בית משפט השלום בחיפה דחה באחרונהתביעה של מתווך לתשלום עמלה על עסקת רכישה של דירה בחיפה. הרשמת הבכירה גילה ספרא-ברנע התרשמה כי המתווך הפר את חובת ההגינות והנאמנות שלו כלפי רוכשת הדירה, ומכל מקום הוכח שמתווך אחר בכלל הביא לסגירת העסקה.

בתביעה שהוגשה לפני כשנתיים טען התובע כי הנתבעת חייבת לו דמי תיווך של כ-22 אלף שקל, שכן רכשה בזכותו דירה בחיפה תמורת 930 אלף שקל. התובע הציג כתב התחייבות עליו חתמה הנתבעת בדצמבר 2014, כשהראה לה את הדירה, וטען כי היא רכשה אותה כחודש לאחר מכן.

אולם הנתבעת סיפרה שאמנם נחשפה לדירה באמצעות מודעה שפרסם התובע ב"יד 2", אך כשהגיעה לראות אותה הוא לא עלה איתה והחתים אותה על ההתחייבות "במחטף".

לטענתה, כשהגיעה לדירה היא מצאה מתווך שהציג עצמו כמתווך הבלעדי של הנכס. בנסיבות אלה היא חששה שתפספס את העסקה והחליטה לרכוש את הדירה דרכו, ובפועל הוא זה שהביא לסגירת העסקה ולו היא שילמה את העמלה.

ואכן, עדותו של המתווך השני בבית המשפט חשפה את מעורבותו בעסקה. הוא סיפר כי מדובר בדירת עיזבון שמכירתה נוהלה על ידי מנהלים שמינו אותו לשמש כמתווך הבלעדי שלהם. הוא הודה שאין לו הסכם בלעדיות אולם הביא עמו אישור מעורכי הדין שביצעו את העסקה.

לא תרם דבר

אף שעדותו של המתווך השני ניתנה ללא תצהיר (שהחוק מחייב להגיש) הרשמת ספרא-ברנע מצאה כי היא מראה בבירור שהתובע לא היה הגורם היעיל בעסקה.

בתחילה, הרשמת סילקה מהדרך את סוגיית הבלעדיות לאחר שקבעה כי חוק המתווכים דורש הסכם בכתב לצורך כינון בלעדיות. בהמשך, הרשמת בחנה את הפעולות שביצע התובע עבור הנתבעת אל מול אלה שביצע המתווך השני.

היא עיינה בכתב ההתחייבות שעליו התובע החתים את הנתבעת ומצאה שחסרים בו פרטים רבים שנדרשים בתקנות המתווכים, כמו למשל, המחיר המבוקש או העובדה שהדירה נמכרת על ידי מנהלי עיזבון וכפופה לאישור של בית המשפט למשפחה.

הרשמת פסקה כי החתמת הנתבעת על כתב התחייבות שאינו עומד בדרישות החוק והתקנות מהווה חוסר תום לב מצד התובע – שמחויב לפעול למען לקוחותיו בנאמנות, בהגינות ולמסור להם את כל המידע המהותי לגבי העסקה.

לעומת זאת, ההתחייבות עליה חתמה הנתבעת מול המתווך השני עומדת בכל דרישות החוק.

כמו כן, השוואה בין הפעולות שנעשו לאחר החתימה מעידה בירור כי המתווך השני הוא "הגורם היעיל בעסקה".

בעוד שפועלו של התובע הסתכם בפרסום מודעה ב"יד 2", שתי שיחות טלפון קצות ומפגש של דקות ספורות מחוץ לבניין, המתווך השני מסר לידיה כרטיס ביקור, שלח לה את כל הטפסים והמסמכים הדרושים, הפגיש אותה עם מנהלי העיזבון, ואף קיבל מהם שכר טרחה מלא.

הרשמת כתבה לסיכום כי "בחינת הקריטריונים למבחן הגורם היעיל, מעלה בנקל כי התובע לא תרם דבר לכריתת חוזה המכר הסופי", וקבעה כי "פעילותו הדלה אינה עומדת במבחן הפסיקה ל'גורם היעיל' שיזכה אותו בדמי תיווך".

משכך התביעה נדחתה אולם בשל מחדלים שונים בהתנהלות הנתבעת הוחלט שלא לפסוק לה הוצאות משפט.

ב"כ התובע: עו"ד דוד גונן

ב"כ הנתבעת: עו"ד מוסטפא חיידר

לכתבה המקורית

עו"ד ליפא לזנובסקי עוסק/ת ב- חוזים ומסחר 
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.