ב-2018 ניתן פסק בוררות במחלוקת בין שני בעלי עסקים משותפים בקשר למכוני צילום שיניים. הבורר חייב את אחד מהם לפצות את השני ב-5.3 מיליון שקל. המפסיד בבוררות תבע לבטל את הפסק אך בית המשפט המחוזי לא מצא עילה לביטול. ערעור שהגיש נדחה, וכחצי שנה לאחר מכן הגיש בקשה נוספת לביטול שנדחתה. בקשת רשות ערעור שהגיש לבית המשפט העליון נדחתה אף היא, ללא צורך בתגובת הצד השני.

בעל מכוני צילומי שיניים חויב לפצות את מי שהיה בעל עסקים משותפים עמו בפסק בוררות שניתן לפני כשנתיים וחצי. בית המשפט המחוזי דחה את בקשת הביטול שהגיש לאחר שלא הוכיח שמתקיימת אחת מעילות הביטול שבחוק. בקשת רשות ערעור שהגיש לעליון נדחתה.

בחלוף כחצי שנה, הגיש המפסיד, שיוצג על ידי עו״ד מאיר עקיבא, בקשה נוספת לבית המשפט המחוזי לביטול פסק הבוררות. הוא טען שנודע לו על קשר עסקי בין הבורר לבין הזוכה בבוררות (המשיב), שיוצג על ידי עו״ד תמיר בר זאב, וכי הבורר הפר את חובת הגילוי המוטלת עליו בעניין. לדבריו, הבורר לא גילה לו כי חברה בבעלותו סיפקה שירותי בנייה לבני משפחת המשיב בנכס בכפר אברהם.

במרץ השנה (2020) דחה בית המשפט את בקשת הביטול. בהחלטתו נקבע כי היה מקום לדחות את הבקשה על הסף. לגופם של דברים הובהר כי הקשר הנטען בעניין הנכס בכפר אברהם מתמצה בעסקת קומבינציה שנערכה בשנת 1997 עם אביו ודודו של המשיב וכי הבורר הצהיר על כך בריש גלי כך שהמבקש ידע על זה.

גם על החלטה זו הגיש המפסיד בקשת רשות ערעור. הוא חזר על הטענות שהעלה לפני בית המשפט המחוזי והדגיש כי לא היה מודע לקשר העסקי שבין הבורר לבין המשיב, קשר המתנהל עד היום. בנוסף הוא הלין על כך שבית המשפט קיבל את עמדתו של הבורר מבלי שהגיע להעיד.

חוזר על הטענות

השופט דוד מינץ דחה את הבקשה אף מבלי להידרש לתגובת המשיב.

הוא הבהיר כי בקשת רשות ערעור על החלטות בית המשפט בנושאי בוררות תוענק רק במקרים חריגים המעוררים שאלה עקרונית, משפטית או ציבורית החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים או כאשר נגרם עיוות דין. הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר בהחלטות שעניינן אישור או ביטול פסק בוררות.

השופט קבע כי הבקשה אינה עומדת באמות מידה מחמירות אלה. ״טענות המבקש אינן מעוררות שאלה עקרונית כלשהי, ואף לא מצביעות על עיוות דין חמור. בקשת רשות הערעור אינה מחדשת דבר ולמעשה חוזרת על מרבית הטענות שנטענו לפני בית המשפט המחוזי, אשר נתן דעתו עליהן באופן מפורט ומנומק״.

עוד נכתב כי הבקשה, הנפרשת על פני למעלה משלושים עמודים, תוקפת אך ורק את ממצאי העובדה שנקבעו על ידי בית המשפט המחוזי, בעיקר לגבי מילוי חובת הגילוי על ידי הבורר בקשר לנכס בכפר אברהם וידיעתו של המבקש על אודות הקשרים בין הבורר לבין המשיב.

בהתאם להלכה הפסוקה, ערכאת הערעור לא תיטה להתערב בממצאי עובדה. זאת ועוד, ניכר כי המבקש ויתר על זימון הבורר וחקירתו וחרף זאת מעלה טענות ״מלאות כרימון״ נגד גרסתו של הבורר ועל כך שנמנעה הבאתו למתן עדות.

לא ניתן צו להוצאות.

ב״כ המבקש: עו״ד מאיר עקיבא

ב״כ המשיב: עו״ד תמיר בר זאב

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל