בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת קיבל לאחרונה תביעת בני זוג לאכיפת עסקה לרכישת דירה בעפולה. אחרי שהתמהמהו עם התשלומים האחרונים עבור הדירה קיבלו בני הזוג הודעה מהיזמית שהעסקה מבוטלת נוכח הפרת חוזה. בשלב זה הם מיהרו לפרוע את חובם ובמקביל הגישו תביעה לאכיפת העסקה. השופט דני צרפתי קבע שהעסקה תיאכף בכפוף לכך שהקונים יסדירו תשלום אחרון שאינו נוגע למחלוקת.

תחילת הפרשה במאי 2021, אז רכשו התובעים מחברת הבנייה דירה בבית דו משפחתי בעפולה תמורת 1.8 מיליון שקל. בחלוף הדד ליין לתשלום נותרה לרוכשים יתרת חוב בסך 180 אלף שקל. בהתאם לכך, הם קיבלו מהמוכרת במהלך אוקטובר 2022 דרישת תשלום. שלושה חודשים בלבד לאחר מכן הפכה הדרישה להודעת ביטול רשמית. סיבה נוספת שהעלתה היזמית במכתבה לביטול העסקה, מלבד אי התשלום, הייתה פלישת הרוכשים לדירה ללא רשות.

בשלב זה מיהרו הרוכשים לתקן את ההפרה בכך ששילמו את יתרת הסכום, ובד בבד הגישו את תביעתם לבית המשפט. לעמדתם, ניסיון היזמית לבטל את ההעסקה נעוץ בעליית מחירי הדירות ולא בהפרתם את החוזה, ומכל מקום העובדה שמיהרו לתקן את ההפרה מצדיקה לאכוף את העסקה.

מנגד טענה היזמית שעקב הפרות הרוכשים היא רשאית הייתה לבטל את העסקה, וכפועל יוצא יש לדחות את התביעה נגדה.

היו להם שלושה שבועות

השופט צרפתי הסביר שהסכם המכר בין הצדדים קובע כי לצד שמפר אותו נתונה הזכות לתקן את ההפרה תוך שלושה שבועות מהמועד שבו קיבל מהצד הנפגע הודעה על ההפרה והביטול. מסקנתו הייתה שהרוכשים פעלו במסגרת הזמנים האמורה לצורך תיקון ההפרה, שכן הם סילקו את יתרת החוב תוך שבועיים בלבד מהודעת היזמית, ומשכך אין לה עילה לביטול ההסכם.

"התובעים פעלו לתיקון ההפרות הנטענות בתוך 21 הימים המוקנים להם בהסכם לתיקון הפרות, זאת על דרך תשלום סכום של 180 אלף שקל בגין יתרת התמורה וכן הפקדת צ'ק על סך 51,777 שקל בגין הפרשי שערוך וכן צ'קים עבור יתרת התשלומים הנלווים שפורטו בהודעה – הכול במשרדי בא כוח הנתבעת", כתב השופט.

בתוך כך השופט דחה את ניסיון היזמית להיתלות בפלישתם לכאורה של התובעים לדירה, כהצדקה לביטול העסקה. לדבריו הפלישה הנטענת התרחשה זמן רב לפני משלוח הודעת הביטול וכבר הייתה בשלב זה "נחלת העבר".

בהקשר לכך ציין השופט כי גרסת הרוכשים שלא מדובר בפלישה והם נכנסו לדירה ברשות נציג החברה, לא נסתרה. הרוכשים שיתפו בהקשר הזה כי נקלעו למצוקה שכן מצד אחד השכירות שלהם הסתיימה ומן העבר השני הדירה שקנו מהנתבעת לא הייתה מוכנה והיא אף איחרה במסירתה, ולכן קיבלו אישור לגור בה טרם האכלוס.

לפיכך השופט קבע כי תיקון הפרת החוזה המהיר על-ידי הרוכשים מצדיק "להחיות" את העסקה ולהורות על אכיפתה, אך זאת בכפוף להסדרת תשלום אחרון מצד הרוכשים שאינו קשור למחלוקת המרכזית, בסך 85,742 שקל. כנגד קבלת סכום זה חויבה היזמית למסור את הדירה לרוכשים, לכל המאוחר עד לחודש הבא.

  • ב"כ התובעים: עו"ד אודליה נפתלי
  • ב"כ הנתבעת: עו"ד גיורא מאור

עו"ד עפר גמליאל עוסק/ת ב- מקרקעין ונדל"ן
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל. הוא מכיל מידע כולל ומגוון בתחום המשפט. האתר מופעל באמצעות חברת "פסק דין אתרי משפט בע"מ". המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.