בית משפט השלום בירושלים קיבל לאחרונה את תביעתה של חברת הבנייה "יצחק שטרן ושות'" וחייב זוג רוכשים לשלם לה כ-165 אלף שקל לאחר שהתגלה כי נכנס לדירה ללא אישור. השופט מרדכי בורשטין קבע כי הכרטסת של החברה לא הותירה מקום לספק בדבר קיומו של חוב שבעטיו הרוכשים לא היו רשאים לתפוס חזקה בדירה.

ב-2011 רכשו הנתבעים ביחד עם 23 משפחות נוספות זכויות בקרקע במודיעין עילית והתקשרו עם חברת הבנייה בחוזה להקמת בניין בן 24 יחידות דיור.  

במקביל, התקשרה הקבוצה בהסכם ניהול קבוצתי עם חברת "ניהול ודיור" כדי שתטפל עבורה בכל הקשור לתכנון וקידום הבנייה, כולל בהעברת כספי התמורה מהרוכשים לחברת הבנייה.

לאחר תום הבנייה כל רוכש שסיים לעמוד בתשלומיו קיבל מעורך הדין של החברה אישור אכלוס,  אישור מסירה ופרוטוקול שהעידו שהדירה נמסרה כדין ומנהל העבודה של התובעת מסר להם מפתח.

בשלב מסוים גם הנתבעים הצליחו להיכנס לדירה אלא שחברת הבנייה טענה כי הם עשו זאת ללא הרשאה ולמרות קיומו של חוב בסך 164,394 שקלים. הנתבעים התכחשו לגובה החוב וטענו כי לא ברור כיצד הגיע החברה לחישוב הזה, ובאוקטובר 2014 היא הגישה נגדם תביעה.  

במהלך המשפט העידה סמנכ"לית הכספים של התובעת ונחקרה ארוכות על כרטיס הלקוח של הנתבעים ועל רישומי הכספים שהועברו או לא הועברו על ידם.

תשובותיה סיפקו את השופט בורנשטין, שדחה את ניסיונם של הנתבעים לקעקע את נכונות הרישומים תוך הפנייה לסתירות לכאורה בין הרישומים של התובעת לבין רישומיה של "ניהול ודיור". בתוך כך השופט הגיב לטענת הנתבעים כי עצם העובדה שנכנסו לדירה מעידה שאינם חייבם לתובעת דבר – ודחה אותה.

איך קיבלו את המפתח?

השופט קבע כי הנתבעים לא הביאו ראיות שיסתרו את הרישומים בכרטסת של חברת הבנייה וציין כי עדותה של סמנכ"לית הכספים סיפקה הסברים מפורטים על אודות גובה החוב.

עוד לדברי השופט בורשטין אם רצו הנתבעים לטעון כנגד החוב ולסתור את רישומי התובעת באמצעות הרישומים של "ניהול ודיור" היה עליהם לעשות זאת בזמן אמת ולא להמתין עד להגשת התביעה, אחרי כניסתם לדירה.

עוד נקבע, כי הנתבעים לא הוכיחו שקיבלו את הדירה בהליך תקין כמו יתר הרוכשים. השופט הפנה לכך כי הם נכנסו לדירה ללא האישורים המתבקשים ולא הצליחו לסתור את עדותו של מנהל העבודה כי מעולם לא מסר להם מפתח לדירה.

לפיכך השופט קבע כי הנתבעים נכנסו לדירה שלא כדין ועליהם לכסות את מלוא החוב לו טענה התובעת.  השופט הבהיר כי אם לא יעמדו בתשלום התובעת תוכל לפתוח נגדם בהליכי הוצאה לפועל ולמכור את הדירה לצורך כיסוי החוב.

הנתבעים אף יישאו ב-30 אלף שקלים הוצאות משפט.

ב"כ התובעת: עו"ד ע. גראור, ד. שהרבני- נחמן עורך דין מקרקעין

ב"כ הנתבעים: עו"ד י. אלחרר

עו"ד חן ספקטור עוסק/ת ב- דיני מקרקעין 
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין