האישה פשטה רגל והמשק נמכר בכינוס נכסים. טענתה כי הרוכשים הפרו את ההסכם כשלא עמדו במועדי התשלום התקבלה. עם זאת השופטת קבעה כי הרוכשים פטורים מתשלום הפיצוי המוסכם מאחר שאחד התנאים לתחולתו הוא אי השלמת המכירה.

התובעת סיפרה כי הייתה לה נחלה במושב סתריה. בעקבות חוב לבנק מזרחי מומש הנכס ונמכר בהוצאה לפועל והנתבעים זכו בהתמחרות שנערכה בספטמבר 2014 תמורת כ-5 מיליון שקל. בהמשך היא נכנסה להליכי פשיטת רגל ובעקבות החלטת בית המשפט המחוזי הגישה את התביעה נגדם.

לדבריה, בהתאם להסכם המכר היה על הנתבעים לשלם מקדמה של כחצי מיליון שקל במועד חתימת ההסכם ואת היתרה בתוך 60 יום. הנתבעים שילמו את המקדמה במועד אך לא השלימו את מלוא יתרת התמורה במועד שנקבע בהסכם, אלא רק כארבעה חודשים לאחר מכן. בנוסף, הם תפסו חזקה בנכס לפני תשלום התמורה במלואה.

לטענת התובעת, הנתבעים הפרו הפרה יסודית את הסכם המכר ויש לחייב אותם בריבית פיגורים של כ-100,000 שקל ובפיצוי מוסכם בסך 1,080,000 שקל.

הנתבעים טענו מנגד שאין לחייבם בתשלום הפיצוי המוסכם או בריבית הפיגורים וכי לא דבק כל רבב בהתנהגותם.

לשיטתם, לפי ההסכם הפיצוי מוסכם יחול בהתקיים שני תנאים מצטברים: הפרת ההסכם ואי השלמת המכירה. מאחר ומכירת הנכס הושלמה, ההסכם לא בוטל, מלוא התמורה שולמה והנכס נמסר לחזקתם, אין עילה ואין בסיס לחיובם בתשלום זה.

עוד ציינו הנתבעים כי חתמו על הסכם המכר ללא ייצוג משפטי, דקות ספורות לאחר זכייתם בהתמחרות כשהם באופוריה מעצם זכייתם. הם שאלו את כונס הנכסים אם כדאי להם להתייעץ עם עורך דין והוא השיב שהדבר לא הכרחי והם חתמו מבלי לעיין בהסכם.

הם הוסיפו כי סמכו על כונס הנכסים שאמר להם ש-60 יום יספיקו להם לקבלת משכנתא אך בדיעבד הסתבר שמדובר בפרק זמן קצר מדי לקבל משכנתא.

המכירה הושלמה

השופטת אפרת בוסני מבית משפט השלום בתל אביב לא השתכנעה שהנתבעים פעלו במהירות הנדרשת ובשקידה ראויה מול הבנק המלווה להמצאת המסמכים שנדרשו לצורך מתן ההלוואה.

עם זאת, היא קבעה שגם לתובעת היה חלק בעיכוב בשל תביעתה לביטול ההסכם וקשיים שהערימה בתהליך העבודה מול כונס הנכסים.

השופטת קבעה שהנתבעים הפרו את ההסכם הפרה יסודית באיחור בתשלום ובתפיסת חזקה בנכס לפני תשלום מלוא התמורה.

למרות זאת, היא לא חייבה אותם בפיצוי המוסכם אלא רק בריבית פיגורים חלקית.  

השופטת ציינה כי לשונו של ההסכם ברורה ולפיה, הפיצוי המוסכם ישולם בשני תנאים מצטברים: תנאי ראשון הוא הפרת ההסכם; והתנאי השני הוא אי השלמת המכירה.

עו"ד אירם גל (צילום: צילום עצמי)
עו"ד אירם גל | צילום: צילום עצמי

בקשת התובעת לביטול המכר נדחתה ואף ניתן צו פורמאלי להעברת הזכויות בנכס על שם הנתבעים. בנסיבות אלה לא התקיימו שני התנאים המצטברים לתשלום הפיצוי המוסכם.

השופטת הוסיפה כי בכל מקרה סעיף הפיצוי המוסכם אינו סביר והיה מקום להפחית את הסכום אילו חויבו בו הנתבעים. 

בסופו של דבר חייבה השופטת את הנתבעים לשלם לתובעת ריבית פיגורים חלקית בסך של 83,965 שקל בתוספת הוצאות ושכ״ט עו״ד בסך 10,000 שקל.

ב״כ התובעת: עו"ד יהודה ברמי, עו"ד ראובן דרעי

ב״כ הנתבעים: עו"ד יוסי צור

עו״ד אירם גל עוסק/ת ב- דיני מקרקעין ונחלות ומשקים במושבים
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל