ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) שבבית המשפט המחוזי בתל-אביב דחתה לאחרונה ערר שהגישו חמישה בעלי דירה על קנס שהוטל עליהם עקב איחור בדיווח על עסקת תמ"א 38 בבניין. יו"ר הוועדה השופטת ירדנה סרוסי דחתה את עמדת העוררים כי עמדו בלוח הזמנים הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין כיוון שהגישו את ההצהרה תוך 40 יום מהמועד שבו קיבל הפרויקט היתר בנייה. נקבע כי במקרה  הנוכחי עבודות הבנייה החלו לפני קבלת ההיתר, כך שאת 40 הימים היה עליהם לספור מיום תחילת העבודות.

ב-2013 חתמו בעלי הדירה על הסכם תמ"א 38 לשיפוץ וחיזוק הבניין מפני רעידות אדמה עם היזמית "ג. שפיגל". קיום ההסכם הותנה במתן היתר בנייה, וזה התקבל בינואר 2017. מיד לאחר מכן, הגישו בעלי הדירה הצהרה על העסקה למנהל מיסוי מקרקעין.

בשלב הזה הודיע להם מנהל המיסוי על חיוב בקנס עקב הגשת ההצהרה באיחור, שכן לשיטתו בעלי הדירה היו צריכים לדווח על העסקה לכל המאוחר ביולי 2015. בעלי הדירה שילמו את הקנס בלית ברירה ובמרץ 2019 הגישו ערר בו ביקשו לבטל את הקנס ולהחזיר להם את כספם.

העוררים טענו כי החוק קובע שההצהרה צריכה להימסר תוך 40 יום מ"יום המכירה". יום זה, לטענתם, הוגדר בחוק כיום שבו התקיים התנאי של קבלת היתר הבנייה, וזה ניתן רק בינואר 2017.

לחילופין,  אם ייקבע שאיחרו בהגשת ההצהרה, ביקשו העוררים להטיל את הקנס על היזם שהתחייב לדווח על העסקה לרשויות.

לעומתם טען מנהל מיסוי מקרקעין כי כאשר עבודות הבנייה מתחילות לפני קבלת ההיתר "יום המכירה" והמועד ממנו יש לספור את 40 הימים הוא היום שבו החלו. עוד נטען כי חובת ההצהרה מוטלת על בעלי הדירות ולא על היזם, ומכל מקום הוא ניסה להגיע לפשרה עם החברה תוך הפחתת הקנס אך לא הגיעה עמה להסכמה.

הלך לקראתם

יו"ר הוועדה השופטת ירדנה סרוסי דחתה את הערר ואת פרשנות בעלי הדירה לחוק, וחברי הוועדה רו"ח מיכה לזר ואברהם הוכמן הסכימו עמה.

בפסק הדין נקבע כי בחוק כתוב במפורש ש"יום המכירה" נקבע "לפי המוקדם" מבין שני מועדים: מועד התגבשות התנאי לקיום ההסכם – במקרה הזה קבלת היתר הבנייה, או המועד שבו החלו העבודות בפועל. העוררים אישרו שהעבודות החלו כשנתיים לפני שהתקבל ההיתר (מרץ 2015), ולכן היה עליהם להגיש את ההצהרה ב-40 הימים שלאחר מכן ולכל המאוחר במאי 2015. למעשה, מנהל מיסוי מקרקעין אפילו הקל עמם כשקבע את יום המכירה על מועד מאוחר יותר בחודשיים וחצי.

עוד נפסק כי בכל מקרה דחיית "יום מכירה" מחויבת במשלוח הודעה למנהל המיסוי בתוך 30 ימים מיום חתימת ההסכם, ובעלי הדירה לא עמדו גם בתנאי זה.

עו
עו"ד איתי הכהן | צילום: ישראל מלובני

גם הבקשה להטיל את הקנס על היזם נדחתה. הובהר לעוררים כי חובת ההצהרה מוטלת עליהם בחוק, ואם היזם התחייב לשאת בעלויות הם צריכים לפתור את המחלוקת מולו. בהקשר זה הוועדה אף שיבחה את מנהל המיסוי שניסה ללכת לקראת העוררים ולגבש הסכם עם היזם אך מאחר שהניסיון כשל החיוב נותר על שמם כחוק.

העוררים ייצגו את עצמם

ב"כ המשיב: עו"ד לירון ארצי מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי)

עו"ד איתי הכהן עוסק/ת ב- תמ"א 38
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל