בית המשפט המחוזי בירושלים דחה לאחרונה ערעור שהגיש פלסטיני תושב רצועת עזה נגד פקיד השומה, במסגרתו ביקש לבטל את חיוב המס שהוטל עליו לאחר שזכה ב-45 מיליון שקל בטוטו לפני כ-7 שנים. השופט אביגדור דורות קבע כי פקיד השומה פעל כדין, הן כשניכה מכספי הזכייה 30% מס במקור והן כשפתח את שומת המערער בשלב מאוחר יותר והטיל על הכספים מס יסף ("מס עשירים") בשיעור 2%.

לאחר הזכייה הגיש המערער בקשה להחזר סכום המס שנוכה במקור, כ-13.5 מיליון שקל, בטענה כי לנוכח היותו תושב חוץ הוא לא חייב במס על כספי הזכייה. בעקבות פנייתו התברר כי לא רק שהוא לא זכאי להחזר, אלא שצריך היה לגבות ממנו גם מס יסף המוטל על בעלי הכנסה גבוהה.

על החלטה זו ערער לבית המשפט, ובעקבות ההליכים הוחלט ברשות המסים לעדכן את השומה כך שתכלול גם את מס היסף שהמערער לא שילם.

במסגרת הערעור טען המערער כי הוא תושב הרשות הפלסטינית שאין לו עסק או פעילות בישראל, ולכן הוא זכאי לפטור מלא מתשלום מס בישראל. לחילופין הוא טען כי יש לראות בכרטיס ההגרלה "נכס" ובפרס "רווח הון", כך שיש להטיל על זכייתו מס רווח הון בשיעור של 25% בלבד. עוד לטענתו, לא היתה הצדקה לפתוח ולעדכן את השומה שנקבעה לו, והדבר נעשה כדי להכריח אותו לסגת מהערעור.

מנגד טען פקיד השומה (המשיב) כי לפי החוק גם תושבי חוץ חייבים במס על זכייה מהימורים שנעשו בישראל, ופתיחת השומה נעשתה בהתאם לסמכותו.

"הסדר חקיקה ייחודי"

השופט דורות פתח את פסק דינו בהוראות החוק הרלוונטיות, שלפיהן ניתן בין היתר להטיל מס על רווחים של תושב חוץ שהופקו או שנצמחו בישראל ומקורם בהימורים. הוא הסביר כי מדובר בהוראות מחייבות, להבדיל מעמדת המערער שאינה קוהרנטית ולא מגובה בחקיקה ובפסיקה מתאימה.

השופט נימק כי מטרת החקיקה המטילה מס על זכיות מהגרלות והימורים היא להרחיב את בסיס המס, ולכן אין לקבל את גישת המערער המבקשת לצמצם את הטלת המס במקרה שלו.

גם ניסיונו של המערער לראות בכספי הזכייה "רווח הון" נדחה. השופט ציין כי מיסוי הגרלות נעשה בהסדר חקיקה ייחודי שגובר על ההוראות הכלליות בנוגע למיסוי רווחי הון.

בהקשר לכך נקבע שכרטיס ההגרלה מהווה אישור להשתתפות המערער במשחק, ולא מדובר ב"נכס".

ביחס לפתיחת השומה קבע השופט כי היא נעשתה כדין. הוא נימק כי הסמכויות לפתוח את השומה רחבות וקבועות באופן ברור בחוק. הוא הוסיף כי אדרבה, ראוי לפתוח את השומה כשמתברר שלא שולם כל המס המתחייב מההכנסה, ובמקרה זה המערער צריך היה לשלם את מס היסף.

לפיכך הערעור נדחה והמערער חויב לשלם הוצאות ושכ"ט עו"ד המשיב בסך 30,000 שקל.

רו"ח (משפטן) נמרוד ירון (צילום: קרן יניב)
רו"ח (משפטן) נמרוד ירון | צילום: קרן יניב

ב"כ המערער: עו"ד טארק בשיר

ב"כ המשיב: עו"ד אמיר שקר

רו"ח (משפטן) נמרוד ירון עוסק/ת ב- מיסים
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל. הוא מכיל מידע כולל ומגוון בתחום המשפט. האתר מופעל באמצעות חברת "פסק דין אתרי משפט בע"מ". המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.