בית משפט השלום בתל-אביב קיבל לאחרונה את תביעתה של חברת "360 טל", העוסקת במכירה ושיווק של משקאות, נגד בעל עסק למכירת משקאות שהתקשר איתה בהסכם לרכישת סחורה. השופט אודי הקר קבע כי האיש הפר את ההסכם בכך שרכש סחורות מספקים אחרים, בניגוד לסעיף בלעדיות שעליו סיכמו הצדדים.

הנתבע והבחרה חתמו באוגוסט 2015 על "הסכם שיווק והפעלת משקאות בבלעדיות". בין הצדדים הוסכם כי למשך 3 שנים, הנתבע ירכוש סחורה רק מהחברה, ואם ירצה לרכוש סחורה שלא באמצעותה, עליו יהיה לקבל ממנה אישור בכתב.

החברה התחייבה לתעריפי מחירים לסחורות מסוימות. הנתבע מצדו התחייב לעשות כל שיידרש על מנת לקדם מוצרים של החברה.

עוד הוסכם כי הנתבע יהיה רשאי להתריע על הפקסת ההתקשרות, במידה שהחברה לא תעמוד באספקת סחורה באופן שיפגע בהתנהלותו השוטפת.

עם החתימה הנתבע הפקיד אצל החברה שיק ביטחון בסך 100,000 שקל, להבטחת תשלום של פיצוי מוסכם במקרה של הפרת ההסכם.

ביוני 2016 פרצה מחלוקת בין הצדדים, בהתכתבות "וואטסאפ". החברה טענה כלפיו שהוא רכש סחורה מספקים אחרים בלי אישור, ודרשה פיצוי. הוא מצדה שלח הודעה בה ציין שהוא מעוניין לקנות ממנה סחורה "באופן רגיל כמו כל ספק/סיטונאי אחר". החברה אף טענה כי הנתבע הציע לה פיצוי של 25,000 שקל, ואילו הוא טען שהציע 15,000 שקל, על מנת לחסוך עלות של ניהול הליכים משפטיים, לאחר שהתייעץ עם עורך דין.

בתביעתה לבית המשפט, החברה טענה כי הנתבע הפר את ההסכם, בין היתר בכך שרכש סחורה ממתחרים שלה בניגוד לסעיף הבלעדיות, ואף הפסיק את ההסכם באופן חד צדדי מבלי שהיתה לו זכות לכך.

מנגד, טענתו העיקרית של הנתבע היתה כי החברה היא שהפרה את ההסכם, בכך שמכרה לו סחורה במחיר גבוה מהמוסכם. בנסיבות אלו, לשיטתו הוא היה רשאי לבטל ההסכם ללא פיצוי כלשהו, ולאחר מכן לרכוש סחורה מספקים אחרים.

למה הציע פיצוי?

אלא שהשופט הקר דחה את עמדת הנתבע, תוך שהבהיר כי בזמן אמת – לאור ההתכתבויות שצירפו הצדדים – לא נמצאה אפילו הודעה אחת שבה הוא מתלונן על כך שהחברה מפרה את ההסכם ומוכרת לו סחורה במחיר גבוה מזה שהוסכם.

"אם הנתבע סבר כי הוא זכאי לבטל ההסכם וכי התובעת חבה לו כספים בשל מכירת סחורה במחיר גבוה מהמוסכם, מדוע הציע לשלם פיצוי? מדוע לא עמד על תביעתו להשבת סכומים ששילם ביתר?" הוסיף.

עו
עו"ד לילך סנג'רו | צילום: צילום עצמי

בנוסף, מהעדויות התברר שהנתבע החל לרכוש מוצרים מספקים אחרים כחצי שנה לפני ששלח לחברה את "הודעת הביטול". "בנסיבות אלו ממילא טענתו כי לא הפר את ההסכם שכן הוא ביטלו כדין ממילא אינה יכולה להישמע בקשר לאירועים שהתרחשו קודם למועד ביטול ההסכם הנטען", הסביר השופט.

בנוגע לטענות הנתבע בדבר מחירים גבוהים, השופט הבהיר כי אמנם הן מעוררות תהיות מסוימות לגבי התנהלות החברה, אולם הנתבע לא סיפק מספיק נתונים (למשל היקף הסחורה והפרשי מחירים) על מנת לברר את הדברים.

בכל הקשור לפיצוי, לאחר שניתח את הנתונים השופט שוכנע כי מדובר בסכום סביר, ולא מצא עילה להתערב בו. הנתבע אף חויב לשלם לחברה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 8,488 שקל.

ב"כ התובעת: עו"ד יניב דוד

ב"כ הנתבע: עו"ד ישראל הרצברג

עו"ד לילך סנג'רו עוסק/ת ב- דיני חוזים 
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל