ביהמ"ש המחוזי בחיפה הכריע בשבוע שעבר בסכסוך שפרץ בשנת 2008 בין חברת "היי קפיטל" לבין הטכניון. השופט יצחק כהן חייב את המוסד הוותיק בכ-122,000 שקל – סכום מזערי לעומת מיליוני השקלים שהחברה תבעה.

"היי קפיטל" הפעילה משנת 2001 "חוג ידידים" בפקולטה למדעי המחשב שבטכניון, עד שבינואר 2008 המוסד הודיע לחברה כי הוא מבטל את ההתקשרות איתה.

בתביעה שהגישה החברה בביהמ"ש המחוזי בחיפה בשנת 2008, היא טענה כי הטכניון (הנתבע) הפר את התחייבויות שונות כלפיה, ואת הודעת הביטול שלח שלא כדין. 

בפסק דין חלקי משנת 2014, השופט יצחק כהן דחה את הטענות נגד הטכניון בדבר הפרת חוזה. השופט קבע כי הצדדים לא הגיעו לכוונה רצינית ומגובשת בנוגע להארכת החוזה לתקופה נוספת אחרי סיומו בשנת 2007, בין היתר על רקע העובדה שהתובעת נקלעה לניגוד עניינים, כשהחלה להפעיל "חוג ידידים" במוסדות אקדמיים אחרים.

עם זאת, נותר לברר את החשבונות בין הצדדים, ולבחון האם הטכניון חייב לתובעת סכומים כלשהם בהתאם לחוזה עמה, ובהם אחוזים מהכנסות כמו דמי חבר, תרומות, מענקי מחקר ועוד.

התובעת טענה כי הסכום הכולל של הכנסות הפקולטה למדעי המחשב בתקופה הרלוונטית, עמד על קרוב ל-18 מיליון שקל, מהם, לטענתה היא זכאית לכ-9 מיליון שקל.

אלא שלעמדת הטכניון התובעת לא ערכה הבחנה בין הכנסות הקשורות לפעילות חוג הידידים לבין הכנסות שאינן נובעות מפעילות חוג הידידים. לשיטתו, לתובעת לא מגיע סכום כסף כלשהו, ובעבר אפילו שולמו לה סכומים ביתר.

ההתדיינות הייתה נחסכת

לאחרונה השופט הכריע בנושא זה. השופט עיין בשני החוזים שנחתמו על ידי הצדדים ומצא כי להבדיל מזכותה של התובעת לקבל דיווח על הכנסות הטכניון, היא לא הייתה זכאית לנתח מכל הכנסותיו אלא רק מאלה שהתקבלו "בקשר עם פעילות חוג הידידים".

השופט כהן ציין כי הוא מתקשה לקבל את התוצאה המוצגת על ידי התובעת, המגיעה למעשה לכ-50% מסכומי ההכנסות של הטכניון מהפקולטה.

לאחר מכן השופט ניתח את התחשיבים שהגיש כל אחד מהצדדים תוך התמקדות מההכנסות הישירות מפעילות חוג הידידים, לא כולל תרומות שהתקבלו מחברי החוג, שלעמדת השופט אינן קשורות לפעילות התובעת.

בסיכומו של דבר, השופט הגיע למסקנה כי לטכניון נותר חוב בסך כ-91,000 שקל בלבד. לאחר שהוסיף לסכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק, השופט הורה למוסד לשלם לתובעת כ-122,000 שקל.

אמג'ד עאסי
אמג'ד עאסי | צילום: אלבום פרטי, פסקדין
השופט דחה אפוא את דרישת התובעת לגמול בסכום של כ-9 מיליון שקל. בהקשר זה השופט ציין כי "התובעת ניסתה לנכס לעצמה תקבולים שהתקבלו בפקולטה למדעי המחשב, שלא בקשר עם פעילות חוג הידידים. אוסיף, שאילו התובעת הייתה מנהלת מערכת חשבונות בזמן אמת, ולו כדי שהיא עצמה תוכל לחשב, לעצמה, את סכום התגמולים המגיע לה, אפשר וכל ההתדיינות בין הצדדים הייתה נחסכת".

לפיכך, השופט החליט שלא לחייב את הטכניון בהוצאות משפט לזכות התובעת.

  • ב"כ התובעת: עו"ד אליעד שרגא, עו"ד אסף נימוי
  • ב"כ הנתבע: עו"ד דרור גולדשטיין, עו"ד אביצח פיסטל

עו"ד אמג'ד עאסי עוסק/ת בחוזים ומסחר 
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.