הרבה אנשים נוטים להתעניין בייפוי כוח מתמשך בשלב שבו מצבם הנפשי או הבריאותי אינו תקין. מצב זה יכול להביא לכך שהם לא יעמדו בתנאי הסף עבור עריכת ייפוי כוח מתמשך, ועניינם ינווט למסלול מינוי אפוטרופוס - הליך מסורבל ויקר שבו רצונו של האדם שממונה לו אפוטרופוס עלול ללכת לאיבוד.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך המאפשר לכל אדם בגיר ("הממנה"), להסמיך אדם אחד או יותר כמיופה כוחו אשר יטפל בעתיד בענייניו הרפואיים, האישיים והרכושיים, כולם או מקצתם, וזאת כאשר הממנה לא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו. משמעות הדבר היא שבעת חתימת הממנה על ייפוי הכוח המתמשך, הוא בוחר את מיופה כוחו אשר יפעל  בשמו בהתאם להנחיות שנקבעו על ידו.

מטרתו של ייפוי הכוח המתמשך הוא שמירה על רצון הממנה בהתאם להעדפותיו האישיות והייחודיות. ייפוי הכוח המתמשך מבוסס בעיקרו על בחירה אישית ועל תפיסת חיי משפחה כמודל נורמטיבי של קרבה ואמון, בו בכל משפחה ישנו בן משפחה ״מטפל״, אשר נרתם לסייע בעת הצורך.

הממנה בוחר למעשה בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע שמהימן עליו לשמש כמיופה כוח. הממנה יכול לקבוע באילו עניינים הוא מבקש לקבל את עזרתו של מיופה הכוח ומה יהיו סמכויותיו. מיופה הכוח חייב להיות תושב ישראל, שמלאו לו 18 שנים, המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

לעומת זאת, כאשר אדם נזקק למינוי אפוטרופוס עבור ענייניו האישיים, הבריאותיים והכלכליים, אותו אדם אינו יכול לקבוע מי יהיה האפוטרופוס שלו (וזאת בעקבות מצבו הבריאותי ו/או הנפשי) ובעצם אין ביכולתו לדעת שאכן מטפלים בענייניו בהתאם לרצונו.

ייפוי כוח מתמשך גם מביא לחסכון במשאבים. הליך למינוי אפוטרופוס הוא יקר וממושך וכרוך בתשלום אגרות והוצאות משפטיות. מנגד אם נחתם מבעוד מועד ייפוי כוח מתמשך, הוא נכנס לתוקף מיד כשהממנה מאבד את כשירותו ומיופה הכוח יתחיל לפעול מול גופים שונים כמו בנקים, מוסדות רפואיים, בתי אבות וכדומה ללא צורך להגיע לבית המשפט.

הימנעו מאובדן שליטה

החלטות שניתנו בעת האחרונה מבטאות את הבעייתיות שקיימת במוסד האפוטרופוסות. כך למשל, השופטת אפרת שהם דליות מבית המשפט למשפחה באר שבע ביטלה מינוי של אפוטרופוסית לקשיש ערירי שמאושפז בבית חולים פסיכיאטרי בעקבות דמנציה חריפה עקב התנהלותה. בהליך התברר שהאפוטרופסית ביצעה משיכות רבות מחשבונו של הקשיש (בסכום מצטבר של כ-180,000 שקל), ללא סיבה מוצדקת.

במקרה נוסף השופט ארז שני דחה בקשה של אדם להתמנות כאפוטרופוס לגופה ולרכושה של אימו לאחר שהטיל ספק במניעיו של הבן, בין היתר לנוכח בקשתו מהאם לשנות את צוואתה כשכבר הייתה במצב רפואי לא טוב. בסופו של ההליך מונתה אשת אחיו, כלתה של הקשישה, כאפוטרופסית למשך שנה.

במקרים אלה ואחרים, אילו היה נחתם ייפוי כוח מתמשך הבעיות הללו היו נחסכות. כל הפעולות וההנחיות היו נקבעות מראש על ידי הממנה ולא היה פתח לניצול ולצורך בהגנה של בית המשפט.

לסיכום, על כל אדם לפעול לעריכת ייפוי כוח מתמשך בעודו כשיר ומנהל את חייו בעצמו וכך לקבוע בצורה מדויקת וספציפית מי יטפל בענייניו כאשר הוא לא יוכל לעשות זאת עוד. חשוב להדגיש כי ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקפו רק כאשר הממנה אינו יכול לנהל את ענייניו בעצמו ולאחר קבלת אישור רפואי מתאים.

עו"ד אורי שבתאי (צילום: גל שבתאי)
עו"ד אורי שבתאי | צילום: גל שבתאי

עריכת ייפוי הכוח המתמשך היא קריטית לניהול חייו של הממנה ושל משפחתו ביתר קלות, בעלויות נמוכות יותר, וחשוב מכל, בהתאם לרצונותיו המדויקים של הממנה.

 עורך דין אורי שבתאי מוסמך מטעם משרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל