השופטת ג׳ויה סקפה שפירא הוציאה לאחרונה צו לשיקום כלכלי לאדם שצבר חובות גדולים בשל אשראי צרכני. היא קבעה שהוא יוסיף לקופת הנשייה 89,400 שקל ב-36 תשלומים חודשיים. בפסק הדין נקבע כי החייב יכול להרוויח יותר בעבודתו וכי גם אשתו, שאינה עובדת, יכולה להרוויח לפחות שכר מינימום. למרות זאת, השופטת נמנעה מהארכת תקופת התשלומים, בין היתר, לנוכח השתתפות החייב בתכנית הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה.

לפני כשנה ניתן צו לפתיחת הליכים בעניינו של החייב ומונה נאמן. במסגרת הצו הוטל על החייב תשלום חודשי בסך 150 שקל בלבד. הנאמן אישר חמש תביעות חוב בסך כולל של כ-415,000 שקל. מקור החובות באשראי צרכני שניתן לחייב על ידי הבנק וגופי אשראי חוץ בנקאיים. החייב לא עמד בהחזרי ההלוואות והן הועמדו לפירעון מיידי. 

החייב כבן 47, נשוי ואב לארבעה ילדים, שניים מהם קטינים. בבקשה לצו לפתיחה בהליכים הוא הצהיר על משכורת בסך 10,000 שקל נטו. בדיון הוא טען כי משכורתו ירדה ל-6,700 שקל. 

אשתו של החייב, כבת 39, אינה עובדת. 

הנאמן המליץ לקבוע תכנית לשיקום כלכלי הכוללת 45 תשלומים חודשיים על סך 2,000 שקל כל אחד. הוא ציין כי העילה להארכת תקופת התשלומים מעבר לתקופה הקבועה בחוק נובעת מהתשלום הזעום שהוטל על החייב בתקופת הביניים. 

החייב ביקש להותיר את התשלום החודשי על סך 150 שקל ולקבוע תכנית לשיקום כלכלי בת 36 חודשים. לטענתו, הכנסות התא המשפחתי נופלות בכ-3,000 שקל מדמי המחייה בכבוד לתא משפחתי הכולל זוג הורים וארבעה ילדים שכולם סמוכים על שולחנו.  

הוא הוסיף כי אשתו לא יכולה לצאת לעבוד כי היא סועדת את שני הוריה הנכים. 

לא על חשבון הנושים

השופטת ג׳ויה סקפה שפירא מבית משפט השלום בירושלים כתבה שהחייב לא הציג ראיות לירידה הדרמטית במשכורתו כך שאין מנוס מהמסקנה שלפיה כושר השתכרותו נותר 10,000 שקל לחודש, והחייב אינו ממצה אותו.

עוד כתבה השופטת כי לא ניתן להשלים עם העובדה שאשת החייב אינה עובדת ואינה ממצה את כושר השתכרותה. היא הוסיפה כי הנושים אינם צריכים לשאת בבחירתה הערכית של האישה לסעוד את הוריה. לפיכך היא קבעה שכושר השתכרותה של האישה עומד על שכר מינימום לפחות. 

באשר למשך תקופת התשלומים כתבה השופטת כי אמנם התשלום בתקופת הביניים אינו תואם בשום דרך את כושר ההשתכרות של התא המשפחתי, אך הנאמן לא פעל להעלאת התשלום בזמן אמת והדבר אינו מהווה עילה להארכת תקופת התשלומים. 

עוד היא ציינה כי אף שהיה מקום להאריך את תקופת התשלומים בשל אי מיצוי כושר ההשתכרות, השתתפות החייב בתכנית הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה יש בה כדי להוביל לשינוי התנהלות התא המשפחתי לטובת השיקום. 

בסופו של דבר קבעה השופטת כי החייב יוסיף לקופת הנושים 89,400 שקל ב-36 תשלומים חודשיים. שבעת התשלומים הראשונים יעמדו על סך של 2,000 שקל כל אחד, ו-29 התשלומים הנוספים יעמדו על סך של 2,500 שקל כל אחד.

עו"ד אסף בן חור (צילום: עדי שמאי)
עו"ד אסף בן חור | צילום: עדי שמאי

ב"כ היחיד: עו"ד רמה רווה ועו"ד ליהי רווה

הנאמן: עו"ד יגאל ספרבר

עו״ד אסף בן חור עוסק/ת ב- חדלות פירעון
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל. הוא מכיל מידע כולל ומגוון בתחום המשפט. האתר מופעל באמצעות חברת "פסק דין אתרי משפט בע"מ". המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.