לפני כשנתיים וחצי החייב הגיש בקשה לצו כינוס ולהכרזתו כפושט רגל בבית המשפט המחוזי בלוד, וכעבור חודש ניתן צו כינוס לנכסיו. בבקשתו ציין כי חובותיו מגיעים לסכום של כ-300 אלף שקל. אלא שהוא הציג נתונים חסרים, בין היתר לגבי פרטי החובות והנושים.

בנקודה זו יש לציין כי זו לא הייתה הפעם הראשונה שהאיש פונה להליך פשיטת רגל – בשנת 2011 הוא קיבל צו הפטר לאחר שהוכרז פושט רגל.

הפעם, בצו הכינוס נקבע כי על החייב לשלם תשלום חודשי בסך של 400 שקל לחודש, לקראת המשך ההליך.

לפני מספר חודשים הגיש המנהל המיוחד בקשה למתן הוראות והמלצה לביטול הליך פשיטת הרגל בשל ניצול לרעה של ההליך. בבקשתו ציין כי החייב לא שילם ארבעה תשלומים וצבר פיגורים של 1,600 שקל ואינו מגיש דוחות כנדרש.

המנהל המיוחד טען בין היתר כי החייב לא מגיש מסמכים – למשל אישורי מסירה לנושים, אישור מסירת צו הכינוס לילדיו הזכאים למזונות ממנו – ולא משלם באופן סדיר אלא "במקבצים".

בנוסף המנהל המיוחד – ואף הכנ"ר שהצטרף אל עמדתו – טען כי לפי פקודת פשיטת רגל, חייב שהוכרז פושט רגל וקיבל הפטר לא יהיה רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל תוך חמש שנים, והיות שבמקרה זה חלפו רק ארבע שנים, יש לבטל את ההליך אף ללא כל קשר להתנהלות החייב.

מנגד, החייב טען בין היתר כי שילם את הפיגורים ואף סיפר כי הוא 52 ונכה 70%, שמתקיים מקצבת ביטוח לאומי. עוד הוא טען כי אין כאן חוסר תום לב, והוסיף כי לא מבטלים הליך בגין ארבעה פיגורים בסך 1,600 שקל, שאותם כבר הסדיר.

"יודע היטב"

השופט מיכאל תמיר הזכיר שהחוק מאד ברור – אין כל אפשרות להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל, אלא רק רק לאחר חמש שנים מיום מתן צו ההפטר הקודם.

עו"ד גיא אבידן (צילום: ראובן נפנצ'נסקי,  יחסי ציבור )
עו"ד גיא אבידן | צילום: ראובן נפנצ'נסקי, יחסי ציבור
כמו כן, השופט ציין כי החייב לא הציג אישורי מסירה לנושיו וגם לא המציא אישור מסירה לילדיו הזכאים לקבל מזונות, למרות חובתו והתחייבותו לעשות זאת.

"עינינו רואות כי החייב אשר נהנה מקבלת הפטר במסגרת הליך קודם, לא מילא את בקשתו כנדרש, לא קיים את התחייבויותיו בטופס שחתם עליו, לא פעל על פי הוראות החוק ואף לא דאג להמציא את צו הכינוס לזכאים למזונות" כתב.

השופט העיר כי החייב אף לא טרח לחפש את כל המסמכים והאסמכתאות על מנת "לבסס את תום ליבו בהליך". כך למשל, החייב לא הראה מה נעשה עם כספי הלוואות שקיבל מהבנק, אן עם כספים שקיבל בעקבות מכירת רכב.  

בהקשר זה השופט תמיר היה ברור ונחרץ, כשהבהיר כי "חייב שנמצא בהליך פשיטת רגל שני אינו צריך להגיע למצב שבו הוא צריך שהות נוספת לתיקון מחדליו. חייב כזה כבר יודע היטב כי עליו לשלם את כל התשלומים החודשיים במועד ולא במקבצים, בסכומים גבוהים ובגלים כפי שנעשה כאן, וכי עליו להמציא דוחות כנדרש בצירוף אסמכתאות".

בסיכומו של דבר, לנוכח התנהלות החייב, השופט קיבל את עמדת המנהל המיוחד והמלצת הכנ"ד והורה על ביטול הליך פשיטת הרגל וביטול צו הכינוס.

ב"כ החייב: עו"ד רן שובל

ב"כ המנהל המיוחד: עו"ד שי ראובן

לכתבה המקורית

עו"ד גיא אבידן עוסק בפשיטות רגל

הכותב לא ייצג בתיק